Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Den Bosch

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Den Bosch

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Den Bosch. De gegevens gelden voor 2022.

De buurt Vughterpoort heeft met 98% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Den Bosch.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Den Bosch. De gegevens gelden voor 2022.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Den Bosch


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Den Bosch naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Den Bosch in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Den Bosch


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Den Bosch. De cumulatieve verdeling toont elk van de 108 buurten in de gemeente Den Bosch als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Den Bosch

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 108 buurten in de gemeente Den Bosch waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
Binnenstad centrum14%86%92%8%33%67%0%93%7%
Binnenstad oost22%78%93%7%34%65%1%91%9%
De Hofstad12%88%97%3%25%74%1%92%8%
Binnenstad noord7%93%97%3%16%77%7%74%26%
Het Zand9%91%95%5%26%73%0%96%4%
Vughterpoort97%3%95%5%98%2%0%99%1%
Het Bossche Broek0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Zuid38%62%96%4%64%36%0%93%7%
Bazeldonk35%65%98%2%22%78%0%97%3%
Bedrijventerrein Zuid0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Gestelse Buurt62%38%96%4%14%86%0%97%3%
Pettelaarpark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Meerendonk70%30%99%1%57%43%0%0%100%
Kloosterstraat0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Bossche Pad59%41%98%2%23%77%0%53%47%
Grevelingen0%100%95%5%0%100%0%100%0%
Aawijk Zuid62%38%98%2%56%44%0%89%11%
Bedrijvenpark De Brand0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Hinthamerpoort43%57%98%2%26%74%0%60%40%
Graafsebuurt zuid66%34%98%2%29%71%0%94%6%
Aawijk noord69%31%99%1%30%70%0%83%17%
Graafsebuurt noord62%38%98%2%38%62%0%85%15%
Hintham zuid49%51%97%3%65%35%0%91%9%
Hintham noord71%29%98%2%75%25%0%93%7%
De Muntel36%64%98%2%34%66%0%90%10%
De Vliert51%49%98%2%52%48%0%91%9%
Orthenpoort59%41%99%1%58%42%0%100%0%
Maliskamp west95%5%95%5%68%32%0%100%0%
Maliskamp oost98%2%99%1%86%14%0%85%15%
Het Vinkel96%4%88%12%88%12%0%80%20%
Binckhorst34%66%63%37%11%89%0%46%54%
Sparrenburg95%5%99%1%73%27%0%99%1%
Molenhoek81%19%97%3%83%17%0%74%26%
A2 zone Rosmalen zuid97%3%91%9%86%14%0%87%13%
T Ven92%8%98%2%78%22%0%95%5%
Rosmalen centrum49%51%93%7%63%36%0%85%15%
Hondsberg83%17%98%2%67%33%0%92%8%
Kruisstraat94%6%96%4%86%14%0%91%9%
Bedrijventerrein Kruisstraat94%6%82%18%62%38%0%88%12%
De Overlaet oost93%7%99%1%69%31%0%100%0%
De Overlaet west91%9%99%1%78%22%0%98%2%
A2 zone Rosmalen noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Rosmalense Polder100%0%97%3%90%10%0%86%14%
Brabantpoort0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Groote Vliet100%0%94%6%0%100%0%0%100%
Vlietdijk11%89%97%3%49%51%0%0%100%
Broekland79%21%99%1%61%39%0%0%100%
De Watertuinen100%0%100%0%89%11%0%0%100%
De Hoven93%7%100%0%68%32%0%0%100%
De Lanen96%4%99%1%69%31%0%0%100%
Centrum De Groote Wielen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Overig landelijk gebied De Groote Wielen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Landelijk gebied De Groote Wielen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Kom Empel92%8%98%2%74%26%0%87%13%
Maasakker95%5%99%1%83%17%0%56%44%
Empel oost90%10%98%2%75%25%0%2%98%
De Koornwaard82%18%92%8%85%15%0%87%13%
De Buitenpepers61%39%97%3%60%40%0%92%8%
De Herven93%7%99%1%91%9%0%49%51%
Bedrijventerrein De Herven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Slagen64%36%98%2%11%89%0%91%9%
De Haren100%0%97%3%18%82%0%100%0%
De Reit62%38%93%7%31%69%0%69%31%
De Donk86%14%99%1%37%63%0%76%24%
De Rompert73%27%93%7%73%27%0%98%2%
De Hambaken90%10%99%1%31%69%0%100%0%
De Sprookjesbuurt43%57%99%1%4%96%0%97%3%
De Muziekinstrumentenbuurt96%4%99%1%24%76%0%100%0%
De Edelstenenbuurt76%24%97%3%35%65%0%76%24%
Orthen74%26%98%2%61%39%0%90%10%
Orthen west72%28%97%3%38%62%0%40%60%
Bedrijventerrein Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Italiaanse buurt72%28%98%2%76%24%0%100%0%
Maasdal53%47%98%2%42%58%0%88%12%
Abdijenbuurt76%24%99%1%67%33%0%96%4%
Lokeren72%28%98%2%74%26%0%100%0%
Maasstroom95%5%98%2%52%48%0%100%0%
De Staatsliedenbuurt91%9%99%1%77%23%0%97%3%
Het Zilverpark87%13%99%1%82%18%0%93%7%
Maasvallei72%28%99%1%63%37%0%95%5%
Maasoever64%36%99%1%95%5%0%73%27%
Bedrijventerrein Maaspoort0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Oud Empel89%11%95%5%89%11%0%70%30%
Boschveld38%62%96%4%27%73%1%70%30%
Paleiskwartier0%100%96%4%48%52%0%16%84%
Willemspoort0%100%96%4%30%69%0%0%100%
Deuteren54%46%98%2%33%67%0%75%25%
De Moerputten96%4%97%3%57%43%0%20%80%
De Schutskamp42%58%97%3%26%74%0%86%14%
De Kruiskamp68%32%98%2%44%56%0%85%15%
De Rietvelden oost60%40%92%8%25%75%0%100%0%
De Rietvelden west0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Veemarktkwartier0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Ertveld63%37%94%6%70%30%0%57%43%
Kom Engelen92%8%99%1%86%14%0%96%4%
De Vutter85%15%94%6%85%15%0%97%3%
Henriëttewaard95%5%95%5%76%24%0%90%10%
De Haverleij68%32%96%4%89%10%0%0%100%
Bokhoven100%0%97%3%94%6%0%85%15%
Engelermeer0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Kom Nuland91%9%98%2%72%28%0%83%17%
Bedrijventerrein Nuland82%18%85%15%82%18%0%85%15%
De Lage Kant94%6%97%3%79%21%0%66%34%
Heeseind50%50%81%19%45%55%0%89%11%
Landelijk gebied Nuland95%5%91%9%91%9%0%86%14%
Kom Vinkel87%13%97%3%80%20%0%65%35%
Vinkeloord98%2%94%6%91%9%0%93%7%
Landelijk gebied Vinkel92%8%93%7%81%19%0%86%14%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Den Bosch. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 2 november 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: