Speciaal Onderwijs Burgemeester de Wildeschool Schagen in Schagen

Speciaal Onderwijs Burgemeester de Wildeschool Schagen in Schagen

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (115 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2015-2016 t/m 2020-2021, Burgemeester de Wildeschool Schagen

Aantal leerlingen per jaar, Burgemeester de Wildeschool Schagen. Gegevens voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2020-2021. Burgemeester de Wildeschool Schagen telt 115 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Kaart met scholen in de omgeving

Burgemeester de Wildeschool Schagen (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Schagen via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Schagen
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Burgemeester de Wildeschool Schagen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Burgemeester de Wildeschool Schagen in schooljaar 2020-2021.

De meeste (6) leerlingen van Burgemeester de Wildeschool Schagen wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 1703.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2015-2016 t/m 2020-2021, Burgemeester de Wildeschool Schagen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Burgemeester de Wildeschool Schagen. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Burgemeester de Wildeschool Schagen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Burgemeester de Wildeschool Schagen in Schagen.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Burgemeester de Wildeschool (Schagen).

BRIN en vestigingsnummer: 20WR07.

Denominatie: Openbaar.

Type primair onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Alexander Roozendaalschool.

Schoolbestuur: Stichting VierTaal. Bevoegdgezagnummer: 21679.

Adres: Meerkoet 25, 1742 KM, Schagen. Gemeente Schagen, provincie Noord-Holland. Telefoon: 0224214896.

Internetadres: www.burgemeesterdewildeschool.nl.

Organisatiestructuur: Burgemeester de Wildeschool Schagen is 1 van de 11 vestigingen binnen de school Alexander Roozendaalschool en binnen het bestuur Stichting VierTaal. Er zijn 157 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.132 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor het bestuur Stichting VierTaal.
Vestiging Burgemeester de Wildeschool Schagen is 1 van de 11 vestigingen binnen het bestuur Stichting VierTaal. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor het bestuur Stichting VierTaal.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor het bestuur Stichting VierTaal.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor het bestuur Stichting VierTaal.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting VierTaal.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor het bestuur Stichting VierTaal.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel03 december 2019Toezicht SO vestigingBurg. De Wildeschool

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Burgemeester de Wildeschool Schagen ligt in de buurt Waldervaart Zuid.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Waldervaart Zuid getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

15334 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Schagen is 3074 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Waldervaart Zuid: 13,74%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Waldervaart Zuid.

Inkomen in buurt Waldervaart Zuid: €27.800


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Waldervaart Zuid.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Schagen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Schagen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de gemeente Schagen wonen 6.879 jongeren en zijn 1.790 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 821 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 296 bij gastouders (VGO) en 673 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,26 opvangplaats per jongere in de gemeente van basisschool Burgemeester de Wildeschool Schagen is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Burgemeester de Wildeschool Schagen beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
de Kikkerpoel16KDVMerelstraat 46 Schagen
Kinderdagverblijf 't Vliegertje28KDVKievitlaan 63a Schagen
BSO Waldervaart88BSOKievitlaan 63a Schagen
Bergh4VGORoodborstjeslaan 41 Schagen
Wiel6VGOKievitlaan 60 Schagen
M. Praat-van den Berg6VGOSperwerhof 92 Schagen
Kooij-Klinkenberg6VGOEksterstraat 102 Schagen
Rozing Dros6VGOReigershof 9 Schagen
Hoebe6VGOEksterstraat 84 Schagen
Bakker6VGOValkkogerweg 10 Sint Maarten
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting VierTaal:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Schagen op de overzichtspagina voor Schagen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Burgemeester de Wildeschool Schagen op de buurtpagina voor Waldervaart Zuid.

Aanmelden bij de basisschool in Schagen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.