Corona-statistieken hier

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Sterrenkijker Oss in Oss

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Sterrenkijker Oss in Oss

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (75 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaar 2020-2021, Sterrenkijker Oss

Aantal leerlingen per jaar, Sterrenkijker Oss. Gegevens voor het schooljaar 2020-2021 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar). Sterrenkijker Oss telt 75 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Sterrenkijker Oss


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Sterrenkijker Oss in schooljaar 2020-2021.


De meeste (11) leerlingen van Sterrenkijker Oss wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 5345.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaar 2020-2021, Sterrenkijker Oss


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Sterrenkijker Oss.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Sterrenkijker Oss


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Sterrenkijker Oss in Oss.


Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Sterrenkijker Oss.

BRIN en vestigingsnummer: 00RT05.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Sonnewijser Unit Vervolgonderwijs Oss.

Schoolbestuur: Stichting Oosterwijs. Bevoegdgezagnummer: 42572.

Adres: Marius de Langenstraat 4, 5348 AK, Oss. Gemeente Oss, provincie Noord-Brabant. Telefoon: 0412626300.

Internetadres: www.desterrenkijker.nl.

Organisatiestructuur: Sterrenkijker Oss is 1 van de 6 vestigingen binnen de school Sonnewijser Unit Vervolgonderwijs Oss en binnen het bestuur Stichting Oosterwijs. Er zijn 157 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.132 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor het bestuur Stichting Oosterwijs.
Vestiging Sterrenkijker Oss is 1 van de 6 vestigingen binnen het bestuur Stichting Oosterwijs. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor het bestuur Stichting Oosterwijs.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor het bestuur Stichting Oosterwijs.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor het bestuur Stichting Oosterwijs.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Oosterwijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor het bestuur Stichting Oosterwijs.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende11 januari 2021Toezicht BestuurStichting Oosterwijs
Kwaliteitsonderzoek goedGoed10 oktober 2017Toezicht SO vestigingDe Sterrenkijker

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Sterrenkijker Oss ligt in de Verzetsheldenbuurt I.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Verzetsheldenbuurt I getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

4702 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Oss is 2392 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Verzetsheldenbuurt I: 11,67%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Verzetsheldenbuurt I.

Inkomen in Verzetsheldenbuurt I: €21.677


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Verzetsheldenbuurt I.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Oss via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Oss. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Verzetsheldenbuurt I wonen 290 jongeren en zijn 68 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 52 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,23 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Sterrenkijker Oss is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Sterrenkijker Oss beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
BSO De Teugelaar22BSOBerghemseweg 16 Oss
De Schakel16KDVSingel 1940-1945 114d Oss
BSO De Nieuwe Link30BSOProfessor Regoutstraat 110 Oss
KDV de Springplank5KDVKoornstraat 26 Oss
BSO de Springplank5BSOKoornstraat 26 Oss
Mendeszoon4VGOZoutgootpad 6 Oss
Jacobs-Kuijl4VGODoelenstraat 2 Oss
Vos-Welten6VGONachtegaallaan 20 Oss
BSO Butterfly50BSOKoornstraat 14 Oss
Borg6VGOLaan der Bronstijd 3 Oss
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Oosterwijs:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Oss op de overzichtspagina voor Oss.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Sterrenkijker Oss op de buurtpagina voor Verzetsheldenbuurt I.

Aanmelden bij de basisschool in Oss?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.