Bekijk ook: Sterke daling van de gasprijzen!

Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Personeel / Zittenblijvers / buurt Omg. Bunders / Bronnen en definities / Download

Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 30 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 2 scholen met "De Nieuwe Linde" in hun naam.

Scholen gemeente Oisterwijk
Aantal leerlingen per schooljaar (30 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaar 2021-2022, De Nieuwe Linde

Aantal leerlingen per jaar, De Nieuwe Linde Oisterwijk. Gegevens voor het schooljaar 2021-2022 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar). De Nieuwe Linde Oisterwijk telt 30 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

De Nieuwe Linde Oisterwijk (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor De Nieuwe Linde Oisterwijk wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor De Nieuwe Linde Oisterwijk.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De Nieuwe Linde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van De Nieuwe Linde in schooljaar 2021-2022.

De meeste (13) leerlingen van De Nieuwe Linde wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 5061.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaar 2021-2022, De Nieuwe Linde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, De Nieuwe Linde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Nieuwe Linde Oisterwijk in Oisterwijk.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk.

BRIN en vestigingsnummer: 31TA00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Basisschool De Nieuwe Linde.

Schoolbestuur: Onderwijsstichting de Nieuwe Linde. Bestuursnummer: 42814.

Adres: Durendaaldreef 3, 5062 LV, Oisterwijk. Gemeente Oisterwijk, Noord-Brabant. Telefoon: 0134700340.

Website van de school: https://denieuwelinde.nl/

Titel van de website: Welkom - Basisschool de Nieuwe Linde

Organisatiestructuur: Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk is de enige vestiging binnen de school Basisschool De Nieuwe Linde en binnen het bestuur Onderwijsstichting de Nieuwe Linde. Er zijn 331 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.069 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Onderwijsstichting de Nieuwe Linde). Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Onderwijsstichting de Nieuwe Linde.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en voor het bestuur van de school is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk ligt in de buurt Omg. Bunders.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Omg. Bunders getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

5.601 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Oisterwijk is 3.292 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Omg. Bunders: 17,95%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Omg. Bunders.

Meer over buurt Omg. Bunders
Inkomen in buurt Omg. Bunders: €32.600


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Omg. Bunders.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Oisterwijk via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Oisterwijk. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Omg. Bunders wonen 210 jongeren en zijn 124 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 66 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 58 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,59 opvangplaats per jongere in de buurt van De Nieuwe Linde Oisterwijk is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Nieuwe Linde Oisterwijk beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Oisterwijk):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Peuteropvang Trepke16KDVFrans Halsstraat 26 Oisterwijk
BSO Bunderbende66BSOFrans Halsstraat 28 Oisterwijk
KDV Bunderbos42KDVFrans Halsstraat 28 Oisterwijk
Kindergarden Oisterwijk Burg. Verwielstraat22BSOBurg. Verwielstraat 59 Oisterwijk
Kindergarden Oisterwijk Burg. Verwielstraat72KDVBurg. Verwielstraat 59 Oisterwijk
Wijdeven- van Rulo6VGOGagelstraat 4 Oisterwijk
KDV de Vlinder44KDVHoogstraat 112 Oisterwijk
Lissum Kusters6VGOBerkenlaan 21 Oisterwijk
Orsouw6VGOLindeparklaan 22 Oisterwijk
Kinderdagverblijf Casa Viva14KDVTilburgseweg 16 Oisterwijk
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Onderwijsstichting de Nieuwe Linde.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Oisterwijk op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Oisterwijk.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Basisschool De Nieuwe Linde Oisterwijk op de buurtpagina voor Omg. Bunders.

Aanmelden bij de basisschool in Oisterwijk?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.