Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Waadhoeke

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Waadhoeke

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Waadhoeke. De gegevens gelden voor 2022.

Er zijn 2 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de gemeente Waadhoeke.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Waadhoeke. De gegevens gelden voor 2022.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Waadhoeke


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Waadhoeke naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Waadhoeke in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Waadhoeke


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Waadhoeke. De cumulatieve verdeling toont elk van de 102 buurten in de gemeente Waadhoeke als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Waadhoeke

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 102 buurten in de gemeente Waadhoeke waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
Buitengebied Achlum100%0%81%19%72%28%0%88%12%
Achlum98%2%97%3%75%25%0%98%2%
Buitengebied Sint Annaparochie100%0%91%9%90%10%0%97%3%
Sint Annaparochie Bedrijven Nij Toerenburg90%10%97%3%93%7%0%34%66%
Sint Annaparochie Zuidoost61%39%96%4%33%67%0%84%16%
Sint Annaparochie Noordwest100%0%98%2%86%14%0%95%5%
Sint Annaparochie Noordoost94%6%98%2%54%46%0%73%27%
Sint Annaparochie Zuidwest78%22%97%3%55%45%0%81%19%
Sint Annaparochie Bedrijventer. de Wissel0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Baaium100%0%98%2%96%4%0%94%6%
Buitengebied Berltsum100%0%100%0%98%2%0%88%12%
Berltsum Noord94%6%97%3%75%25%0%91%9%
Berltsum Zuid99%1%97%3%62%38%0%85%15%
Berltsum Bedrijventerrein West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Berltsum Kassen100%0%92%8%88%12%0%60%40%
Buitengebied Bitgum100%0%81%19%95%5%0%71%29%
Bitgum99%1%98%2%70%30%0%82%18%
Buitengebied Bitgummole100%0%100%0%88%12%0%94%6%
Bitgummole99%1%97%3%79%21%0%92%8%
Blessum78%22%98%2%76%24%0%93%7%
Boer0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Boksum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Boksum100%0%98%2%76%24%0%95%5%
Buitengebied Deinum97%3%94%6%91%9%0%94%6%
Deinum100%0%99%1%80%20%0%90%10%
Buitengebied Dongjum81%19%100%0%86%14%0%100%0%
Dongjum100%0%97%3%63%37%0%83%17%
Buitengebied Dronryp93%7%93%7%78%22%0%93%7%
Dronryp Bedrijventerrein de Alde Mar100%0%96%4%88%12%0%58%42%
Dronryp Midden80%20%95%5%57%43%0%91%9%
Dronryp Oost97%3%99%1%94%6%0%86%14%
Dronryp West100%0%100%0%81%19%0%100%0%
Firdgum100%0%97%3%79%21%0%100%0%
Buitengebied Franeker100%0%100%0%94%6%0%89%11%
Franeker Alvestudewyk100%0%99%1%76%24%0%0%100%
Franeker Binnenstad40%60%90%10%39%60%0%88%12%
Franeker Bloemketerp en Watertorenbuurt83%17%93%7%74%26%0%80%20%
Franeker Hamburgerrak en st Want78%22%97%3%47%53%0%99%1%
Franeker Industrieter. West en Kie100%0%100%0%86%14%0%91%9%
Franeker Industrieterrein Oost79%21%93%7%77%23%0%83%17%
Franeker Industrieterrein Zuid79%21%93%7%77%23%0%83%17%
Franeker It Stiselplak89%11%99%1%64%36%0%97%3%
Franeker Kaatsersbuurt100%0%97%3%42%58%0%100%0%
Franeker Keningspark62%38%89%11%61%39%0%49%51%
Franeker Professorenbuurt73%27%94%6%40%60%0%87%13%
Franeker Schalsumerplan en Arkens100%0%99%1%85%15%0%98%2%
Franeker Sexbierumerplan88%12%99%1%62%38%0%100%0%
Franeker Stationsbuurt83%17%95%5%82%18%0%85%15%
Franeker ’t War100%0%98%2%100%0%0%79%21%
Franeker Vliet Tuinen en Frisia97%3%97%3%83%17%0%97%3%
Franeker Witzens100%0%100%0%98%2%0%2%98%
Herbaijum98%2%95%5%75%25%0%95%5%
Hitzum100%0%97%3%71%29%0%90%10%
Buitengebied Ingelum100%0%98%2%94%6%0%99%1%
Ingelum100%0%98%2%95%5%0%99%1%
Buitengebied Sint Jacobiparochie100%0%89%11%84%15%0%99%1%
Sint Jacobiparochie Noord95%5%93%7%52%48%0%94%6%
Sint Jacobiparochie Zuid100%0%97%3%72%28%0%90%10%
Klooster Lidlum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Buitengebied Marsum96%4%94%6%87%13%0%93%7%
Marsum97%3%97%3%67%33%0%99%1%
Buitengebied Menaam100%0%92%8%88%12%0%94%6%
Menaam Bedrijventerrein Noord96%4%96%4%84%16%0%60%40%
Menaam Oost79%21%92%8%58%42%0%99%1%
Menaam West99%1%99%1%79%21%0%79%21%
Buitengebied Minnertsga98%2%95%5%100%0%0%77%23%
Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje98%2%97%3%73%26%0%84%16%
Minnertsga Noord98%2%98%2%81%19%0%77%23%
Minnertsga Zuid96%4%98%2%63%37%0%86%14%
Nij Altoenae100%0%95%5%83%17%0%89%11%
Buitengebied Oosterbierum100%0%89%11%81%16%3%95%5%
Oosterbierum100%0%94%6%68%32%0%93%7%
Buitengebied Oudebildtzijl100%0%89%11%94%6%0%99%1%
Oudebildtzijl100%0%96%4%77%23%0%98%2%
Peins100%0%95%5%81%19%0%96%4%
Pietersbierum97%3%91%9%82%18%0%93%7%
Buitengebied Ried0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Ried99%1%95%5%73%26%1%91%9%
Schalsum100%0%98%2%84%16%0%91%9%
Buitengebied Sexbierum96%4%91%9%79%21%0%95%5%
Sexbierum93%7%97%3%57%43%0%87%13%
Sexbierum Kassen94%6%94%6%88%12%0%91%9%
Sexbierum Waddenglas97%3%92%8%81%19%0%91%9%
Skingen100%0%98%2%95%5%0%95%5%
Slappeterp100%0%100%0%97%3%0%90%10%
Buitengebied Spannum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Spannum99%1%91%9%82%18%0%98%2%
Buitengebied Tzum100%0%93%7%89%11%0%95%5%
Tzum87%13%95%5%62%38%0%71%29%
Buitengebied Tzummarum100%0%88%12%78%22%0%92%8%
Tzummarum Noord99%1%96%4%73%27%0%81%19%
Tzummarum Zuid91%9%73%27%61%39%1%79%21%
Buitengebied Vrouwenparochie100%0%92%8%91%9%0%89%11%
Vrouwenparochie97%3%97%3%66%34%0%87%13%
Westhoek100%0%89%11%92%8%1%98%2%
Wier100%0%97%3%83%17%0%87%13%
Buitengebied Winsum100%0%100%0%91%9%0%100%0%
Winsum99%1%97%3%70%30%0%81%19%
Winsum Bedrijventerrein100%0%92%8%80%17%3%91%9%
Buitengebied Wjelsryp100%0%94%6%94%6%0%100%0%
Wjelsryp100%0%97%3%84%16%0%97%3%
Zweins100%0%98%2%90%10%0%94%6%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Waadhoeke. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 28 januari 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo