Ranglijst: leeftijdsgroepen van de inwoners per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân

Top 10 buurten met het hoogste percentage inwoners per leeftijdsgroep in de gemeente Súdwest-Fryslân

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage inwoners per leeftijdsgroep in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gegevens gelden voor 2022.

De buurt Kornwerderzand heeft met 100% het hoogste percentage inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder van alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina toont informatie over het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierbij zijn de inwoners in de volgende leeftijdsgroepen verdeeld: 0 tot 15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.


Het percentage inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van het aantal personen zoals dat op 1 januari 2022 in het bevolkingsregister van de gemeenten bekend was. Data over leeftijdsgroepen worden vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal personen dat werkt en het aantal personen dat niet werkt te berekenen. Hierbij worden de jongeren soms de groene druk genoemd en de inwoners van 65 jaar en ouder de grijze druk. Samen vormen zijn als meestal minder productieve deel van de bevolking de demografische druk. Zie ook de analyse over de demografische druk in Nederland.

Verdeling van het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân naar het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân in een percentage leeftijdsgroep klasse ingedeeld. Deze percentage leeftijdsgroep klasse bestaat uit de volgende categorieën: <12%, 12%-15%, 15%-18%, 18%-20%, 20%-25%, 25%-30% en 30%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de percentage leeftijdsgroep klasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage inwoners van 65 jaar en ouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. De cumulatieve verdeling toont elk van de 155 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage inwoners van 65 jaar en ouder per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage inwoners van 65 jaar en ouder hebben.

Ranglijst van het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân

Onderstaande tabel toont het percentage inwoners per leeftijdsgroep per buurt. Er zijn 155 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân waarvoor de gegevens over het percentage inwoners van 65 jaar en ouder bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% 0 tot 15 jaar% 15 tot 25 jaar% 25 tot 45 jaar% 45 tot 65 jaar% 65 jaar of ouder
Bolsward binnen De Wallen8%13%18%32%28%
Bolsward-Noord19%10%25%22%23%
Bolsward-Zuidoost16%11%20%25%28%
Bolsward-Zuidwest12%11%20%35%23%
Bolsward-Noordoost17%13%18%30%21%
Verspreide huizen Bolsward17%14%20%34%14%
Sneek binnen de grachten6%19%30%31%14%
Stationsbuurt10%9%16%34%31%
Hemdijk15%8%19%25%34%
Noorderhoek I12%8%29%26%25%
Noorderhoek II19%14%26%28%12%
Noordoosthoek15%10%24%29%22%
Zwetteplan20%12%22%27%20%
Bomenbuurt15%9%18%30%28%
Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark11%7%16%21%45%
Stadsfenne15%10%16%28%31%
De Domp21%13%20%30%16%
Het Eiland7%8%24%20%41%
Sperkhem en industrieterrein Houkesloot12%10%22%28%28%
Lemmerweg-Oost13%13%27%26%22%
Lemmerweg-West16%14%25%24%20%
Tinga17%12%22%29%21%
Duinterpen19%12%24%30%15%
Offingawier14%14%12%41%20%
Loënga29%13%29%27%3%
IJsbrechtum16%8%17%31%27%
Workum15%10%19%27%29%
Nijhuizum30%10%30%10%20%
Hindeloopen14%10%17%29%30%
Verspreide huizen Workum19%13%15%35%19%
Verspreide huizen Hindeloopen19%12%25%38%6%
Koudum15%9%18%27%31%
Heidenschap16%14%21%33%16%
Molkwerum19%10%17%33%21%
Verspreide huizen Koudum21%21%14%36%7%
Verspreide huizen Molkwerum8%12%16%40%24%
Hemelum15%12%16%36%20%
Warns16%9%17%34%24%
Scharl10%10%10%30%40%
Stavoren13%10%20%29%29%
Verspreide huizen Hemelum15%20%20%30%15%
Verspreide huizen Stavoren17%17%11%39%17%
Oud IJlst13%15%12%36%25%
Nijezijl-Roodhem16%9%22%28%24%
De Rat-Cloosterkamp12%12%17%30%29%
Verspreide huizen IJlst15%10%20%35%20%
Heeg16%12%18%28%26%
Hommerts18%18%19%28%17%
Jutrijp16%12%22%31%20%
Verspreide huizen Heeg19%18%18%34%11%
Verspreide huizen Hommerts11%22%22%22%22%
Verspreide huizen Jutrijp0%20%0%40%40%
Scharnegoutum17%11%20%28%23%
Goënga9%18%15%29%29%
Gauw16%12%19%33%20%
Verspreide huizen Scharnegoutum15%11%15%37%22%
Verspreide huizen Goënga15%15%23%31%15%
Verspreide huizen Gauw0%33%0%67%0%
Oudega17%11%16%32%24%
Gaastmeer16%7%23%26%28%
Idzega20%20%20%40%0%
Sandfirden33%0%17%17%33%
Verspreide huizen Oudega17%23%13%33%13%
Verspreide huizen Gaastmeer7%21%7%43%21%
Oosthem13%8%18%28%32%
Blauwhuis18%13%19%27%23%
Westhem19%12%12%31%25%
Abbega22%17%22%26%13%
Wolsum25%17%17%25%17%
Greonterp0%0%25%25%50%
Verspreide huizen-Greonterp42%8%25%17%8%
Verspreide huizen-Oosthem13%10%20%33%23%
Verspreide huizen Abbega8%12%8%38%33%
Verspreide huizen Wolsum28%11%11%33%17%
Tirns16%16%20%28%20%
Nijland17%12%23%29%18%
Folsgare14%16%17%32%20%
Tjalhuizum0%0%25%75%0%
Verspreide huizen Tirns8%23%15%38%15%
Verspreide huizen Nijland13%24%13%33%16%
Oppenhuizen14%11%18%31%26%
Uitwellingerga10%8%14%35%32%
Verspreide huizen Oppenhuizen0%0%0%50%50%
Verspreide huizen20%20%20%20%20%
Woudsend15%10%20%33%22%
Indijk9%9%9%39%35%
IJpecolsga33%11%22%33%0%
Smallebrugge50%0%25%25%0%
Koufurderrige19%19%12%38%12%
Verspreide huizen Woudsend0%0%0%0%0%
Verspreide huizen Koufurderrige10%10%10%50%20%
Witmarsum16%9%21%26%28%
Pingjum15%8%22%36%19%
Kimswerd10%10%14%36%30%
Arum15%11%23%32%19%
Verspreide huizen Witmarsum24%15%15%35%12%
Verspreide huizen Pingjum15%15%15%33%22%
Verspreide huizen Kimswerd16%16%16%26%26%
Verspreide huizen Arum18%18%21%32%11%
Lollum14%10%20%34%22%
Burgwerd11%11%20%38%20%
Hartwerd14%14%14%43%14%
Hichtum18%18%18%29%18%
Schettens11%14%17%36%22%
Longerhouw20%0%20%20%40%
Schraard7%17%10%41%24%
Verspreide huizen Lollum8%15%15%38%23%
Verspreide huizen Burgwerd19%12%25%38%6%
Verspreide huizen Schettens15%31%15%38%0%
Zurich11%7%15%41%26%
Wons16%9%16%38%21%
Cornwerd12%12%19%38%19%
Kornwerderzand0%0%0%0%100%
Verspreide huizen Zurich20%0%30%20%30%
Parrega14%9%20%30%27%
Hieslum18%18%12%35%18%
Dedgum19%6%19%38%19%
Tjerkwerd19%14%19%33%16%
Exmorra13%16%18%28%25%
Verspreide huizen Parrega32%3%29%21%15%
Verspreide huizen Tjerkwerd12%16%19%38%16%
Verspreide huizen Exmorra22%17%17%33%11%
Makkum14%10%20%28%28%
Verspreide huizen Makkum15%18%15%29%24%
Idsegahuizum14%7%16%35%28%
Allingawier20%13%7%40%20%
Piaam18%9%27%36%9%
Gaast14%6%17%34%29%
Ferwoude15%12%27%27%19%
Verspreide huizen Ferwoude21%11%21%32%16%
Verspreide huizen Gaast0%17%17%33%33%
Raerd20%9%21%31%19%
Poppenwier12%12%15%36%24%
Sibrandabuorren14%12%19%30%25%
Tersoal17%14%16%33%19%
Dearsum9%14%23%36%18%
Wommels17%11%22%23%27%
Easterein15%13%22%30%20%
Hinnaard30%10%20%20%20%
Itens16%16%18%33%18%
Rien10%10%20%30%30%
Lytsewierrum25%8%17%33%17%
Hidaard16%24%8%44%8%
Reahûs25%12%18%28%18%
Verspreide huizen Wommels19%19%16%35%11%
Verspreide huizen Easterein24%10%24%29%14%
Iens10%10%20%30%30%
Kûbaard10%10%13%37%30%
Waaksens19%12%19%31%19%
Verspreide huizen Kûbaard18%18%9%36%18%
Britswert15%15%20%30%20%
Wiuwert21%8%25%28%19%
Boazum18%12%19%31%21%
Easterwierrum16%10%25%29%21%
Verspreide huizen Boazum17%6%28%33%17%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 28 januari 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo