Onderzoek onder de Arabische jeugd 2016

Het ‘arab youth survey’ is een onderzoek naar de mening van de jeugd in het Midden Oosten en Noord Afrika. Het onderzoek is gedaan door interviews te houden met 3500 mannen en vrouwen. De deelnemers hadden een leeftijd van 18 tot 24 jaar en leven in 16 verschillende landen.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de houdingen van de Arabische jeugd.

De deelnemers zijn diepgaand geïnterviewd over zowel politieke als persoonlijke onderwerpen. De vragen gaan over de zorgen en verlangens van de Arabische jeugd, hun visie op de economie, de gevolgen van werkloosheid en de dalende olieprijzen, hun opvattingen over de rechten van vrouwen, de impact van de Arabische Lente en hun media consumptiegedrag.

De landen waarin het onderzoek is gehouden zijn: Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Tunesië en Jemen. Syrië was geen onderdeel van het onderzoek omdat dit als gevolg van de onrusten in het land niet mogelijk was.

Je leest alle details van het onderzoek op [arab youth survey] (http://www.arabyouthsurvey.com/)

Het onderzoek is uitgevoerd door het internationale onderzoeksbureau [Penn Schoen Berland] (http://psbresearch.com/) in opdracht van [ASDA’A Burson-Marsteller] (http://asdaabm.com/) uit Dubai. Dit is een leidend public relations consultancy bedrijf in de regio, aldus hun eigen website.

Klik hier om het volledige (Engelstalige) rapport te downloaden. En een selectie uit het onderzoek op een rijtje:

In de harten en hoofden van de arabische jeugd

Een overweldigende meerderheid van de jongeren verwerpt Daesh (de alternatieve benaming voor Islamitische Staat, omdat die geen relatie legt met Islamitisch en niet met Staat) en gelooft dat Daesh zal falen om zich als een staat te organiseren. 50% van de jongeren is zeer bezorgd over Daesh, 27% is bezorgd, 22% is niet bezorgd en 1% weet het niet. “Wat is de grootste zorg waar het Midden Oosten mee te maken heeft?” 50% de opkomst van Daesh, 38% dreiging van terrorisme, 36% werkeloosheid, 34% burgerlijke onrust, 30% stijgende kosten van levensonderhoud, 25% gebrek aan sterk politiek leiderschap, 23% het conflict tussen Israël en de Palestina, 22% het gebrek aan Arabische eenheid, 22% het ontbreken van democratie. “Als Daesh niet zoveel geweld zou gebruiken dan kan ik mezelf voorstellen dat ik de groep zou ondersteunen”: 78% oneens, 13% eens, 9% geen mening. “Het zal Daesh uiteindelijk lukken om een Islamitische staat in de Arabische wereld op te richten”: 76% oneens, 15% eens, 9% geen mening.

Het gebrek aan banen en mogelijkheden wordt gezien als de belangrijkste reden dat jongeren zich bij Daesh aansluiten. “Wat zijn denk je de belangrijkste redenen dat jongeren zich bij Daesh aansluiten?”: 25% - ik kan het niet verklaren, ik snap niet dat iemand zich ooit bij Daesh zou aansluiten 24% - het gebrek aan banen en mogelijkheden voor jongeren 18% - de overtuiging dat hun intepretatie van de Islam superieur is aan die van anderen 17% - religieuze spanningen tussen Soennitische-, Sjiitische- en andere- religies in de regio 15% - de opkomst van de seculiere westerse waarden in de regio 13% - het verlangen naar een kalifaat te vestigen, geregeerd door religieuze waarden 13% - het conflict tussen Israël en de Palestina 12% - de Amerikaanse invasie van Irak 12% - de indruk dat Arabische regeringen corrupt zijn 9% - de kans op glorie en om als held erkend te worden 8% - de gepercipieerde onderdrukking van regligieuze waarden door Arabische overheden 7% - Westerse overheden die proberen om democratie en seculiere waarden aan de Arabisch regio op te leggen 6% - de kans om aan de winnende kant van een conflict te staan 5% - de aanwezigheid van westerse troepen in de regio 3% - overige

Minder dan de helft van de Arabische jongeren gelooft dat er goede werkgelegenheid voor hen beschikbaar is “Er zijn goede mogelijkheden voor het vinden van een baan in het gebied waar ik leef”: 44% oneens, 37% eens, 19% geen mening.

“Vergeleken met 5 jaar geleden, zou je zeggen dat de Soennitische en Sjiitische relaties zijn…”: 47% slechter geworden, 24% die zijn ongeveer gelijk gebleven, 18% verbeterd, 11% weet niet. Landen waar het hoogste percentage aangeeft datn de Soennitische en Sjiitische relaties zijn verslechterd zijn: Jemen (88% vindt de relaties slechter geworden), Jordanië (84% vindt de relaties slechter geworden) , Libië (75% vindt de relaties slechter geworden) , Irak (62% vindt de relaties slechter geworden).

“Religie speelt een te grote rol in het Midden Oosten”: 52% eens, 29% oneens, 19% geen mening.

“Wie zou je zeggen dat de grootste bondgenoot van je land is?” 31% zegt Saudi-Arabië, 28% noemt de Verenigde Arabische Emiraten, 25% de Verenigde Staten van Amerika, 15% Egypte, 14% het Verenigd Koninkrijk en 13% Iran. Iran is daarmee een grote stijger ten opzichte van vorige jaren.

“De Arabische wereld is beter af na de Arabische Lente”: in 2012 was het aantal jongeren dat het hiermee eens was nog 72%, dit percentage is jaar na jaar gedaald en in 2016 vindt nog slechts 36% van de Arabische jongeren dat de Arabische Lente een positieve gebeurtenis was.

Jonge Arabieren maken dagelijks gebruik van de volgende sociale media: 62% WhatsApp, 55% Facebook, 33% Youtube, 28% Twitter, 28% Instagram.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!