Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Leeuwarden

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Leeuwarden

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Leeuwarden. De gegevens gelden voor 2022.

Er zijn 3 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Leeuwarden. De gegevens gelden voor 2022.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Leeuwarden


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Leeuwarden naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Leeuwarden in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Leeuwarden


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Leeuwarden. De cumulatieve verdeling toont elk van de 134 buurten in de gemeente Leeuwarden als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Leeuwarden

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 134 buurten in de gemeente Leeuwarden waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
De Waag16%84%88%12%16%83%1%98%2%
Nieuwestad16%84%86%14%14%86%0%97%3%
Oldehove19%81%89%11%20%80%0%99%1%
Grote Kerkbuurt21%79%94%6%24%76%0%94%6%
Hoek3%97%89%11%3%97%1%100%0%
Blokhuisplein5%95%96%4%4%96%0%73%27%
Zaailand3%97%91%9%30%70%0%89%11%
Stationskwartier1%99%95%5%0%99%0%90%10%
Tulpenburg9%91%93%7%34%66%0%87%13%
Oranjewijk58%42%94%6%50%50%0%80%20%
Achter de Hoven77%23%97%3%47%52%0%84%16%
Schepenbuurt7%93%78%22%0%100%0%100%0%
Wielenpôlle99%1%98%2%26%74%0%100%0%
Huizum-Dorp64%36%98%2%77%23%0%38%62%
Huizum-Sixma6%94%76%24%7%93%0%64%36%
Huizum-Bornia59%41%91%9%45%55%0%100%0%
Huizum-Badweg8%92%91%9%34%66%0%100%0%
Oldegalileën52%48%95%5%23%77%0%96%4%
Bloemenbuurt67%33%98%2%39%61%0%100%0%
Cambuursterpad71%29%96%4%41%59%0%88%12%
Zamenhofpark82%18%97%3%63%37%0%95%5%
Cambuur48%52%96%4%65%35%0%78%22%
Zeeheldenbuurt55%45%96%4%28%72%0%71%29%
Indische buurt62%38%97%3%21%76%3%67%33%
Molenpad55%45%94%6%39%61%0%96%4%
Welgelegen54%46%94%6%24%75%0%83%17%
Transvaalwijk66%34%86%14%60%40%0%100%0%
Bonifatius87%13%97%3%88%12%0%51%49%
Rengerspark6%94%88%12%7%93%0%69%31%
Vogelwijk69%31%96%4%65%34%0%99%1%
Sonnenborgh58%42%98%2%55%45%0%93%7%
Valeriuskwartier24%76%97%3%14%86%0%96%4%
Magere Weide96%4%93%7%100%0%0%74%26%
Westeinde80%20%96%4%68%32%0%98%2%
Buitengebied Noordwest0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vossepark76%24%96%4%72%28%0%94%6%
Helicon69%31%96%4%90%10%0%100%0%
Harlingervaart Noord19%81%85%15%43%57%0%41%59%
Hollanderwijk77%23%96%4%41%59%0%94%6%
Gerard Dou92%8%96%4%78%22%0%96%4%
Julianapark95%5%98%2%88%12%0%100%0%
Jan van Scorelbuurt51%49%96%4%29%71%0%95%5%
Nijlân25%75%96%4%29%70%1%94%6%
De Zwette I Harlingervaart0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette II Zwettehaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette III Schenkenschans0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette IV Businesspark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette V Newton0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Zwette VI Deinumerpolder0%0%0%0%0%0%0%0%0%
EnergieCampus Sylsterrak0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied De Zwette0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Heechterp22%78%98%2%10%90%0%98%2%
Schieringen27%73%97%3%24%76%0%84%16%
De Centrale0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Camminghaburen-Noord77%23%98%2%68%32%0%100%0%
Camminghaburen-Midden71%29%98%2%55%45%0%100%0%
Camminghaburen-Zuid94%6%99%1%91%9%0%100%0%
Grote Wielen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Groene Ster90%10%82%18%68%32%0%98%2%
Bilgaard39%61%98%2%22%78%0%84%16%
Havankpark100%0%99%1%99%1%0%32%68%
Vierhuisterweg en omgeving36%64%95%5%34%66%0%99%1%
Vrijheidswijk-West47%53%98%2%28%72%0%68%32%
Vrijheidswijk-Oost36%64%98%2%13%87%0%82%18%
Lekkum99%1%98%2%76%24%0%94%6%
Snakkerburen98%2%99%1%84%16%0%98%2%
Buitengebied Lekkum en Miedum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Blitsaerd99%1%99%1%95%5%0%0%100%
Jelsum97%3%95%5%74%26%0%98%2%
Buitengebied Jelsum100%0%98%2%75%25%0%96%4%
Koarnjum96%4%96%4%72%28%0%99%1%
Buitengebied Koarnjum100%0%95%5%95%5%0%90%10%
Britsum99%1%98%2%79%21%0%97%3%
Buitengebied Britsum100%0%100%0%90%10%0%100%0%
Stiens90%10%98%2%72%28%0%89%11%
Buitengebied Stiens97%3%96%4%94%6%0%51%49%
Feinsum100%0%98%2%92%8%0%80%20%
Buitengebied Feinsum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hijum100%0%99%1%72%28%0%96%4%
Buitengebied Hijum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Alde Leie100%0%97%3%86%14%0%94%6%
Aldlân-Oost95%5%98%2%70%30%0%100%0%
Aldlân-West59%41%97%3%50%50%0%100%0%
Rapenburg13%87%94%6%24%76%0%53%47%
Hemrik88%12%91%9%72%28%0%28%72%
Goutum98%2%98%2%92%8%0%69%31%
Hempens/Teerns100%0%100%0%84%16%0%91%9%
Buitengebied Hempens100%0%100%0%100%0%0%15%85%
Zuiderburen94%6%99%1%87%13%0%0%100%
Techum91%9%99%1%72%28%0%0%100%
Wiarda90%10%99%1%89%11%0%0%100%
De Werp100%0%97%3%75%24%1%2%98%
De Zuidlanden0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Klamp100%0%86%14%99%1%0%0%100%
Havenstêd0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Barrahûs96%4%94%6%87%13%0%89%11%
Wetterstêd0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Fellingen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Boksumerhoeke0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wirdum98%2%97%3%70%30%0%85%15%
Swichum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Wirdum100%0%92%8%94%6%0%97%3%
Wergea95%5%97%3%68%32%0%79%21%
Buitengebied Wergea100%0%90%10%83%17%0%85%15%
Warstiens0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Warten98%2%95%5%67%32%0%94%6%
Buitengebied Warten89%11%80%20%66%32%2%93%7%
Wytgaard100%0%98%2%74%26%0%87%13%
Buitengebied Wytgaard97%3%100%0%88%12%0%92%8%
Mantgum98%2%98%2%86%14%0%77%23%
Buitengebied Mantgum87%13%91%9%91%9%0%96%4%
Weidum85%15%97%3%62%38%0%100%0%
Buitengebied Weidum96%4%92%8%83%17%0%100%0%
Jellum95%5%97%3%92%8%0%90%10%
Bears100%0%100%0%88%12%0%100%0%
Jorwert100%0%97%3%75%24%1%91%9%
Buitengebied Jorwert93%7%85%15%78%22%0%89%11%
Hilaard98%2%96%4%92%8%0%98%2%
Buitengebied Hilaard92%8%85%15%100%0%0%88%12%
Húns100%0%90%10%90%10%0%96%4%
Leons0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Baard100%0%96%4%88%12%0%86%14%
Easterlittens98%2%95%5%82%18%0%86%14%
Buitengebied Easterlittens0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Reduzum99%1%98%2%73%27%0%88%12%
Buitengebied Reduzum100%0%97%3%92%8%0%95%5%
Eagum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Idaerd100%0%97%3%97%3%0%100%0%
Friens94%6%100%0%90%10%0%97%3%
Grou88%12%95%5%62%38%0%80%20%
Buitengebied Grou92%8%84%16%93%7%0%84%16%
Jirnsum99%1%97%3%72%28%0%93%7%
Buitengebied Jirnsum97%3%97%3%90%10%0%90%10%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Leeuwarden. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 2 november 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo