Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Súdwest-Fryslân

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gegevens gelden voor 2023.

Er zijn 2 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gegevens gelden voor 2023.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De cumulatieve verdeling toont elk van de 155 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 155 buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
Bolsward binnen De Wallen59%41%90%10%49%50%1%97%3%
Bolsward-Noord71%29%99%1%30%70%0%84%16%
Bolsward-Zuidoost78%22%97%3%63%37%0%79%21%
Bolsward-Zuidwest98%2%95%5%91%8%0%97%3%
Bolsward-Noordoost89%11%98%2%75%25%0%78%22%
Verspreide huizen Bolsward68%32%92%8%87%13%0%68%32%
Sneek binnen de grachten23%77%83%17%26%73%0%96%4%
Stationsbuurt54%46%94%6%66%33%0%94%6%
Hemdijk86%14%96%4%85%15%0%86%14%
Noorderhoek I80%20%98%2%47%53%0%70%30%
Noorderhoek II62%38%98%2%30%70%0%72%28%
Noordoosthoek83%17%98%2%69%31%0%99%1%
Zwetteplan98%2%99%1%85%15%0%78%22%
Bomenbuurt65%35%95%5%75%25%0%86%14%
Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark54%46%94%6%48%52%0%79%21%
Stadsfenne65%35%93%7%51%49%0%95%5%
De Domp96%4%98%2%96%4%0%59%41%
Het Eiland17%83%97%3%17%83%0%84%16%
Sperkhem en industrieterrein Houkesloot59%41%94%6%53%47%0%79%21%
Lemmerweg-Oost63%37%98%2%46%54%0%70%30%
Lemmerweg-West52%48%97%3%29%71%0%78%22%
Tinga95%5%99%1%54%46%0%98%2%
Duinterpen86%14%99%1%85%15%0%72%28%
Offingawier74%26%45%55%65%34%1%51%49%
Loënga100%0%99%1%98%2%0%8%92%
IJsbrechtum96%4%98%2%84%16%0%88%13%
Workum84%16%96%4%65%35%0%82%18%
Nijhuizum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hindeloopen98%2%92%8%66%33%1%84%16%
Verspreide huizen Workum95%5%53%47%66%26%8%49%51%
Verspreide huizen Hindeloopen96%4%85%15%69%31%0%85%15%
Koudum91%9%95%5%65%34%0%85%15%
Heidenschap94%6%80%20%82%18%0%90%10%
Molkwerum98%2%92%8%79%20%1%88%12%
Verspreide huizen Koudum100%0%88%12%76%24%0%80%20%
Verspreide huizen Molkwerum98%2%85%15%91%9%0%87%13%
Hemelum100%0%95%5%80%20%0%97%3%
Warns99%1%87%13%75%23%2%90%10%
Scharl100%0%77%23%83%13%3%93%7%
Stavoren93%7%90%10%63%36%2%82%18%
Verspreide huizen Hemelum94%6%83%17%83%17%0%97%3%
Verspreide huizen Stavoren100%0%53%47%61%32%8%42%58%
Oud IJlst88%12%93%7%91%9%0%78%22%
Nijezijl-Roodhem88%12%95%5%50%50%0%92%8%
De Rat-Cloosterkamp99%1%99%1%87%13%0%99%1%
Verspreide huizen IJlst90%10%95%5%90%10%0%65%35%
Heeg86%14%92%8%68%31%1%82%18%
Hommerts92%8%97%3%76%24%0%92%8%
Jutrijp100%0%95%5%79%21%0%96%4%
Verspreide huizen Heeg87%13%88%12%84%15%1%72%28%
Verspreide huizen Hommerts0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen Jutrijp0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Scharnegoutum98%2%98%2%78%22%0%89%11%
Goënga97%3%97%3%96%4%0%97%3%
Gauw94%6%96%4%85%14%1%88%12%
Verspreide huizen Scharnegoutum91%9%93%7%90%10%0%91%9%
Verspreide huizen Goënga92%8%100%0%92%8%0%92%8%
Verspreide huizen Gauw0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Oudega95%5%94%6%74%26%0%88%12%
Gaastmeer94%6%87%13%84%16%0%90%10%
Idzega0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Sandfirden0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen Oudega90%10%82%18%90%8%2%90%10%
Verspreide huizen Gaastmeer74%26%61%39%82%18%0%100%0%
Oosthem96%4%96%4%77%23%0%87%13%
Blauwhuis81%19%97%3%65%35%0%72%28%
Westhem94%6%94%6%85%15%0%91%9%
Abbega100%0%98%2%98%2%0%91%9%
Wolsum100%0%95%5%95%5%0%100%0%
Greonterp0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen-Greonterp0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen-Oosthem91%9%93%7%89%11%0%82%18%
Verspreide huizen Abbega92%8%92%8%88%12%0%87%13%
Verspreide huizen Wolsum100%0%90%10%87%13%0%93%7%
Tirns92%8%98%2%90%8%2%81%19%
Nijland98%2%97%3%76%24%0%90%10%
Folsgare100%0%97%3%87%13%0%93%7%
Tjalhuizum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen Tirns91%9%100%0%100%0%0%96%4%
Verspreide huizen Nijland96%4%96%4%91%9%0%86%14%
Oppenhuizen97%3%96%4%71%29%1%94%6%
Uitwellingerga96%4%85%15%84%16%1%97%3%
Verspreide huizen Oppenhuizen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen80%20%75%25%85%15%0%65%35%
Woudsend93%7%93%7%75%24%0%86%14%
Indijk100%0%36%64%80%13%6%100%0%
IJpecolsga0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Smallebrugge0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Koufurderrige100%0%88%12%85%15%0%77%23%
Verspreide huizen Woudsend0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen Koufurderrige100%0%77%23%64%32%5%45%55%
Witmarsum90%10%96%4%67%33%0%88%12%
Pingjum96%4%93%7%86%14%0%94%6%
Kimswerd100%0%95%5%80%20%0%100%0%
Arum100%0%97%3%81%19%0%89%11%
Verspreide huizen Witmarsum100%0%95%5%93%7%0%88%12%
Verspreide huizen Pingjum100%0%91%9%97%3%0%95%5%
Verspreide huizen Kimswerd100%0%98%3%98%3%0%85%15%
Verspreide huizen Arum98%2%95%5%87%13%0%85%15%
Lollum98%2%98%2%81%19%0%98%2%
Burgwerd97%3%99%1%86%14%0%97%3%
Hartwerd100%0%96%4%93%7%0%91%9%
Hichtum93%7%100%0%90%10%0%90%10%
Schettens96%4%97%3%95%5%0%96%4%
Longerhouw100%0%92%8%92%8%0%96%4%
Schraard98%2%98%2%98%2%0%94%6%
Verspreide huizen Lollum100%0%91%9%100%0%0%94%6%
Verspreide huizen Burgwerd100%0%93%7%79%21%0%86%14%
Verspreide huizen Schettens100%0%100%0%92%8%0%100%0%
Zurich100%0%86%14%81%19%0%95%5%
Wons98%2%96%4%89%11%0%89%11%
Cornwerd100%0%87%13%87%13%0%97%3%
Kornwerderzand0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Verspreide huizen Zurich100%0%100%0%96%4%0%100%0%
Parrega100%0%95%5%90%9%1%98%2%
Hieslum100%0%100%0%96%4%0%92%8%
Dedgum94%6%94%6%86%14%0%94%6%
Tjerkwerd100%0%97%3%92%8%0%90%10%
Exmorra99%1%97%3%80%20%0%87%13%
Verspreide huizen Parrega96%4%98%2%96%4%0%95%5%
Verspreide huizen Tjerkwerd96%4%98%2%87%13%0%95%5%
Verspreide huizen Exmorra100%0%100%0%93%7%0%89%11%
Makkum89%11%96%4%64%36%0%85%15%
Verspreide huizen Makkum96%4%96%4%82%16%2%55%45%
Idsegahuizum95%5%97%3%83%15%2%88%12%
Allingawier97%3%97%3%97%3%0%93%7%
Piaam100%0%90%10%95%5%0%90%10%
Gaast100%0%93%7%87%12%1%95%5%
Ferwoude98%2%96%4%90%10%0%75%25%
Verspreide huizen Ferwoude97%3%97%3%77%23%0%94%6%
Verspreide huizen Gaast0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Raerd100%0%98%2%84%16%0%91%9%
Poppenwier94%6%91%9%86%14%0%91%9%
Sibrandabuorren99%1%98%2%80%20%0%92%8%
Tersoal98%2%95%5%76%24%0%81%19%
Dearsum100%0%100%0%91%9%0%96%4%
Wommels85%15%97%3%63%37%0%82%18%
Easterein98%2%97%3%77%23%0%92%8%
Hinnaard100%0%95%5%90%10%0%100%0%
Itens91%9%97%3%82%18%0%89%11%
Rien100%0%94%6%96%4%0%98%2%
Lytsewierrum100%0%93%7%67%33%0%81%19%
Hidaard100%0%100%0%92%8%0%95%5%
Reahûs99%1%99%1%86%14%0%91%9%
Verspreide huizen Wommels85%15%92%8%95%5%0%79%21%
Verspreide huizen Easterein95%5%90%10%83%18%0%90%10%
Iens100%0%100%0%85%15%0%95%5%
Kûbaard99%1%99%1%91%9%0%100%0%
Waaksens100%0%100%0%91%9%0%88%13%
Verspreide huizen Kûbaard100%0%96%4%91%9%0%96%4%
Britswert100%0%91%9%91%9%0%98%2%
Wiuwert99%1%95%5%83%17%0%86%14%
Boazum99%1%96%4%81%19%0%93%7%
Easterwierrum99%1%98%2%78%22%0%93%7%
Verspreide huizen Boazum100%0%100%0%97%3%0%97%3%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 16 mei 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: