Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College in Dordrecht

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Blaauwweg en omgeving / Bronnen en definities / Download

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 181 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 14 scholen met "Yulius" in hun naam.

Scholen gemeente Dordrecht
Aantal leerlingen per schooljaar (181 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Yulius Drechtster College

Aantal leerlingen per jaar, Yulius Drechtster College. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. Yulius Drechtster College telt 181 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Yulius Drechtster College (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Yulius Drechtster College


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Yulius Drechtster College in schooljaar 2021-2022.

De meeste (18) leerlingen van Yulius Drechtster College wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 3317.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Yulius Drechtster College


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Yulius Drechtster College


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Yulius Drechtster College in Dordrecht.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College.

BRIN en vestigingsnummer: 01UC08.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Yulius Onderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Yulius Onderwijs. Bestuursnummer: 85256.

Adres: Atmosfeerstraat 32, 3328 GD, Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Zuid-Holland. Telefoon: 0884056340.

Website van de school: https://www.yulius.nl/

Titel van de website: Welkom bij Yulius

Beschrijving van de website: Yulius is specialist in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen. Varierend van lichte tot ernstige klachten.

Organisatiestructuur: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College is 1 van de 14 vestigingen binnen de school Yulius Onderwijs en binnen het bestuur Stichting Yulius Onderwijs. Er zijn 147 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.069 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.
Vestiging (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College is 1 van de 14 vestigingen binnen het bestuur Stichting Yulius Onderwijs. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico'sVoldoende10 september 2021Toezicht SO vestigingDrechtster College
Oordeel over het financiële beheerVoldoende23 maart 2018Toezicht BestuurStichting Yulius Onderwijs
Financieel beheerVoldoende23 maart 2018Onderzoek BestuurStichting Yulius Onderwijs
ContinuïteitVoldoende23 maart 2018Onderzoek BestuurStichting Yulius Onderwijs
RechtmatigheidVoldoende23 maart 2018Onderzoek BestuurStichting Yulius Onderwijs
KwaliteitszorgVoldoende23 maart 2018Onderzoek BestuurStichting Yulius Onderwijs
KwaliteitscultuurVoldoende23 maart 2018Onderzoek BestuurStichting Yulius Onderwijs
Verantwoording en dialoogVoldoende23 maart 2018Onderzoek BestuurStichting Yulius Onderwijs

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Yulius Drechtster College ligt in de buurt Blaauwweg en omgeving.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Blaauwweg en omgeving getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

7.476 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Dordrecht is 2.392 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Blaauwweg en omgeving: 17,43%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Blaauwweg en omgeving.

Meer over buurt Blaauwweg en omgeving
Inkomen in buurt Blaauwweg en omgeving: €19.800


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Blaauwweg en omgeving.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Dordrecht via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Dordrecht. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Blaauwweg en omgeving wonen 265 jongeren en zijn 16 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,06 opvangplaats per jongere in de buurt van Yulius Drechtster College is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Yulius Drechtster College beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Dordrecht):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Stichting Exploitatie Peuterhof locatie Atmosfeerstraat16KDVAtmosfeerstraat 38 Dordrecht
BSO De Zonnewende20BSOZuilenburg 68 Dordrecht
Stichting Het Peuterhuis8KDVZuilenburg 68 Dordrecht
SDK Berenburg46BSOZuilenburg 68 Dordrecht
Bakker de Vogel6VGOGrote Hondring 27 Dordrecht
Bhoelai-Ramnarain6VGOCannenburg 178 Dordrecht
Bloos6VGOZuilenburg 153 Dordrecht
Dogterom6VGOPijl 51 Dordrecht
Prokino Het Avontuur16KDVSchuilenburg 16 Dordrecht
Prokino Sterretje16KDVSchuilenburg 16 Dordrecht
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Yulius Onderwijs:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Dordrecht op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Dordrecht.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Drechtster College in Dordrecht op de buurtpagina voor Blaauwweg en omgeving.

Aanmelden bij de basisschool in Dordrecht?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.