Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer

Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Uitstroom / Eindtoets / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Oranjekwartier / Bronnen en definities

Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Basisonderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 272 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 9 scholen met "Panta Rhei" in hun naam.

Scholen gemeente Deventer
Aantal leerlingen per schooljaar (272 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Panta rhei

Aantal leerlingen per jaar, Panta rhei Deventer. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. Panta rhei Deventer telt 272 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Panta rhei Deventer (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2021, Panta rhei Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Panta rhei gingen de leerlingen in het jaar 2021 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 75,41% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 9,84% naar het VMBO en 14,75% naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2020-2021

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Panta rhei Deventer worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2021 in Nederland door scholen van het type Speciaal Basisonderwijs op de Route 8 eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 143 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 158 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Deventer.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2021: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2020-2021, Panta rhei Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Panta rhei Deventer wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Deventer, provincie Overijssel en heel Nederland vind je op de pagina voor Deventer.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Panta rhei zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2012 tot en met 2021.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2021:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 4
Naar het praktijkonderwijs: 24
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 10
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 6
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 2
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 4
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 2
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 4
Naar de HAVO: 3
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 2
Naar het VWO of het gymnasium: 0.
Advies niet mogelijk: 2
Totaal aantal leerlingen met advies: 61
Totaal aantal leerlingen: 63

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Panta rhei


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Panta rhei in schooljaar 2021-2022.

De meeste (43) leerlingen van Panta rhei wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 7415.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Panta rhei


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Panta rhei


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Panta rhei Deventer in Deventer.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer.

BRIN en vestigingsnummer: 19RE00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Speciaal Basisonderwijs.

Schoolnaam: Panta Rhei School voor Speciaal Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer en omgeving. Bestuursnummer: 41274.

Adres: Koningin Wilhelminalaan 9, 7415 KP, Deventer. Gemeente Deventer, Overijssel. Telefoon: 0570850000.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer is de enige vestiging binnen de school Panta Rhei School voor Speciaal Basisonderwijs en binnen het bestuur Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer en omgeving. Er zijn 336 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer en omgeving). Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer en omgeving.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende10 november 2015Toezicht BestuurStg. Orthop. Inst. Dev. e.o.
Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek)Voldoende13 januari 2014Toezicht PO vestigingPanta rhei

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Panta rhei Deventer ligt in de buurt Oranjekwartier.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Oranjekwartier getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

4.415 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Deventer is 3.495 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Oranjekwartier: 16,33%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Oranjekwartier.

Inkomen in buurt Oranjekwartier: €19.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Oranjekwartier.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Deventer via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Deventer. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Oranjekwartier wonen 400 jongeren en zijn 158 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 44 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 14 bij gastouders (VGO) en 100 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,40 opvangplaats per jongere in de buurt van Panta rhei Deventer is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Panta rhei Deventer beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Brug Kalberg6VGOKoning Wenzelstraat 72 Deventer
Brug Kalberg6VGOWeth. Beerentshof 9 Deventer
Sam&pebbles100KDVWezenland 582 Deventer
Sam&pebbles44BSOWezenland 582 Deventer
Kinderdagverblijf Boefjes12KDVVan Oldenielstraat 61 Deventer
Mast2VGOWezenland 270 Deventer
Van Zanten - Weiss6VGOMeiboomstraat 46 Deventer
Kinderdagverblijf Timboektoe16KDVVan Hetenstraat 61 Deventer
De Binnentuin51KDVH.G. Gooszenstraat 3 Deventer
Verdurmen6VGORobert Kochlaan 6 Deventer
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer en omgeving.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Deventer op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Deventer.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Speciaal Basisonderwijs Panta rhei Deventer op de buurtpagina voor Oranjekwartier.

Aanmelden bij de basisschool in Deventer?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.