Ranglijst van de hoogste en laagste gemiddelde woningwaarde van de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân

Top 10 buurten met de hoogste gemiddelde woningwaarde in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met de hoogste gemiddelde woningwaarde in de gemeente Súdwest-Fryslân. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2022.

De buurt Verspreide huizen Koufurderrige heeft met €626.000 de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina toont informatie over de gemiddelde waarde van de woningen per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De woningwaarde is gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde in 2022.


Dit is de gemiddelde waarde van onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro. De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum per jaar.

Verdeling van de gemiddelde WOZ woningwaarde per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân naar de gemiddelde woningwaarde per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€200.000, €200.000-€250.000, €250.000-€300.000, €300.000-€350.000, €350.000-€400.000, €400.000-€500.000 en €500.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van de gemiddelde WOZ woningwaarde per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met de gemiddelde woningwaarde in de gemeente Súdwest-Fryslân. De cumulatieve verdeling toont elk van de 138 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek de gemiddelde woningwaarde per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal deze woningwaarde hebben.

Ranglijst van de gemiddelde WOZ woningwaarde per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân

Onderstaande tabel toont de gemiddelde woningwaarde per buurt. Er zijn 138 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân waarvoor de gegevens over de gemiddelde woningwaarde bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

BuurtnaamWoningwaarde 2022Positie 2022Woningwaarde 2021Positie 2021Woningwaarde 2020Positie 2020Woningwaarde 2019Positie 2019Woningwaarde 2018Positie 2018Woningwaarde 2017Positie 2017Woningwaarde 2016Positie 2016Woningwaarde 2015Positie 2015Woningwaarde 2014Positie 2014Woningwaarde 2013Positie 2013
Verspreide huizen Koufurderrige€626.0001€589.0001€590.0001Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Hindeloopen€545.0002€547.0002€546.0002Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Goënga€493.0003€490.0003€495.0003Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Koudum€480.0004€456.0004€469.0004Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Heeg€475.0005€434.0006€426.0007€335.0002€318.0002€306.0002€280.0005€278.0005€286.0005€296.0005
Verspreide huizen Exmorra€459.0006€431.0007€427.0006Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Loënga€450.0007€395.00013€360.00027€292.0006€244.00012€189.00045Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Offingawier€434.0008€452.0005€452.0005€452.0001€414.0001€426.0001€419.0001€407.0001€416.0001€430.0001
Verspreide huizen Witmarsum€426.0009€419.0008€416.00010Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Arum€422.00010€399.00012€394.00013Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Makkum€420.00011€393.00015€380.00016Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Indijk€419.00012€366.00028€346.00033€307.0005€309.0004€300.0004€323.0002€325.0002€355.0002€368.0002
Verspreide huizen Nijland€416.00013€384.00018€377.00018€317.0003€302.0005€293.0005€281.0004€286.0004€318.0003€318.0003
Uitwellingerga€415.00014€371.00025€355.00031€314.0004€317.0003€303.0003€305.0003€295.0003€298.0004€317.0004
Verspreide huizen Molkwerum€415.00014€413.00010€418.0008Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Stavoren€414.00016€395.00013€379.00017Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Koufurderrige€414.00016€417.0009€417.0009Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Tirns€410.00018€387.00017€377.00018Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Oudega€408.00019€391.00016€394.00013Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Kûbaard€408.00019€412.00011€414.00011Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Tjerkwerd€406.00021€384.00018€396.00012Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen IJlst€405.00022€384.00018€370.00021Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Allingawier€401.00023€362.00030€357.00030Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Parrega€398.00024€364.00029€359.00028Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Hinnaard€391.00025€377.00022€366.00023Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Wolsum€390.00026€352.00034€337.00038Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Hemelum€389.00027€374.00023€387.00015Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Easterein€389.00027€383.00021€373.00020Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Boazum€382.00029€357.00032€358.00029Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Scharnegoutum€382.00029€370.00026€369.00022Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Kimswerd€381.00031€344.00037€334.00040Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Pingjum€380.00032€372.00024€363.00025Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Abbega€377.00033€369.00027€366.00023Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
De Domp€375.00034€343.00038€323.00044€290.0008€274.0008€270.0008€260.0008€248.0008€257.0008€271.0007
Cornwerd€373.00035€343.00038€333.00041Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Hieslum€373.00035€336.00040€328.00042Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Idsegahuizum€369.00037€349.00035€342.00036€281.0009€268.0009€262.0009€244.0009€237.00010€244.00010€247.0009
Verspreide huizen Lollum€364.00038€361.00031€361.00026Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Workum€363.00039€348.00036€345.00034€291.0007€279.0006€271.0007€265.0007€262.0007€273.0007€280.0006
Verspreide huizen Bolsward€359.00040€356.00033€345.00034€278.00011€278.0007€278.0006€278.0006€278.0005€278.0006Geen data84
Hichtum€356.00041€331.00044€313.00048Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Burgwerd€355.00042€332.00043€350.00032Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Hartwerd€353.00043€326.00045€322.00046Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Heidenschap€352.00044€335.00041€336.00039€249.00013€240.00013€235.00012€227.00012€223.00012€220.00014€233.00014
Verspreide huizen-Oosthem€350.00045€318.00047€300.00051€246.00014€233.00014€221.00014€215.00013€214.00013€220.00014€235.00013
Verspreide huizen Schettens€350.00045€335.00041€341.00037Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Wommels€338.00047€315.00050€323.00044Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Ferwoude€338.00047€318.00047€324.00043Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Hemdijk€336.00049€300.00055€281.00056€263.00012€251.00011€241.00011€233.00011€225.00011€224.00012€239.00011
Waaksens€331.00050€316.00049€306.00049Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Westhem€331.00050€308.00051€304.00050Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Verspreide huizen Gaastmeer€329.00052€324.00046€317.00047Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Lytsewierrum€324.00053€308.00051€296.00053Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Abbega€323.00054€281.00059€257.00063Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Britswert€321.00055€291.00057€273.00057Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Oud IJlst€318.00056€305.00053€287.00055€281.0009€265.00010€256.00010€244.0009€246.0009€246.0009€264.0008
Longerhouw€314.00057€296.00056€288.00054Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
IJsbrechtum€310.00058€279.00060€261.00061€245.00015€229.00017€221.00014€213.00015€211.00015€214.00016€231.00015
Dearsum€309.00059€278.00062€270.00058Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Scharl€308.00060€273.00065€232.00083Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Iens€303.00061€303.00054€297.00052Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Hidaard€302.00062€278.00062€267.00060Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Wolsum€302.00062€284.00058€259.00062Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Tirns€299.00064€263.00072€251.00070€216.00034€216.00026Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Stationsbuurt€297.00065€274.00064€257.00063€235.00021€224.00019€215.00019€210.00018€205.00020€211.00019€229.00016
Bomenbuurt€295.00066€264.00070€253.00068€242.00018€224.00019€212.00023€205.00023€205.00020€208.00025€220.00024
Zwetteplan€294.00067€269.00066€255.00065€244.00016€232.00015€219.00017€209.00020€208.00016€213.00017€223.00018
Reahûs€292.00068€279.00060€269.00059€229.00024€219.00023€213.00021€210.00018€206.00018€209.00023€221.00022
Schraard€290.00069€256.00077€248.00071€208.00045€196.00047€190.00044€189.00039€188.00033€193.00036€207.00034
Goënga€290.00069€264.00070€247.00073€243.00017€230.00016€222.00013€214.00014€207.00017€229.00011€241.00010
Poppenwier€289.00071€266.00067€254.00067€230.00023€221.00022€214.00020€202.00025€196.00027€210.00020€220.85823
Duinterpen€288.00072€266.00067€252.00069€240.00019€229.00017€220.00016€212.00017€206.00018€209.00023€222.00021
De Rat-Cloosterkamp€287.00073€266.00067€248.00071€238.00020€223.00021€213.00021€207.00021€203.00022€210.00020€223.00018
Oosthem€286.00074€259.00074€235.00079€226.00025€218.00025€216.00018€213.00015€212.00014€224.00012€236.00012
Oppenhuizen€284.00075€251.00079€240.00076€220.00030€215.00027€209.00025€206.00022€200.00024€205.00026€218.00025
Wons€282.00076€261.00073€255.00065€215.00035€206.00037€202.00029€196.00030€191.00030€200.00028€211.00030
Gaast€280.00077€242.00085€228.00086€212.00039€196.00047€188.00047€184.00045€177.00044€182.00046€195.00043
Gauw€280.00077€257.00076€239.00078€231.00022€219.00023€210.00024€204.00024€201.00023€212.00018€229.00016
Kûbaard€279.00079€240.00090€227.00090€221.00029€210.00032€206.00026€201.00027€200.00024€210.00020€223.00018
Tjerkwerd€279.00079€247.00081€231.00084€205.00049€194.00050€186.00049€178.00047€170.00050€176.00049€187.00048
Folsgare€278.00081€246.00083€234.00080€219.00031€209.00033€200.00031€197.00029€193.00029€200.00028€217.00026
Woudsend€277.00082€256.00077€243.00074€224.00026€212.00029€206.00026€202.00025€198.00026€202.00027€216.00027
Raerd€275.00083€245.00084€233.00081€217.00033€208.00035€200.00031€192.00033€182.00041€186.00042€197.00040
Scharnegoutum€274.00084€247.00081€233.00081€224.00026€212.00029€200.00031€191.00035€188.00033€195.00033€210.00031
Dedgum€273.00085€234.00098€223.00097Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Wiuwert€272.00086€241.00088€226.00092€207.00046€194.00050€194.00038€190.00036€189.00032€194.00034€208.00032
Gaastmeer€271.00087€258.00075€240.00076€215.00035€213.00028€206.00026€201.00027€194.00028€197.00031€215.00028
Boazum€270.00088€238.00094€225.00093€211.00042€199.00044€193.00041€190.00036€188.00033€194.00034€206.00036
Burgwerd€269.00089€238.00094€228.00086€219.00031€209.00033€202.00029€196.00030€190.00031€198.00030€212.00029
Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark€268.00090€239.00092€225.00093€204.00050€195.00049€187.00048€176.00050€173.00048€180.00047€190.00047
Tersoal€265.00091€250.00080€242.00075€210.00044€202.00040€197.00036€192.00033€187.00038€191.00038€208.00032
Bolsward-Noordoost€265.00091€242.00085€228.00086€215.00035€203.00038€193.00041€188.00041€182.00041€185.00043€196.00042
Heeg€264.00093€242.00085€230.00085€222.00028€212.00029€199.00035€189.00039€183.00040€192.00037€199.00039
Ferwoude€262.00094€234.00098€220.000100€207.00046€203.00038Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Jutrijp€258.00095€241.00088€227.00090€212.00039€202.00040€193.00041€188.00041€188.00033€197.00031€202.00038
Blauwhuis€257.00096€240.00090€222.00098€203.00052€197.00046€189.00045€181.00046€177.00044€183.00045€193.00045
Sibrandabuorren€256.00097€236.00096€224.00095€212.00039€207.00036€200.00031€196.00030€179.00043€190.00039€196.14841
Itens€255.00098€236.00096€224.00095€207.00046€198.00045€194.00038€190.00036€188.00033€190.00039€207.00034
Warns€253.00099€232.000100€221.00099€195.00054€184.00054€176.00053€170.00052€165.00055€170.00055€180.00055
Schettens€252.000100€217.000106€204.000107€193.00055€184.00054€178.00052€173.00051€169.00051€175.00051€187.00048
Hommerts€252.000100€239.00092€228.00086€201.00053€191.00053€183.00051€178.00047€173.00048€184.00044€195.00043
Koudum€251.000102€231.000101€220.000100€204.00050€193.00052€184.00050€178.00047€175.00046€179.00048€191.00046
Stadsfenne€242.000103€224.000102€211.000102€211.00042€201.00043€194.00038€188.00041€174.00047€176.00049€184.00050
Parrega€241.000104€215.000108€205.000106€189.00058€179.00058€174.00054€165.00058€159.00060€168.00058€178.00058
Workum€241.000104€219.000103€206.000104€191.00057€182.00056€174.00054€169.00053€163.00058€168.00058€177.00059
Nijland€240.000106€212.000109€201.000109€192.00056€182.00056€173.00056€169.00053€164.00056€175.00051€184.00050
Hemelum€239.000107€216.000107€209.000103€214.00038€202.00040€195.00037€188.00041€185.00039€190.00039€204.00037
Rien€238.000108€218.000104€206.000104€187.00059Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Exmorra€238.000108€208.000111€197.000112€182.00065€177.00059€169.00060€164.00060€164.00056€166.00061€180.00055
Easterwierrum€234.000110€218.000104€202.000108€187.00059€177.00059€172.00057€168.00055€166.00053€170.00055€183.00052
Wommels€233.000111€207.000112€195.000114€185.00062€175.00063€171.00058€168.00055€166.00053€172.00054€182.00053
Easterein€230.000112€206.000114€195.000114€184.00063€175.00063€171.00058€168.00055€167.00052€173.00053€181.00054
Oudega€230.000112€207.000112€197.000112€183.00064€177.00059€169.00060€165.00058€162.00059€168.00058€179.00057
Molkwerum€228.000114€210.000110€198.000110€180.00068€173.00066€167.00062€161.00061€158.00062€170.00055€174.00060
Nijezijl-Roodhem€227.000115€202.000115€190.000119€176.00070€169.00068€164.00065€159.00064€157.00063€159.00063€172.00062
Stavoren€226.000116€200.000119€188.000121€175.00071€165.00070€158.00070€153.00067€149.00068€154.00067€168.00065
Lollum€223.000117€198.000122€191.000116€170.00074€164.00072€159.00068€153.00067€150.00067€159.00063€165.00066
Bolsward-Zuidoost€221.000118€201.000116€188.000121€178.00069€168.00069€160.00067€154.00066€149.00068€152.00069€159.00069
Hindeloopen€221.000118€200.000119€190.000119€181.00066€171.00067€164.00065€157.00065€154.00065€159.00063€171.00063
Makkum€221.000118€201.000116€191.000116€181.00066€175.00063€167.00062€161.00061€156.00064€159.00063€171.00063
Arum€216.000121€197.000123€187.000123€172.00072€165.00070€159.00068€153.00067€151.00066€154.00067€165.00066
Noorderhoek II€215.000122€201.000116€191.000116€186.00061€176.00062€165.00064€160.00063€159.00060€163.00062€174.00060
Kimswerd€215.000122€186.000125€176.000126€164.00075€158.00074€154.00072€147.00071€143.00071€151.00070€159.00069
Witmarsum€204.000124€189.000124€178.000125€171.00073€164.00072€157.00071€149.00070€145.00070€150.00071€161.00068
Verspreide huizen Zurich€202.000125€199.000121€198.000110Geen data89Geen data88Geen data86Geen data85Geen data85Geen data85Geen data84
Pingjum€201.000126€181.000127€171.000127€160.00077€154.00076€148.00073€142.00073€140.00073€145.00073€156.00071
Sperkhem en industrieterrein Houkesloot€200.000127€185.000126€180.000124€159.00078€150.00077€141.00075€139.00074€134.00074€135.00076€145.00074
Noordoosthoek€199.000128€178.000129€168.000129€156.00079€147.00079€139.00076€134.00075€132.00075€136.00074€145.00074
Tinga€193.000129€181.000127€170.000128€161.00076€155.00075€146.00074€144.00072€141.00072€146.00072€151.00072
Het Eiland€191.000130€175.000130€164.000130€154.00080€148.00078€138.00077€132.00078€130.00076€131.00080€138.00079
Bolsward-Zuidwest€190.000131€172.000131€162.000132€147.00083€139.00084€137.00078€133.00076€127.00080€133.00078€142.00077
Bolsward binnen De Wallen€189.000132€170.000132€161.000133€154.00080€146.00081€137.00078€133.00076€130.00076€132.00079€140.00078
Lemmerweg-West€182.000133€162.000134€142.000138€135.00087€126.00087€122.00084€120.00083€118.00082€121.00082€126.00082
Sneek binnen de grachten€181.000134€169.000133€163.000131€147.00083€141.00082€133.00082€130.00080€130.00076€136.00074€147.00073
Noorderhoek I€178.000135€161.000135€150.000135€154.00080€147.00079€137.00078€130.00080€115.00084€110.00084€122.00083
Zurich€178.000135€161.000135€156.000134€146.00085€141.00082€136.00081€132.00078€129.00079€135.00076€145.00074
Bolsward-Noord€174.000137€158.000137€149.000136€141.00086€132.00085€127.00083€125.00082€123.00081€123.00081€130.00080
Lemmerweg-Oost€172.000138€154.000138€143.000137€134.00088€128.00086€121.00085€119.00084€118.00082€120.00083€128.00081

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 2 november 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: