Ranglijst: autochtoon en migratieachtergrond van de inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke

Ranglijst: autochtoon en migratieachtergrond van de inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke

Welke buurten in de gemeente Waadhoeke hebben het hoogste percentage autochtone inwoners? En in welke buurten wonen juist veel personen met een migratieachtergrond? Bekijk hier de data voor alle buurten in de gemeente Waadhoeke.
Welke buurten in de gemeente Waadhoeke hebben het hoogste percentage autochtone inwoners? En in welke buurten wonen juist veel personen met een migratieachtergrond? Bekijk hier de data voor alle buurten in de gemeente Waadhoeke.
Inhoud en meer informatie:

Deze pagina toont informatie over het percentage autochotone inwoners en het percentage inwoners met een migratieachtergrond per buurt in de gemeente Waadhoeke. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.


Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. De data over personen met een migratieachtergrond zijn hier beschikbaar voor het personen met een westerse migratie achtergrond (dit zijn inwoners met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan), personen met een Marokkaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond, personen met een migratieachtergrond uit de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba en personen met een overige niet westerse achtergrond. De gegevens gelden voor 2021.

Top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Waadhoeke

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage autochtone inwoners of het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond in de gemeente Waadhoeke. De gegevens gelden voor 2021.

De buurt Buitengebied Sint Annaparochie heeft met 29% het hoogste percentage inwoners met een overige niet-westerse achtergrond van alle buurten in de gemeente Waadhoeke.

Toon tabel
Verdeling van het percentage autochtone inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Waadhoeke naar het percentage autochtone inwoners per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Waadhoeke in een percentage autochtoon klasse ingedeeld. Deze percentage autochtoon klasse bestaat uit de volgende categorieën: <70%, 70%-75%, 75%-80%, 80%-85%, 85%-90%, 90%-95% en 95%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage autochtoon klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage autochtone inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage autochtonen inwoners in de gemeente Waadhoeke. De cumulatieve verdeling toont elk van de 102 buurten in de gemeente Waadhoeke als een stip . Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage autochtone inwoners per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.

Ranglijst van de migratieachtergrond van inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke

Onderstaande tabel toont het percentage autochtone inwoners en inwoners met een migratieachtergrond per buurt. Er zijn 102 buurten in de gemeente Waadhoeke waarvoor de gegevens over het percentage van de bevoking dat autochtoon is bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Autochtoon% Westers totaal% Marokko% Nederlandse Antillen en Aruba% Suriname% Turkije% Overig niet-westers
Buitengebied Achlum100%0%0%0%0%0%0%
Achlum95%5%0%0%0%0%0%
Buitengebied Sint Annaparochie66%5%0%0%0%1%29%
Sint Annaparochie Bedrijven Nij Toerenburg94%6%0%0%0%0%0%
Sint Annaparochie Zuidoost93%3%0%0%0%0%4%
Sint Annaparochie Noordwest96%3%0%0%0%0%1%
Sint Annaparochie Noordoost90%5%0%0%0%0%5%
Sint Annaparochie Zuidwest86%6%0%1%0%0%7%
Sint Annaparochie Bedrijventer. de Wissel100%0%0%0%0%0%0%
Baaium100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Berltsum100%0%0%0%0%0%0%
Berltsum Noord94%5%0%0%0%0%1%
Berltsum Zuid88%6%0%0%0%0%5%
Berltsum Bedrijventerrein West100%0%0%0%0%0%0%
Berltsum Kassen100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Bitgum100%0%0%0%0%0%0%
Bitgum95%3%1%0%1%0%0%
Buitengebied Bitgummole94%6%0%0%0%0%0%
Bitgummole92%4%0%1%1%1%2%
Blessum94%6%0%0%0%0%0%
Boer89%11%0%0%0%0%0%
Buitengebied Boksum90%10%0%0%0%0%0%
Boksum95%3%0%0%0%0%3%
Buitengebied Deinum100%0%0%0%0%0%0%
Deinum94%4%0%0%1%0%2%
Buitengebied Dongjum100%0%0%0%0%0%0%
Dongjum78%18%0%0%2%0%2%
Buitengebied Dronryp97%3%0%0%0%0%0%
Dronryp Bedrijventerrein de Alde Mar100%0%0%0%0%0%0%
Dronryp Midden95%4%0%0%0%0%2%
Dronryp Oost96%3%0%0%0%0%0%
Dronryp West94%4%0%0%1%0%2%
Firdgum93%7%0%0%0%0%0%
Buitengebied Franeker98%2%0%0%0%0%0%
Franeker Alvestudewyk92%6%1%0%0%0%1%
Franeker Binnenstad86%7%1%1%0%0%4%
Franeker Bloemketerp en Watertorenbuurt93%6%0%0%0%0%1%
Franeker Hamburgerrak en st Want86%7%0%0%1%0%6%
Franeker Industrieter. West en Kie89%11%0%0%0%0%0%
Franeker Industrieterrein Oost100%0%0%0%0%0%0%
Franeker Industrieterrein Zuid100%0%0%0%0%0%0%
Franeker It Stiselplak90%7%0%0%0%0%2%
Franeker Kaatsersbuurt88%4%1%0%1%1%5%
Franeker Keningspark89%5%0%0%1%0%6%
Franeker Professorenbuurt84%10%0%0%0%1%4%
Franeker Schalsumerplan en Arkens90%6%0%1%0%0%3%
Franeker Sexbierumerplan88%6%0%0%0%0%5%
Franeker Stationsbuurt98%2%0%0%0%0%0%
Franeker t War95%4%0%0%0%0%1%
Franeker Vliet Tuinen en Frisia92%6%1%0%0%0%2%
Franeker Witzens96%3%0%0%0%0%1%
Herbaijum92%6%0%2%0%0%0%
Hitzum96%4%0%0%0%0%0%
Buitengebied Ingelum100%0%0%0%0%0%0%
Ingelum97%3%0%0%0%0%0%
Buitengebied Sint Jacobiparochie92%5%0%0%0%0%3%
Sint Jacobiparochie Noord78%16%0%0%0%1%6%
Sint Jacobiparochie Zuid86%10%0%0%0%1%3%
Klooster Lidlum100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Marsum97%3%0%0%0%0%0%
Marsum90%5%0%1%1%0%4%
Buitengebied Menaam97%3%0%0%0%0%0%
Menaam Bedrijventerrein Noord100%0%0%0%0%0%0%
Menaam Oost93%4%0%0%0%0%3%
Menaam West93%5%0%0%0%0%2%
Buitengebied Minnertsga97%3%0%0%0%0%0%
Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje100%0%0%0%0%0%0%
Minnertsga Noord89%8%0%0%0%0%3%
Minnertsga Zuid95%4%0%0%1%0%1%
Nij Altoenae94%5%0%0%2%0%0%
Buitengebied Oosterbierum88%12%0%0%0%0%0%
Oosterbierum84%13%0%0%0%0%2%
Buitengebied Oudebildtzijl97%3%0%0%0%0%0%
Oudebildtzijl94%5%0%0%0%0%2%
Peins90%8%0%0%0%0%2%
Pietersbierum96%4%0%0%0%0%0%
Buitengebied Ried100%0%0%0%0%0%0%
Ried91%9%0%0%0%0%0%
Schalsum97%3%0%0%0%0%0%
Buitengebied Sexbierum93%7%0%0%0%0%0%
Sexbierum88%9%0%0%0%0%3%
Sexbierum Kassen94%6%0%0%0%0%0%
Sexbierum Waddenglas100%0%0%0%0%0%0%
Skingen95%5%0%0%0%0%0%
Slappeterp100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Spannum100%0%0%0%0%0%0%
Spannum95%5%0%0%0%0%0%
Buitengebied Tzum98%2%0%0%0%0%0%
Tzum93%5%0%1%1%0%1%
Buitengebied Tzummarum95%5%0%0%0%0%0%
Tzummarum Noord95%5%0%0%0%0%0%
Tzummarum Zuid88%9%0%0%1%0%2%
Buitengebied Vrouwenparochie100%0%0%0%0%0%0%
Vrouwenparochie91%6%0%0%0%0%3%
Westhoek92%6%0%0%0%0%2%
Wier97%3%0%0%0%0%0%
Buitengebied Winsum100%0%0%0%0%0%0%
Winsum95%4%0%0%0%0%1%
Winsum Bedrijventerrein100%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Wjelsryp100%0%0%0%0%0%0%
Wjelsryp97%3%0%0%0%0%0%
Zweins96%4%0%0%0%0%0%
Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Waadhoeke. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 20 december 2021.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechtsbovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo