Openbare Brede School Het Atelier in Diemen

Verken alle cijfers over Openbare Brede School Het Atelier in Diemen. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Openbare Brede School Het Atelier in Diemen. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Openbare Brede School Het Atelier telt 299 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Het Atelier.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Het Ateliertitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Het Atelier% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202429915%
2022-202326122%
2021-2022214-62%
2020-20215689,9%
2019-202051723%
2018-201942216%
2017-20183638,7%
2016-20173345,7%
2015-20163163,27%
2014-201530612%
2013-201427412%
2012-201324412%
2011-201221724%
2010-2011175geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2020-2021 (568 leerlingen) en 2019-2020 (517 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Het Atelier (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Openbare Brede School Het Atelier biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Openbaar" aan 299 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (Het Atelier, gemeente Diemen of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde score op de Route 8 toets in het schooljaar 2022-2023 voor Het Atelier. Gebruik het filter boven de grafiek om de data voor andere schooljaren en voor de gemeente Diemen en Nederland weer te geven.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 127 tot de maximale waarde van 250 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de Route 8 toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 196 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 211 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Route 8 scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Route 8 toets in schooljaar 2022-2023 voor Het Atelier was 201,10.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde scores op de Route 8 toets van het schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2022-2023 voor Het Atelier. Bovendien worden de gemiddelde scores op de Route 8 toets per schooljaar voor de gemeente Diemen en Nederland getoond.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Diemen. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2022-2023, Het Atelier
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welke soort middelbare school opleiding is gegaan.

Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal 5 leerlingen naar een soort opleiding gaan. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO. Om zoveel mogelijk data te kunnen tonen zijn daarom enkele opleidingen samengevoegd. Zie de toelichting voor het overzicht van de samengenomen opleidingen.

Toelichting op de uitstroom informatie:

Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de leerkracht op de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de scores op de toets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de toetsscore en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Zes categorieën uitstroom:
In bovenstaande grafiek worden zes categorieën uitstroom getoond. Hierbij zijn sommige soorten opleidingen in het voortgezet onderwijs samengevoegd. Dit is gedaan om de grafiek beter leesbaar te houden en om minder groepen met minder dan 5 leerlingen over te houden aangezien deze vanaf schooljaar 2022-2023 in verband met de door DUO toegepaste AVGregels niet getoond mogen worden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Overzicht van de samengenomen soorten vervolgopleidingen:
Onderstaande tabel toont de koppeling van de verschillende opleidingen in het voortgezet onderwijs waarnaar leerlingen vanuit het primair onderwijs kunnen doorstromen aan de samengevoegde categorieën.
Soort opleidingSamengenomen opleiding
Voortgezet speciaal onderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
PraktijkonderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO/VWOVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom naar een praktijkgerichte of een theoretische middelbare school
Vergelijking tussen de schoolvestiging Het Atelier, het schoolbestuur Florente, de gemeente Diemen, de provincie Noord-Holland en Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel groep 8 leerlingen naar een praktische of een theoretische middelbare school zijn gegaan. Dit wordt getoond voor de schoolvestiging en voor het gemiddelde van de uitstroom van de scholen in het schoolbestuur en in de gemeente, in de provincie en in Nederland.

Bekijk de tabel met de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch in de toelichting:

Toelichting op de uitstroom informatie:

Praktische of theoretische uitstroom:
Onderstaande tabel toont de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch:
Soort opleidingPraktisch of theoretisch
Voortgezet speciaal onderwijsPraktisch
PraktijkonderwijsPraktisch
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOTheoretisch
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsTheoretisch
HAVO/VWOTheoretisch
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsTheoretisch
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen in schooljaar 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel procent van de groep 8 leerlingen naar één van de soorten middelbare school opleidingen is gegaan.

Van de groep 8 leerlingen van Openbare Brede School Het Atelier ging in schooljaar 2022-2023 30% naar een VMBO basis of kader opleiding, 39% naar het VWO en 30% naar een andere opleiding.

Percentage zittenblijvers
Gegevens over het percentage leerlingen van Openbare Basisschool Het Atelier dat is blijven zitten voor de schooljaren van 2012-2013 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen per schooljaar dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten. De gegevens gelden voor Het Atelier.

De grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.

Bron zittenblijven
Aantal zittenblijvers
Gegevens over het aantal leerlingen van Openbare Basisschool Het Atelier dat is blijven zitten voor de schooljaren van 2012-2013 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal groep 8 leerlingen en het aantal leerlingen in groep 8 dat meer dan 8 jaar op school heeft gezeten. De gegevens gelden voor Het Atelier.

Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).

Advertentie:

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 mei 2024.

Vestigingsnaam: Openbare Brede School Het Atelier.

BRIN en vestigingsnummer: 10BA00.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Openbare Basisschool Het Atelier.

Schoolbestuur: Florente. Bestuursnummer: 41595.

Adres: Ouderkerkerlaan 24-26, 1112BE, Diemen. Gemeente Diemen, Noord-Holland. Telefoon: 0204166435.

Website van de school: https://www.obshetatelier.nl/

Titel van de website: Welkom bij OBS Het Atelier! | OBS Het Atelier

Beschrijving van de website: ’Leren voor het leven’: dat is het doel van het onderwijs op Openbare Brede School (OBS) Het Atelier in Diemen.

Organisatiestructuur: Openbare Brede School Het Atelier is de enige vestiging binnen de school Openbare Basisschool Het Atelier en 1 van de 11 vestigingen binnen het bestuur Florente. Daarbij vallen er 11 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.030 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.061 schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 6 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Het Atelier in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Het Atelier per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Het Atelier is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
11121.59612410587240236191160133108946355
1103629675538545654524953505249
1102483493935363535353943454547
1104229232216242212151620172220
11117931291116212698736861705449
1115636881276136321

De meeste leerlingen (124) van Het Atelier wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 1112.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Het Atelier. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Openbare Brede School Het Atelier 148 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 95 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 56 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Het Atelier. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Het Atelier was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Het Atelier
<40
468
580
640
732
823
922
1017
1113
121 tot 5
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige4

80 leerlingen van Het Atelier waren in schooljaar 2023-2024 5 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Diemen zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Diemen.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Florente.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging Openbare Brede School Het Atelier.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
HerstelonderzoekVoldoende3 oktober 2018Toezicht PO vestigingBasisschool Het Atelier
KwaliteitszorgVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
KwaliteitscultuurVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
Verantwoording en dialoogVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
AanbodVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
Zicht op ontwikkelingVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
Didactisch handelenVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
ResultatenVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
VeiligheidVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
Pedagogisch klimaatVoldoende3 oktober 2018Onderzoek PO vestigingBasisschool Het Atelier
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.5: niet te beoordelen31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art. 16, lid 2 en 3, WPO).Ja31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 16, lid 1 en 3, WPO).Ja31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b, WPO).Ja31 oktober 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende26 april 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De schoolontwikkeling is verbonden met de visie op onderwijs, zoals geformuleerd in het schoolplan.3: voldoende26 april 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Bij de zorg voor kwaliteit zijn bestuur, directie, team en andere belanghebbenden betrokken.3: voldoende26 april 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende26 april 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende26 april 2017Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.5: niet te beoordelen17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art. 16, lid 2 en 3, WPO).Ja17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
In de schoolgids is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde onderdelen (art. 13 WPO).Ja17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 16, lid 1 en 3, WPO).Ja17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b, WPO).Ja17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingBasisschool De Venser
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.5: niet te beoordelen14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De school voert de zorg planmatig uit.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende14 oktober 2015Onderzoek PO vestigingBrede school De Kersenboom
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStichting 'Florente'
Oordeel over het financiële beheerVoldoende13 februari 2018Toezicht BestuurStichting 'Florente'
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel13 februari 2018Toezicht BestuurStichting 'Florente'
Financieel beheerVoldoende13 februari 2018Onderzoek Bestuur'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs
ContinuïteitVoldoende13 februari 2018Onderzoek Bestuur'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs
RechtmatigheidVoldoende13 februari 2018Onderzoek Bestuur'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs
KwaliteitszorgVoldoende13 februari 2018Onderzoek Bestuur'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs
KwaliteitscultuurGoed13 februari 2018Onderzoek Bestuur'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs
Verantwoording en dialoogVoldoende13 februari 2018Onderzoek Bestuur'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Het Atelier ligt in de buurt Kruidenhof.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Kruidenhof getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1.559 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Diemen is 1.074 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Kruidenhof: 16%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Kruidenhof.

Meer over buurt Kruidenhof
Inkomen in buurt Kruidenhof: €25.000


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Kruidenhof.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Diemen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Diemen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Kruidenhof wonen 205 jongeren en zijn 85 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 44 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 35 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,41 opvangplaats per jongere in de buurt van Het Atelier is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Het Atelier beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Diemen):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Pino35KDVOuderkerkerlaan 28 Diemen
Popeye in het Kruidvat44BSOOuderkerkerlaan 30 Diemen
Peuterboot15KDVSchelpenhoek 170 Diemen
Ark in Zuid30BSOSchelpenhoek 170 Diemen
Rijnschot6VGOPijlkruid 1 Diemen
Nandram6VGOGemaal 34 Diemen
Tekle6VGOHartveldseweg 4E Diemen
Toussaint5VGOOuddiemerlaan 2D Diemen
Jelletje48KDVOuddiemerlaan 25 Diemen
Octopus54BSOSchoolpad 6 Diemen
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Florente.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Diemen op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Diemen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Openbare Brede School Het Atelier in Diemen op de buurtpagina voor Kruidenhof.

Aanmelden bij de basisschool in Diemen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.