Bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 26 schoolvestigingen en 7.202 leerlingen.
Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 26 schoolvestigingen en 7.202 leerlingen.
Totaal aantal leerlingen per schooljaar
(7.202 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 26 scholen en 26 vestigingen van het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Bevoegdgezagnummer: 74531.

Aantal scholen: 26. Aantal vestigingen: 26.

Adres: Linker Rottekade 292, 3034 CV, Rotterdam, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland.

Internetadres: www.kindenonderwijsrotterdam.nl.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soorten onderwijs: Basisschool, Speciaal Basisonderwijs.

Actief in: Hoek van Holland, Rotterdam.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 26 scholen en 26 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 26 scholen en 26 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Rotterdam. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 26 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Aantal FTE personeel per school in 2021-2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school voor de 25 grootste scholen van het schoolbestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam voor het schooljaar 2021-2022.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs: Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland & Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen