Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Lelystad

Bekijk het percentage woningen naar eigendom (koop of huur), bouwperiode, bewoning en type (eengezins of meergezins) voor de buurten in de gemeente Lelystad.
Bekijk het percentage woningen naar eigendom (koop of huur), bouwperiode, bewoning en type (eengezins of meergezins) voor de buurten in de gemeente Lelystad.
Inhoud en meer informatie:

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Lelystad. De gegevens gelden voor 2021.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Lelystad

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Lelystad. De gegevens gelden voor 2021.

Er zijn 3 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de gemeente Lelystad.

Toon tabel
Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Lelystad


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Lelystad naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Lelystad in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Lelystad


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Lelystad. De cumulatieve verdeling toont elk van de 136 buurten in de gemeente Lelystad als een stip . Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Lelystad

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 136 buurten in de gemeente Lelystad waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
Kofschip SGL0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Zuiderzeelaan Waddenlaan67%33%98%2%30%70%0%98%2%
IJssellaan98%2%96%4%60%40%0%94%6%
Langezand98%2%99%1%81%19%0%100%0%
Kofschip Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Groene Velden78%22%89%11%88%12%0%28%72%
Overijsselse Hout0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bedrijventerrein Gildenhof0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Jagersveld100%0%100%0%100%0%0%98%2%
Bastion0%100%90%10%65%35%0%100%0%
Stadspark Badweg Langevelderslag53%47%95%5%99%1%1%47%53%
Lelycentre Maerlant32%68%96%4%40%60%0%46%54%
Sportpark Langezand67%33%90%10%44%55%2%3%97%
Stiltebos Camping de Houtrib67%33%90%10%44%55%2%3%97%
De Veste67%33%96%4%50%50%0%78%22%
Atol88%12%98%2%61%39%0%96%4%
Damrif Kustrif Gors Zandbank82%18%98%2%21%79%0%100%0%
Bongerd Buitenplaats100%0%99%1%96%4%0%100%0%
De Schans53%47%97%3%49%51%0%100%0%
Hofstede Plantage Wijngaard96%4%99%1%79%21%0%95%5%
Oostrandpark100%0%95%5%100%0%0%99%1%
Buitenhof100%0%98%2%96%4%0%0%100%
De Meent0%100%100%0%0%100%0%100%0%
Wijkcentrum0%100%95%5%2%98%0%100%0%
Kamp78%22%99%1%50%50%0%96%4%
Horst97%3%98%2%77%23%0%100%0%
Griend91%9%98%2%63%37%0%100%0%
Zoom100%0%99%1%96%4%0%100%0%
Wold89%11%98%2%42%58%0%98%2%
Archipel Beukenhof Rozengaard98%2%98%2%97%3%0%100%0%
Woldpark Houttuinen Gelderse Hout72%28%97%3%60%40%0%95%5%
Wijkcentrum Voorstraat47%53%99%1%30%70%0%91%9%
Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank69%31%99%1%59%41%0%100%0%
Zeeenbuurt60%40%98%2%35%65%0%96%4%
Zeestromen en Slotenbuurt99%1%98%2%57%43%0%100%0%
Merenbuurt86%14%100%0%32%68%0%100%0%
Rivierenbuurt92%8%97%3%54%46%0%95%5%
Bedrijventerrein Ketelmeerstraat0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Landerijen Noord/West100%0%99%1%97%3%0%0%100%
Landerijen Zuid/West99%1%99%1%94%6%0%0%100%
Landerijen Noord/Oost99%1%97%3%99%1%0%0%100%
Landerijen Zuid/Oost100%0%99%1%99%1%0%0%100%
Kempenaar Oost86%14%99%1%8%92%0%94%6%
Kempenaar West88%12%99%1%41%59%0%92%8%
Kogge99%1%98%2%42%58%0%100%0%
Hanzepark54%46%92%8%47%53%0%0%100%
Schouw90%10%99%1%23%77%0%94%6%
Gondel94%6%97%3%70%30%0%98%2%
Sportpark Schouw100%0%98%2%100%0%0%0%100%
Bedrijventerrein Kempenaar0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Karveel Oost100%0%99%1%93%7%0%98%2%
Karveel West86%14%98%2%94%6%0%100%0%
Boeier100%0%99%1%98%2%0%100%0%
Noordzoom Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Golfpark Lommerrijk100%0%98%2%98%2%0%89%11%
Saerdam Vliegend Hert Fortuijn51%49%96%4%78%22%0%3%97%
Punter94%6%98%2%51%49%0%100%0%
Jol89%11%97%3%52%48%0%92%8%
Galjoen98%2%97%3%63%37%0%100%0%
Park Jol Gajoen86%14%96%4%59%40%1%74%26%
Galjoen Zuid79%21%99%1%65%35%0%0%100%
Bedrijventerrein Jol86%14%96%4%59%40%1%74%26%
Houtribhoogte Zuid0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Houtribhoogte Noord92%8%96%4%92%7%1%61%39%
Volkstuinen Bosweg99%1%90%10%92%4%3%34%66%
Golfresort100%0%98%2%98%2%0%26%74%
Landstrekenwijk Oost92%8%99%1%97%3%0%63%37%
Landstrekenwijk Midden100%0%100%0%99%1%0%100%0%
Landstrekenwijk West93%7%98%2%92%8%0%9%91%
Grietenij0%100%99%1%0%100%0%100%0%
De Doelen De Marken0%100%98%2%0%86%14%86%14%
De Meierij Kerspel0%100%100%0%0%100%0%0%100%
Bedrijventerrein Middendreef0%100%98%2%0%86%14%86%14%
Botter Oost82%18%99%1%44%56%0%100%0%
Botter West100%0%97%3%83%17%0%100%0%
Tjalk89%11%98%2%55%45%0%100%0%
Schoener88%12%98%2%64%36%0%100%0%
Park Schoener53%47%71%29%38%62%0%15%85%
Bedrijventerrein Tjalk88%12%92%8%96%4%0%0%100%
Het Ravelijn Ziekenhuisweg0%100%97%3%0%100%0%23%77%
Hollandse Hout (Villapark)100%0%97%3%98%2%0%34%66%
Oostvaardersdijk Meerdijkhaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Lelystad-Haven West93%7%99%1%87%13%0%84%16%
Lelystad-Haven Oost84%16%97%3%74%26%0%100%0%
Lelystad-Haven Werkeiland62%38%97%3%81%19%0%38%62%
’t Bovenwater0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Uilenweg0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Industrieterrein Noordersluis Oost79%21%94%6%94%6%0%74%26%
Industrieterrein Noordersluis West89%11%90%10%92%8%0%72%28%
Waagpassage5%95%95%5%13%86%1%86%14%
Neringpassage0%100%96%4%35%65%0%74%26%
Stationsplein1%99%92%8%22%77%0%79%21%
Stadhuisstraat0%100%94%6%13%87%0%81%19%
Lindenlaan100%0%98%2%36%64%0%0%100%
Visvijverbos0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Karperweg IJsselmeerdijk0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg100%0%100%0%81%19%0%92%8%
Edelhert- Runder- Wisent- Elandweg100%0%65%35%25%70%5%95%5%
Beginweg Bronsweg Jupiterweg96%4%93%7%86%14%0%57%43%
Sportveld Beginweg Overijsselse Hout92%8%96%4%83%17%0%67%33%
Lisdodde- Dronter- Zeeasterweg -pad100%0%94%6%68%32%0%94%6%
Natuurpark Lelystad0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Larserbos Rietweg100%0%3%97%0%100%0%100%0%
Vlotgrasweg0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Airport Lelystad0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Meerkoetenweg Eendenweg Larserpad100%0%91%9%64%36%0%95%5%
Knarbos100%0%96%4%74%23%2%100%0%
Pijlstaartweg Vleetweg Larserweg100%0%93%7%71%27%1%100%0%
Vogelweg Meeuwenweg Pijlstaartweg100%0%94%6%88%12%0%94%6%
Gelderse Hout5%95%79%21%0%100%0%3%97%
Flevobos0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Overijsselse Hout Hoefslag Hondsdraf67%33%90%10%44%55%2%3%97%
Strand Houtribhoek Houtribbos99%1%90%10%92%4%3%34%66%
Overijsselse Hout Jagersbos67%33%90%10%44%55%2%3%97%
Zuigerplaspark98%2%91%9%90%7%2%41%59%
Larserplein0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flevopoort II95%5%97%3%87%13%0%0%100%
Flevopoort I95%5%95%5%90%10%0%0%100%
Industrieterrein Oostervaart Oost36%64%45%55%27%59%14%100%0%
Industrieterrein Oostervaart Midden36%64%45%55%27%59%14%100%0%
Industrieterrein Oostervaart West36%64%45%55%27%59%14%100%0%
Larservaartbos0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bedrijvenpark Larserpoort0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hollandse Hout0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Oostvaardersplassen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flora West90%10%93%7%62%38%0%0%100%
Flora Midden92%8%98%2%77%23%0%0%100%
Flora Oost PIL0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Woonhavenpad100%0%98%2%97%3%0%34%66%
Warande West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Biomassa0%100%71%29%0%100%0%0%100%
Fauna Bosvalkweg Zuiderpoort0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Warande Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Warande Oost/Midden0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Warande Zuid0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Warande Midden0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Lelystad. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 20 september 2022.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo