Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool in Lelystad

Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool in Lelystad

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Bronnen en definities

Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 116 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Lelystad
Aantal leerlingen per schooljaar (116 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Dokter Herman Bekiusschool

Aantal leerlingen per jaar, Dokter Herman Bekiusschool. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. Dokter Herman Bekiusschool telt 116 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Dokter Herman Bekiusschool (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Dokter Herman Bekiusschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Dokter Herman Bekiusschool in schooljaar 2021-2022.

De meeste (20) leerlingen van Dokter Herman Bekiusschool wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 8225.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Dokter Herman Bekiusschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Dokter Herman Bekiusschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Dokter Herman Bekiusschool in Lelystad.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool.

BRIN en vestigingsnummer: 23VR00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool.

Schoolbestuur: Stichting Eduvier Onderwijsgroep. Bestuursnummer: 30882.

Adres: Zuigerplasdreef 202, 8223 EX, Lelystad. Gemeente Lelystad, Flevoland. Telefoon: 0320245490.

Website van de school: https://www.eduvier.nl./

Titel van de website: Eduvier – onderwijsgroep

Organisatiestructuur: Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool is de enige vestiging binnen de school Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool en 1 van de 9 vestigingen binnen het bestuur Stichting Eduvier Onderwijsgroep. Daarbij vallen er 3 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.042 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Eduvier Onderwijsgroep.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 juni 2020Toezicht SO vestigingDr. Herman Bekiusschool
Oordeel over het financiële beheerVoldoende18 juni 2020Toezicht BestuurStichting Eduvier Onderwijsgroep

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

6.826 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Lelystad is 7.748 meter. Basisschool Dokter Herman Bekiusschool ligt in de buurt buurt Kofschip Noord.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Lelystad via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Lelystad. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de wijk Zuiderzeewijk wonen 1.045 jongeren en zijn 414 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 107 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 58 bij gastouders (VGO) en 249 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,40 opvangplaats per jongere in de wijk van Dokter Herman Bekiusschool is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Dokter Herman Bekiusschool beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
't Sprookjesland98KDVKofschip 5 Lelystad
Van As4VGOEem 49 Lelystad
Peutertalent16KDVLeekerhoek 16 Lelystad
Kindcentrum Zuiderzee40KDVMiddelgronden 17 Lelystad
Kindcentrum Zuiderzee30BSOMiddelgronden 17 Lelystad
Cyntje6VGOMarderhoek 16 Lelystad
Lilas Kindercentrum14KDVMarderhoek 62 Lelystad
Atrong6VGOZwartewater 46 Lelystad
Het Anker50BSOKarveel 22 28 Lelystad
De Zonnewijzer16KDVKarveel 22 28 Lelystad
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Eduvier Onderwijsgroep.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Lelystad op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Lelystad.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Eduvierschool Dokter Herman Bekiusschool in Lelystad op de buurtpagina voor Kofschip Noord.

Aanmelden bij de basisschool in Lelystad?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.