Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma

Verken alle cijfers over Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma telt 27 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Harreveld locatie Prisma.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Harreveld locatie Prismatitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Harreveld locatie Prisma% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202427-13%
2022-202331-30%
2021-202244-14%
2020-20215113%
2019-202045-12%
2018-201951-16%
2017-201861-6,2%
2016-20176530%
2015-201650-17%
2014-2015605,3%
2013-201457-15%
2012-20136768%
2011-201240-38%
2010-201164geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2012-2013 (67 leerlingen) en 2016-2017 (65 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Harreveld locatie Prisma (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma biedt primair onderwijs van het type "Voortgezet Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Rooms-Katholiek" aan 27 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 12 scholen met "Prisma" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Oost Gelre of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Harreveld locatie Prisma zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Route 8 toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Oost Gelre en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 100 tot de maximale waarde van 249 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Route 8 toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 190 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 210 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Route 8 scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Route 8 toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Oost Gelre was 187,62.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Harreveld locatie Prisma zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Route 8 toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Oost Gelre in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Harreveld. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Harreveld locatie Prismasnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 mei 2024.

Vestigingsnaam: Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma.

BRIN en vestigingsnummer: 04YK00.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Harreveld locatie Prisma.

Schoolbestuur: Aloysius. Bestuursnummer: 41008.

Adres: Kerkstraat 53, 7135JJ, Harreveld. Gemeente Oost Gelre, Gelderland. Telefoon: 0611023865.

Website van de school: https://www.aloysiusstichting.nl/

Titel van de website: Aloysius Stichting | Aloysius Stichting

Beschrijving van de website: De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

Organisatiestructuur: Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma is 1 van de 4 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Harreveld locatie Prisma. En 1 van de 40 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Aloysius. Daarbij vallen er 22 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.061 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 2 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Harreveld locatie Prisma in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Harreveld locatie Prisma per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Harreveld locatie Prisma is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
7135526262639464046495145534758

De meeste leerlingen (26) van Harreveld locatie Prisma wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 7135.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Harreveld locatie Prisma. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma 27 leerlingen in de leeftijdsgroep 13+ jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Harreveld locatie Prisma. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Harreveld locatie Prisma was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Harreveld locatie Prisma
<40
40
50
60
70
80
90
100
110
120
131 tot 5
141 tot 5
157
168
171 tot 5
181 tot 5
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige12

12 leerlingen van Harreveld locatie Prisma waren in schooljaar 2023-2024 Overige jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Harreveld locatie Prisma. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Harreveld locatie Prisma. Vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma is 1 van de 4 primair onderwijs vestigingen binnen de school Harreveld locatie Prisma en school Harreveld locatie Prisma valt samen met 22 andere scholen onder het bestuur Aloysius. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Oost Gelre zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Oost Gelre.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Harreveld locatie Prisma.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Harreveld locatie Prisma.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Aloysius.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Harreveld locatie Prisma.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Harreveld locatie Prisma.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Harreveld locatie Prisma.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
KwaliteitsonderzoekGeen eindoordeel4 januari 2024Toezicht SO vestigingSG Harreveld, locaties Anker (JeugdzorgPlus),Prisma (Jeugdzorg)
Specifiek onderzoekGeen eindoordeel7 januari 2020Toezicht SO vestigingSG Harreveld, locaties Anker (JeugdzorgPlus) en Prisma (Jeugdzorg)
Specifiek onderzoekZonder actueel oordeel7 januari 2020Toezicht SO vestigingSG Harreveld, locaties Anker (JeugdzorgPlus) en Prisma (Jeugdzorg)
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 januari 2019Toezicht SO vestigingSG Harreveld, locaties Anker (JeugdzorgPlus) en Prisma (Jeugdzorg)
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenZonder actueel oordeel18 januari 2019Toezicht SO vestigingSG Harreveld, locaties Anker (JeugdzorgPlus) en Prisma (Jeugdzorg)
KwaliteitsonderzoekGeen eindoordeel2 juli 2015Toezicht SO vestigingSG Harreveld, locaties Anker (JeugdzorgPlus) en Prisma (Jeugdzorg)
EindoordeelVoldoende17 oktober 2023Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Oordeel over het financiële beheerGeen samenvattend oordeel1 oktober 2023Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 oktober 2023Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Verantwoording en dialoogVoldoende18 januari 2019Onderzoek BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Harreveld locatie Prisma ligt in de buurt Bebouwde kom Harreveld.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bebouwde kom Harreveld getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

10.436 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Oost Gelre is 2.671 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Bebouwde kom Harreveld: 17%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Bebouwde kom Harreveld.

Meer over buurt Bebouwde kom Harreveld
Inkomen in buurt Bebouwde kom Harreveld: €26.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Bebouwde kom Harreveld.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Oost Gelre via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Oost Gelre. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Bebouwde kom Harreveld wonen 145 jongeren en zijn 49 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 22 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 11 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,34 opvangplaats per jongere in de buurt van Harreveld locatie Prisma is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Harreveld locatie Prisma beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Oost Gelre):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
't Kelderke16KDVKerkstraat 44 Harreveld
Hartjes6VGOErve 't Hag 15 Harreveld
BSO 't Kempken22BSOUrsulastraat 2 Harreveld
Harbers-Wassink2VGOKerkstraat 23 Harreveld
Wieggers3VGOFreule van Dorthstraat 23a Harreveld
K.D.V. De Kinderboerderij Harreveld24KDVRector Hulshofstraat 22b Harreveld
Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje40KDVVarsseveldseweg 64 Lichtenvoorde
De Zandschoppe36BSOVarsseveldseweg 62a Lichtenvoorde
K.D.V. De Kinderboerderij Zieuwent60KDVHarreveldseweg 19 Zieuwent
Magendans6VGOKleuterstraat 19 Zieuwent
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Aloysius:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Harreveld op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Harreveld.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma op de buurtpagina voor Bebouwde kom Harreveld.

Aanmelden bij de basisschool in Harreveld?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.