Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Broek / Bronnen en definities

Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Interconfessioneel".

Scholen gemeente Oost Gelre
Leerlinggegevens per schooljaar
Voor Lichtenvoorde in zijn helaas geen leerlinggegevens bekend.

Bekijk de gegevens van het schoolbestuur en eventuele andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Kaart met scholen in de omgeving

Lichtenvoorde (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde.

BRIN en vestigingsnummer: 04EJ05.

Denominatie: Interconfessioneel.

Soort onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Bestuursnummer: 83189.

Adres: Varsseveldseweg 12, 7131 BJ, Lichtenvoorde. Gemeente Oost Gelre, Gelderland. Telefoon: Onbekend..

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde is 1 van de 4 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs. En 1 van de 13 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 551 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.
Vestiging Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde is 1 van de 4 primair onderwijs vestigingen binnen de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs en school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs valt samen met 6 andere scholen onder het bestuur Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Klein Borculo School voor Speciaal Onderwijs.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel08 oktober 2020Toezicht SO vestigingKlein Borculo
Oordeel over het financiële beheerVoldoende07 november 2018Toezicht BestuurStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Lichtenvoorde ligt in de buurt Broek.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Broek getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

5.129 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Oost Gelre is 14.044 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Broek: 10,49%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Broek.

Meer over buurt Broek
Inkomen in buurt Broek: €25.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Broek.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Oost Gelre via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Oost Gelre. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Broek wonen 85 jongeren en zijn 7 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 7 bij gastouders (VGO) en 0 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,08 opvangplaats per jongere in de buurt van Lichtenvoorde is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Lichtenvoorde beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Oost Gelre):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
klein Goldewijk4VGOds van Krevelenstraat 9 Lichtenvoorde
Storteler-Nijenhuis6VGOMiddachtenstraat 58 Lichtenvoorde
Nieuwenhuis Meijer6VGOBronckhorststraat 1 Lichtenvoorde
Wopereis6VGOBentinckstraat 33 Lichtenvoorde
Houwer3VGOHerman van Halterenstr 19 Lichtenvoorde
BSO Het Gele Park66BSOVarsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
Kinderdagverblijf Het Gele Park32KDVVarsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
Peuterspeelzaal Het Gele Park16KDVVarsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
Eerden4VGORossinistraat 7 Lichtenvoorde
Wubbels6VGORossinistraat 7 Lichtenvoorde
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Lichtenvoorde op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Lichtenvoorde.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Speciaal Onderwijs Lichtenvoorde op de buurtpagina voor Broek.

Aanmelden bij de basisschool in Lichtenvoorde?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.