Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier in Nijmegen

Verken alle cijfers over Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier in Nijmegen. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier in Nijmegen. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier telt 54 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Het Kwartier.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Het Kwartiertitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Het Kwartier% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202454-23%
2022-2023701,45%
2021-202269-4,17%
2020-20217226%
2019-20205719%
2018-201948-9,4%
2017-201853-10%
2016-20175926%
2015-201647-22%
2014-201560-9,1%
2013-2014668,2%
2012-20136127%
2011-201248-34%
2010-201173geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2010-2011 (73 leerlingen) en 2020-2021 (72 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Het Kwartier (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier biedt primair onderwijs van het type "Voortgezet Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 54 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Nijmegen of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Het Kwartier zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Cito toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Nijmegen en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 503 tot de maximale waarde van 548 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Nijmegen was 535,87.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Het Kwartier zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Cito toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Nijmegen in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Nijmegen. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Het Kwartiersnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 maart 2024.

Vestigingsnaam: Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier.

BRIN en vestigingsnummer: 16QL01.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Het Kwartier.

Schoolbestuur: Aloysius. Bestuursnummer: 41008.

Adres: Berg en Dalseweg 287, 6522CH, Nijmegen. Gemeente Nijmegen, Gelderland. Telefoon: 0880741600.

Website van de school: https://www.hetkwartiernijmegen.nl/

Titel van de website: Het Kwartier

Organisatiestructuur: Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Het Kwartier. En 1 van de 40 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Aloysius. Daarbij vallen er 22 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 569 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.044 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 2 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Het Kwartier in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Het Kwartier per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Het Kwartier is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
6522424454144403028313127373733

De meeste leerlingen (45) van Het Kwartier wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 6522.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Het Kwartier. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier 54 leerlingen in de leeftijdsgroep 13+ jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Het Kwartier. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Het Kwartier was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Het Kwartier
<40
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
151 tot 5
161 tot 5
175
186
198
2013
216
221 tot 5
235
241 tot 5
25+1 tot 5
Overige11

13 leerlingen van Het Kwartier waren in schooljaar 2023-2024 20 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Het Kwartier. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Het Kwartier. Vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school Het Kwartier en school Het Kwartier valt samen met 22 andere scholen onder het bestuur Aloysius. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Nijmegen zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Nijmegen.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Het Kwartier.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Het Kwartier.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Aloysius.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Het Kwartier.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Het Kwartier.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Het Kwartier.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Onderzoek naar kwaliteitsverbeteringGeen eindoordeel2 januari 2024Toezicht SO vestigingHet Kwartier
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel17 december 2020Toezicht SO vestigingKristallis, locatie JJI De Hunnerberg
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel15 april 2020Toezicht SO vestigingKristallis, locatie JJI De Hunnerberg
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 januari 2019Toezicht SO vestigingHet Kwartier
Onderzoek naar kwaliteitsverbeteringVoldoende12 juni 2017Toezicht SO vestigingKristallis, locatie JJI De Hunnerberg
Onderzoek naar kwaliteitsverbeteringGeen eindoordeel12 juni 2017Toezicht SO vestigingHet Kwartier
EindoordeelVoldoende17 oktober 2023Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Oordeel over het financiële beheerGeen samenvattend oordeel1 oktober 2023Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 oktober 2023Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Verantwoording en dialoogVoldoende18 januari 2019Onderzoek BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
KwaliteitszorgVoldoende15 april 2020Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
KwaliteitscultuurVoldoende15 april 2020Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
AanbodVoldoende15 april 2020Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Didactisch handelenVoldoende15 april 2020Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Toetsing en afsluitingVoldoende15 april 2020Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
KwaliteitszorgVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
KwaliteitscultuurVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Verantwoording en dialoogVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
OnderwijsprocesVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
AanbodVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Zicht op ontwikkeling en begeleidingVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Didactisch handelenVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
OnderwijstijdVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
SamenwerkingVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Praktijkvorming/stageVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Toetsing en afsluitingVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
OnderwijsresultatenVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
ResultatenVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Sociale en maatschappelijke competentiesVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
VervolgsuccesVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
SchoolklimaatVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
VeiligheidVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Pedagogisch klimaatVoldoende14 februari 2018Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten.5: niet te beoordelen30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten.5: niet te beoordelen30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten.5: niet te beoordelen30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging.5: niet te beoordelen30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken van het uitstroomprofiel.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de school.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken.3: voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WEC, art. 27 en 22).Voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WEC, art. 27 en 21).Voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch
De leraren die het onderwijs verzorgen, zijn daartoe bevoegd (WEC, art. 3).Voldoende30 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingKristallis, locatie Park Neerbosch

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 februari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Het Kwartier ligt in de buurt Hunnerberg.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Hunnerberg getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

33.990 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Nijmegen is 2.601 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Hunnerberg: 6,7%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Hunnerberg.

Meer over buurt Hunnerberg
Inkomen in buurt Hunnerberg: €40.600


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Hunnerberg.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Nijmegen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Nijmegen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Hunnerberg wonen 285 jongeren en zijn 372 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 257 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 109 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 1,31 opvangplaats per jongere in de buurt van Het Kwartier is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Het Kwartier beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Nijmegen):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
KDV SOOSje locatie Klokkenberg21KDVKopseweg 7 Nijmegen
BSO SOOS locatie Klokkenberg70BSOKopseweg 7 Nijmegen
Kameleon60KDVElzenstraat 2 Nijmegen
Kameleon60BSOElzenstraat 2 Nijmegen
Poespas41KDVDommer v Poldersveldtweg 71A Nijmegen
BSO Flierefluit20BSOPostweg 187 Nijmegen
Kameleon Ubbergseveldweg87BSOUbbergseveldweg 97 Nijmegen
Zomeren6VGOKwakkenbergweg 1 Nijmegen
Remij6VGOUbbergseveldweg 46 Nijmegen
Koppel3VGOVan 't Santstraat 60 Nijmegen
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Aloysius:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Nijmegen op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Nijmegen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Kwartier in Nijmegen op de buurtpagina voor Hunnerberg.

Aanmelden bij de basisschool in Nijmegen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.