School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam

Verken alle cijfers over School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam telt 60 leerlingen in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging De Akker Werkendam.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij De Akker Werkendamtitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen De Akker Werkendam% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2021-202260-6,2%
2020-20216421%
2019-2020538,2%
2018-201949-3,92%
2017-20185116%
2016-201744-8,3%
2015-201648-16%
2014-201557-1,72%
2013-2014589,4%
2012-201353-10%
2011-201259-12%
2010-201167geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2010-2011 (67 leerlingen) en 2020-2021 (64 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
De Akker Werkendam (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Basisonderwijs" met de denominatie "Reformatorisch" aan 60 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 16 scholen met "De Akker" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (De Akker Werkendam, gemeente Altena of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde score op de AMN toets in het schooljaar 2021-2022 voor De Akker Werkendam. Gebruik het filter boven de grafiek om de data voor andere schooljaren en voor de gemeente Altena en Nederland weer te geven.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 301 tot de maximale waarde van 358 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen van het type Speciaal Basisonderwijs op de AMN toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 315 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 328 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde AMN scores per schooljaar
De gemiddelde score op de AMN toets in schooljaar 2021-2022 voor De Akker Werkendam was 320,92.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde scores op de AMN toets van het schooljaar 2020-2021 tot en met schooljaar 2021-2022 voor De Akker Werkendam. Bovendien worden de gemiddelde scores op de AMN toets per schooljaar voor de gemeente Altena en Nederland getoond.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Werkendam. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2021-2022, De Akker Werkendam
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welke soort middelbare school opleiding is gegaan.

Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal 5 leerlingen naar een soort opleiding gaan. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO. Om zoveel mogelijk data te kunnen tonen zijn daarom enkele opleidingen samengevoegd. Zie de toelichting voor het overzicht van de samengenomen opleidingen.

Toelichting op de uitstroom informatie:

Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de leerkracht op de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de scores op de toets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de toetsscore en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Zes categorieën uitstroom:
In bovenstaande grafiek worden zes categorieën uitstroom getoond. Hierbij zijn sommige soorten opleidingen in het voortgezet onderwijs samengevoegd. Dit is gedaan om de grafiek beter leesbaar te houden en om minder groepen met minder dan 5 leerlingen over te houden aangezien deze vanaf schooljaar 2022-2023 in verband met de door DUO toegepaste AVGregels niet getoond mogen worden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Overzicht van de samengenomen soorten vervolgopleidingen:
Onderstaande tabel toont de koppeling van de verschillende opleidingen in het voortgezet onderwijs waarnaar leerlingen vanuit het primair onderwijs kunnen doorstromen aan de samengevoegde categorieën.
Soort opleidingSamengenomen opleiding
Voortgezet speciaal onderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
PraktijkonderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO/VWOVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom naar een praktijkgerichte of een theoretische middelbare school
Vergelijking tussen de schoolvestiging De Akker Werkendam, het schoolbestuur Reformatorisch speciaal onderwijs Randstad, de gemeente Altena, de provincie Noord-Brabant en Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel groep 8 leerlingen naar een praktische of een theoretische middelbare school zijn gegaan. Dit wordt getoond voor de schoolvestiging en voor het gemiddelde van de uitstroom van de scholen in het schoolbestuur en in de gemeente, in de provincie en in Nederland.

Bekijk de tabel met de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch in de toelichting:

Toelichting op de uitstroom informatie:

Praktische of theoretische uitstroom:
Onderstaande tabel toont de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch:
Soort opleidingPraktisch of theoretisch
Voortgezet speciaal onderwijsPraktisch
PraktijkonderwijsPraktisch
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOTheoretisch
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsTheoretisch
HAVO/VWOTheoretisch
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsTheoretisch
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont voor schooljaar 2021-2022 hoeveel procent van de groep 8 leerlingen naar één van de soorten middelbare school opleidingen is gegaan.

Van de groep 8 leerlingen van School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam ging in schooljaar 2021-2022 67% naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs en 33% naar een VMBO basis of kader opleiding.

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!

Huttenbouw of timmerdorp deze zomer?
Voorkom verwondingen aan je voeten en voel je veilig! Gebruik veiligheidszooltjes, die beschermen goed tegen scherpe objecten in je voet! Het materiaal van de zolen lijkt op dat van een kogelvrij vest. Bescherm je voeten tegen spijkers en schroeven bij het klussen, gebruik ze bij evenementen, draag ze in je laarzen voor extra isolatie en bescherming of gebruik ze in je waterschoenen.
Klik hier voor de veiligheidszolen van VeiligeVoeten.nl

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 juli 2024.

Vestigingsnaam: School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam.

BRIN en vestigingsnummer: 24DE01.

Denominatie: Reformatorisch.

Soort onderwijs: Speciaal Basisonderwijs.

Schoolnaam: School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker.

Schoolbestuur: Reformatorisch speciaal onderwijs Randstad. Bestuursnummer: 42790.

Adres: Wilgenlaan 1, 4251GE, Werkendam. Gemeente Altena, Noord-Brabant. Telefoon: 0183502711.

Website van de school: https://sbodeakker.nl/

Titel van de website: Home | sbodeakker.nl

Organisatiestructuur: School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker. En 1 van de 8 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Reformatorisch speciaal onderwijs Randstad. Daarbij vallen er 5 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.067 primair onderwijs schoolvestigingen).

Vakantiespreiding: School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam valt in de vakantieregio Midden Nederland.

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 4 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Akker Werkendam in 2021-2022. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van De Akker Werkendam per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2021-2022. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2021-2022 naar De Akker Werkendam is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
425120419212016191823262517
5306285544112222
5317175311100123

De meeste leerlingen (31) van De Akker Werkendam wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied Overige.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor De Akker Werkendam. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2021-2022 had School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam 2 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 21 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 37 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2021-2022 voor De Akker Werkendam. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2021-2022 bij De Akker Werkendam was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2021-2022 van De Akker Werkendam
<40
40
52
65
710
86
914
106
1112
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige0

14 leerlingen van De Akker Werkendam waren in schooljaar 2021-2022 9 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker. Vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker en school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker valt samen met 5 andere scholen onder het bestuur Reformatorisch speciaal onderwijs Randstad. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Altena zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Altena.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Reformatorisch speciaal onderwijs Randstad.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek)Geen eindoordeel10 januari 2023Toezicht PO vestigingSBO De Akker locatie Werkendam
Resultaten5: niet te beoordelen11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Aanbod3: voldoende11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Zicht op ontwikkeling4: goed11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Didactisch handelen4: goed11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Ondersteuning4: goed11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Schoolklimaat4: goed11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Veiligheid3: voldoende11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Evaluatie en verbetering4: goed11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Kwaliteitscultuur4: goed11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Verantwoording en dialoog3: voldoende11 oktober 2016Onderzoek PO vestigingSBO De Akker locatie Sliedrecht
Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek)Voldoende11 november 2013Toezicht PO vestigingSBO De Akker locatie Werkendam
EindoordeelVoldoende21 april 2022Toezicht BestuurStichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad
Visie, ambities en doelenGoed21 april 2022Onderzoek BestuurStichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad
Uitvoering en kwaliteitscultuurVoldoende21 april 2022Onderzoek BestuurStichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad
Evaluatie, verantwoording en dialoogVoldoende21 april 2022Onderzoek BestuurStichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad
Eindoordeel bestuurVoldoende21 april 2022Onderzoek BestuurStichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool De Akker Werkendam ligt in de buurt Vervoornepolder zuid.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Vervoornepolder zuid getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

12.546 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Altena is 1.373 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Vervoornepolder zuid: 18%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Vervoornepolder zuid.

Meer over buurt Vervoornepolder zuid
Inkomen in buurt Vervoornepolder zuid: €24.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Vervoornepolder zuid.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Altena via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Altena. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Vervoornepolder zuid wonen 470 jongeren en zijn 40 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 24 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,09 opvangplaats per jongere in de buurt van De Akker Werkendam is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Akker Werkendam beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Altena):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Trema Kinderopvang reformatorische Voorschool16KDVWilgenlaan 3 Werkendam
Schram6VGOWilgenlaan 4 Werkendam
Trema Kinderopvang BSO Werkendam, Roubosstraat40BSOH.J. Roubosstraat 5 Werkendam
Trema Kinderopvang KDV Werkendam, Roubosstraat40KDVH.J. Roubosstraat 5 Werkendam
Dalm6VGOvan Randwijklaan 5 Werkendam
Stelt6VGOKanaalstraat 5 Werkendam
Wijk Vroegindeweij6VGOvan Heldenstraat 63 Werkendam
Oosterwijk van der Stelt6VGOAkkerwinde 14 Werkendam
Veen-v.d. Werken6VGOGanzepad 22 Werkendam
Struik Mallie6VGOVoorstevliet 17 Werkendam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Reformatorisch speciaal onderwijs Randstad:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Werkendam op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Werkendam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van School voor Speciaal Basisonderwijs De Akker Werkendam op de buurtpagina voor Vervoornepolder zuid.

Aanmelden bij de basisschool in Werkendam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.