Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Bebouwde kom Harreveld / Bronnen en definities / Download

Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma biedt primair onderwijs van het type "Voortgezet Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Rooms-Katholiek" aan 44 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 12 scholen met "Prisma" in hun naam.

Scholen gemeente Oost Gelre
Aantal leerlingen per schooljaar (44 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Harreveld locatie Prisma

Aantal leerlingen per jaar, Harreveld locatie Prisma. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. Harreveld locatie Prisma telt 44 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Harreveld locatie Prisma (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Harreveld locatie Prisma


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van Harreveld locatie Prisma in schooljaar 2021-2022.

De meeste (39) leerlingen van Harreveld locatie Prisma wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 7135.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Harreveld locatie Prisma


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Harreveld locatie Prisma


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Harreveld locatie Prisma in Harreveld.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma.

BRIN en vestigingsnummer: 04YK00.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Harreveld locatie Prisma.

Schoolbestuur: Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg. Bestuursnummer: 41008.

Adres: Kerkstraat 53, 7135 JJ, Harreveld. Gemeente Oost Gelre, Gelderland. Telefoon: 0611023865.

Website van de school: https://www.aloysiusstichting.nl/

Titel van de website: Aloysius Stichting | Aloysius Stichting

Beschrijving van de website: De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

Organisatiestructuur: Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma is 1 van de 4 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Harreveld locatie Prisma. En 1 van de 41 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg. Daarbij vallen er 22 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 566 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.069 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Harreveld locatie Prisma.
Vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma is 1 van de 4 primair onderwijs vestigingen binnen de school Harreveld locatie Prisma en school Harreveld locatie Prisma valt samen met 22 andere scholen onder het bestuur Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Harreveld locatie Prisma.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Harreveld locatie Prisma.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Harreveld locatie Prisma.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Harreveld locatie Prisma.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Verantwoording en dialoogVoldoende18 januari 2019Onderzoek BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Harreveld locatie Prisma ligt in de buurt Bebouwde kom Harreveld.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bebouwde kom Harreveld getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

8.088 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Oost Gelre is 2.304 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Bebouwde kom Harreveld: 16,46%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Bebouwde kom Harreveld.

Meer over buurt Bebouwde kom Harreveld
Inkomen in buurt Bebouwde kom Harreveld: €25.000


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Bebouwde kom Harreveld.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Oost Gelre via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Oost Gelre. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Bebouwde kom Harreveld wonen 135 jongeren en zijn 49 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 22 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 11 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,36 opvangplaats per jongere in de buurt van Harreveld locatie Prisma is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Harreveld locatie Prisma beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Oost Gelre):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
't Kelderke16KDVKerkstraat 44 Harreveld
Hartjes6VGOErve 't Hag 15 Harreveld
BSO 't Kempken22BSOUrsulastraat 2 Harreveld
Harbers-Wassink2VGOKerkstraat 23 Harreveld
Wieggers3VGOFreule van Dorthstraat 23a Harreveld
Lammers6VGOHeideweg 2 Harreveld
K.D.V. De Kinderboerderij Harreveld19KDVRector Hulshofstraat 22b Harreveld
Boenink-Spekschoor2VGOLandstraat 30 Harreveld
Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje40KDVVarsseveldseweg 64 Lichtenvoorde
Juut & Co Peuteropvang Hupsakee16KDVMolenweg 17 Heelweg
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Harreveld op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Harreveld.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Voortgezet Speciaal Onderwijs Harreveld locatie Prisma op de buurtpagina voor Bebouwde kom Harreveld.

Aanmelden bij de basisschool in Harreveld?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.