Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats in Santpoort-Noord

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Personeel / Zittenblijvers / Santhaesbuurt / Bronnen en definities

Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 62 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Velsen
Aantal leerlingen per schooljaar (62 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2019-2020 t/m 2021-2022, Stichting De Schoolwerkplaats

Aantal leerlingen per jaar, Stichting De Schoolwerkplaats. Gegevens voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022. Stichting De Schoolwerkplaats telt 62 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Stichting De Schoolwerkplaats (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Stichting De Schoolwerkplaats wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Stichting De Schoolwerkplaats.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Stichting De Schoolwerkplaats


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Stichting De Schoolwerkplaats in schooljaar 2021-2022.

De meeste (16) leerlingen van Stichting De Schoolwerkplaats wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 2071.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2019-2020 t/m 2021-2022, Stichting De Schoolwerkplaats


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Stichting De Schoolwerkplaats


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Stichting De Schoolwerkplaats in Santpoort-Noord.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats.

BRIN en vestigingsnummer: 31MN00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Stichting de Schoolwerkplaats.

Schoolbestuur: Stichting De Schoolwerkplaats. Bestuursnummer: 42793.

Adres: Frans Netscherlaan 4-C, 2071 AZ, Santpoort-Noord. Gemeente Velsen, Noord-Holland. Telefoon: 0655274004.

Website van de school: https://deschoolwerkplaats.nl/

Titel van de website: Home - De Schoolwerkplaats

Beschrijving van de website: Inspirerend basisonderwijs in Santpoort Noord, vlakbij Haarlem. We maken veel gebruik van de natuur. Naast gewone lessen geven we ook buiten les in de natuur, over de natuur en met materialen uit de natuur.

Organisatiestructuur: Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats is de enige vestiging binnen de school Stichting de Schoolwerkplaats en binnen het bestuur Stichting De Schoolwerkplaats. Er zijn 336 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Stichting De Schoolwerkplaats). Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting De Schoolwerkplaats.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en voor het bestuur van de school is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats ligt in de Santhaesbuurt.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Santhaesbuurt getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

3.578 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Velsen is 3.636 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Santhaesbuurt: 15,27%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de Santhaesbuurt.

Meer over Santhaesbuurt
Inkomen in Santhaesbuurt: €36.600


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Santhaesbuurt.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Velsen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Velsen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Santhaesbuurt wonen 200 jongeren en zijn 223 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 144 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 73 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 1,11 opvangplaats per jongere in de buurt van Stichting De Schoolwerkplaats is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Stichting De Schoolwerkplaats beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Velsen):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Partou BSO Frans Netscherlaan 4B100BSOFrans Netscherlaan 4B Santpoort-Noord
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke16KDVFrans Netscherlaan 4C Santpoort-Noord
Partou KDV Frans Netscherlaan 4E57KDVFrans Netscherlaan 4E Santpoort-Noord
Partou BSO Wulverderlaan 322BSOWulverderlaan 3 Santpoort-Noord
BSO Dikke Maatjes (KW)20BSOKerkweg 8 Santpoort-Noord
Posthuma4VGOKerkweg 24 Santpoort-Noord
Partou BSO Burgemeester Enschedélaan 6622BSOBurgemeester Enschedélaan 66 Santpoort-Noord
Matzen6VGOMolenstraat 11 Santpoort-Noord
KDV Dikke Maatjes12KDVKerkweg 115 Santpoort-Noord
Partou KDV Wustelaan 75A82KDVWüstelaan 75A Santpoort-Zuid
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting De Schoolwerkplaats.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Santpoort-Noord op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Santpoort-Noord.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Basisschool Stichting De Schoolwerkplaats in Santpoort-Noord op de buurtpagina voor Santhaesbuurt.

Aanmelden bij de basisschool in Santpoort-Noord?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.