Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde

Aantal leerlingen per schooljaar

Voor Lichtenvoordetitel zijn geen gegevens over leerlingen bekend. Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven.

Kaart met scholen in de omgeving
Lichtenvoorde (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Interconfessioneel".

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Oost Gelre of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Lichtenvoorde zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Route 8 toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Oost Gelre en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 100 tot de maximale waarde van 249 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Route 8 toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 190 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 210 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Route 8 scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Route 8 toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Oost Gelre was 187,62.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Lichtenvoorde zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Route 8 toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Oost Gelre in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Lichtenvoorde. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Lichtenvoordesnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 maart 2024.

Vestigingsnaam: Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde.

BRIN en vestigingsnummer: 04EJ05.

Denominatie: Interconfessioneel.

Soort onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Schoolbestuur: Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Bestuursnummer: 83189.

Adres: Varsseveldseweg 12, 7131BJ, Lichtenvoorde. Gemeente Oost Gelre, Gelderland. Telefoon: .

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde is 1 van de 4 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs. En 1 van de 15 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Daarbij vallen er 7 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 569 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.044 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingaantallen naar het huisadres van de leerlingen

Voor Lichtenvoorde zijn helaas geen gegevens over leerlingen naar het huisadres van de leerlingen bekend.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs. Vestiging Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde is 1 van de 4 primair onderwijs vestigingen binnen de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs en school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs valt samen met 7 andere scholen onder het bestuur Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Oost Gelre zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Oost Gelre.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
EindoordeelVoldoende26 september 2022Toezicht BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Visie, ambities en doelenVoldoende2 augustus 2022Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Uitvoering en kwaliteitscultuurVoldoende2 augustus 2022Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Evaluatie, verantwoording en dialoogVoldoende2 augustus 2022Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Eindoordeel bestuurVoldoende2 augustus 2022Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
KwaliteitszorgVoldoende8 oktober 2020Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Verantwoording en dialoogVoldoende8 oktober 2020Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Oordeel over het financiële beheerVoldoende7 november 2018Toezicht BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Financieel beheerVoldoende7 november 2018Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
ContinuïteitVoldoende7 november 2018Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
RechtmatigheidVoldoende7 november 2018Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
KwaliteitscultuurVoldoende7 november 2018Onderzoek BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Lichtenvoorde ligt in de buurt Broek.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Broek getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1.925 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Oost Gelre is 2.671 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Broek: 10%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Broek.

Meer over buurt Broek
Inkomen in buurt Broek: €26.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Broek.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Oost Gelre via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Oost Gelre. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Broek wonen 85 jongeren en zijn 0 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 0 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,00 opvangplaats per jongere in de buurt van Lichtenvoorde is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Lichtenvoorde beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Oost Gelre):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Storteler-Nijenhuis6VGOMiddachtenstraat 58 Lichtenvoorde
Storteler6VGOSchatbergstraat 77 Lichtenvoorde
Wopereis6VGOBentinckstraat 33 Lichtenvoorde
Peuterspeelzaal Het Gele Park16KDVVarsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
Kinderdagverblijf Het Gele Park32KDVVarsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
BSO Het Gele Park92BSOVarsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
Eiting6VGOOp den Akker 30 Lichtenvoorde
Eppingbroek-Holweg6VGOWilgenstraat 4 Lichtenvoorde
BSO de Leeuw22BSO't Hof 2 Lichtenvoorde
Peuterspeelzaal de Bolderkoare16KDV't Hof 2 Lichtenvoorde
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Lichtenvoorde op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Lichtenvoorde.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde op de buurtpagina voor Broek.

Aanmelden bij de basisschool in Lichtenvoorde?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.