Nederlands eindexamens: cijfers, N-termen en onvoldoendes

De n-termen van de eindexamens voor Nederlands in 2023 per soort opleiding zijn: VMBO-BB: 1,4 / VMBO-KB: 1,1 / VMBO-GT-TL: 0,9 / HAVO: 1,0 / VWO: 0,5.

Aantal examenkandidaten Nederlands
In 2022 hebben 147.756 leerlingen examen in Nederlands gedaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal examenkandidaten voor Nederlands per soort middelbareschool voor de periode 2000 tot en met 2022. Alleen de data van 2020 ontbreken. In 2020 is het Centraal Eindexamen niet doorgegaan als gevolg van de Corona pandemie.

Nederlands, gemiddeld aantal examenkandidaten per soort opleiding:

 • Jaarlijks doen gemiddeld 8.465 leerlingen op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg examen in Nederlands.
 • Jaarlijks doen gemiddeld 15.561 leerlingen op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg examen in Nederlands.
 • Jaarlijks doen gemiddeld 54.869 leerlingen op de VMBO Gemengde & Theoretische leerweg examen in Nederlands.
 • Jaarlijks doen gemiddeld 51.178 HAVO leerlingen examen in Nederlands.
 • Jaarlijks doen gemiddeld 36.050 VWO leerlingen examen in Nederlands.
Nederlands: gemiddelde cijfers per jaar
In 2022 was 6,12 het gemiddelde cijfer voor het Nederlands examen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde cijfer dat per examenjaar voor Nederlands behaald is. Gebruik het filter boven de grafiek om een type opleiding te kiezen.

Nederlands, gemiddelde cijfers over de examenjaren per soort opleiding:

 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlands door leerlingen op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg is 6,44.
 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlands door leerlingen op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg is 6,18.
 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlands door leerlingen op de VMBO Gemengde & Theoretische leerweg is 6,29.
 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlands door HAVO leerlingen is 6,15.
 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlands door VWO leerlingen is 6,28.

Advertentie:

N-term Nederlands per jaar
De gemiddelde N-term bij Nederlands was 1,10 in 2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont per jaar welke N-term voor Nederlands is gebruikt. De N-termen worden getoond voor de periode 2000 tot en met 2022.

Nederlands, N-term gemiddeld over de examenjaren 2000 tot en met 2022 per opleiding:

 • De n-term voor het VMBO Basis examen Nederlands was gemiddeld 0,99.
 • De n-term voor het VMBO Kader examen Nederlands was gemiddeld 0,79.
 • De n-term voor het VMBO Gemengde & Theoretische examen Nederlands was gemiddeld 0,46.
 • De n-term voor het HAVO examen Nederlands was gemiddeld 1,25.
 • De n-term voor het VWO examen Nederlands was gemiddeld 0,93.
Nederlands: percentage onvoldoendes per jaar
Het percentage onvoldoendes bij Nederlands was 22% in 2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde cijfer dat per examenjaar voor Nederlands behaald is. Gebruik het filter boven de grafiek om een type opleiding te kiezen.

Nederlands, gemiddelde cijfers over de examenjaren per soort opleiding:

 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Basis examen Nederlands was gemiddeld 14%.
 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Kader examen Nederlands was gemiddeld 22%.
 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Gemengde & Theoretische examen Nederlands was gemiddeld 18%.
 • Het percentage onvoldoendes voor het HAVO examen Nederlands was gemiddeld 24%.
 • Het percentage onvoldoendes voor het VWO examen Nederlands was gemiddeld 20%.
Aantal examenkandidaten het vak Nederlandse leesvaardigheid
In 2004 hebben 50.989 leerlingen examen in het vak Nederlandse leesvaardigheid gedaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal examenkandidaten voor het vak Nederlandse leesvaardigheid per soort middelbareschool voor de periode 2000 tot en met 2004. Alleen de data van 2020 ontbreken. In 2020 is het Centraal Eindexamen niet doorgegaan als gevolg van de Corona pandemie.

Nederlands leesvaardigheid, gemiddeld aantal examenkandidaten per soort opleiding:

 • Jaarlijks doen gemiddeld 35.596 leerlingen op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg examen in het vak Nederlandse leesvaardigheid.
 • Jaarlijks doen gemiddeld 46.979 leerlingen op de VMBO Gemengde & Theoretische leerweg examen in het vak Nederlandse leesvaardigheid.
Nederlands leesvaardigheid: gemiddelde cijfers per jaar
In 2004 was 6,40 het gemiddelde cijfer voor het Nederlandse leesvaardigheid examen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde cijfer dat per examenjaar voor het vak Nederlandse leesvaardigheid behaald is. Gebruik het filter boven de grafiek om een type opleiding te kiezen.

Nederlands leesvaardigheid, gemiddelde cijfers over de examenjaren per soort opleiding:

 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlandse leesvaardigheid door leerlingen op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg is 6,90.
 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlandse leesvaardigheid door leerlingen op de VMBO Gemengde & Theoretische leerweg is 6,48.

Advertentie:

N-term Nederlandse leesvaardigheid per jaar
De gemiddelde N-term bij Nederlandse leesvaardigheid was 0,00 in 2004.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont per jaar welke N-term voor het vak Nederlandse leesvaardigheid is gebruikt. De N-termen worden getoond voor de periode 2000 tot en met 2004.

Nederlands leesvaardigheid, N-term gemiddeld over de examenjaren 2000 tot en met 2004 per opleiding:

 • De n-term voor het VMBO Basis examen Nederlandse leesvaardigheid was gemiddeld 0,00.
 • De n-term voor het VMBO Gemengde & Theoretische examen Nederlandse leesvaardigheid was gemiddeld 0,70.
Nederlands leesvaardigheid: percentage onvoldoendes per jaar
Het percentage onvoldoendes bij Nederlandse leesvaardigheid was 12% in 2004.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde cijfer dat per examenjaar voor het vak Nederlandse leesvaardigheid behaald is. Gebruik het filter boven de grafiek om een type opleiding te kiezen.

Nederlands leesvaardigheid, gemiddelde cijfers over de examenjaren per soort opleiding:

 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Basis examen Nederlandse leesvaardigheid was gemiddeld 8%.
 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Gemengde & Theoretische examen Nederlandse leesvaardigheid was gemiddeld 14%.
Aantal examenkandidaten het vak Nederlandse schrijfvaardigheid
In 2004 hebben 5.062 leerlingen examen in het vak Nederlandse schrijfvaardigheid gedaan.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal examenkandidaten voor het vak Nederlandse schrijfvaardigheid per soort middelbareschool voor de periode 2001 tot en met 2004. Alleen de data van 2020 ontbreken. In 2020 is het Centraal Eindexamen niet doorgegaan als gevolg van de Corona pandemie.

Nederlands schrijfvaardigheid, gemiddeld aantal examenkandidaten per soort opleiding:

 • Jaarlijks doen gemiddeld 25.949 leerlingen op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg examen in het vak Nederlandse schrijfvaardigheid.
 • Jaarlijks doen gemiddeld 34.166 leerlingen op de VMBO Gemengde & Theoretische leerweg examen in het vak Nederlandse schrijfvaardigheid.
Nederlands schrijfvaardigheid: gemiddelde cijfers per jaar
In 2004 was 6,20 het gemiddelde cijfer voor het Nederlandse schrijfvaardigheid examen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde cijfer dat per examenjaar voor het vak Nederlandse schrijfvaardigheid behaald is. Gebruik het filter boven de grafiek om een type opleiding te kiezen.

Nederlands schrijfvaardigheid, gemiddelde cijfers over de examenjaren per soort opleiding:

 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlandse schrijfvaardigheid door leerlingen op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg is 6,40.
 • Het meerjarig gemiddelde cijfer voor het examen Nederlandse schrijfvaardigheid door leerlingen op de VMBO Gemengde & Theoretische leerweg is 6,48.

Advertentie:

N-term Nederlandse schrijfvaardigheid per jaar
De gemiddelde N-term bij Nederlandse schrijfvaardigheid was 0,00 in 2004.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont per jaar welke N-term voor het vak Nederlandse schrijfvaardigheid is gebruikt. De N-termen worden getoond voor de periode 2001 tot en met 2004.

Nederlands schrijfvaardigheid, N-term gemiddeld over de examenjaren 2001 tot en met 2004 per opleiding:

 • De n-term voor het VMBO Kader examen Nederlandse schrijfvaardigheid was gemiddeld 0,50.
 • De n-term voor het VMBO Gemengde & Theoretische examen Nederlandse schrijfvaardigheid was gemiddeld 0,55.
Nederlands schrijfvaardigheid: percentage onvoldoendes per jaar
Het percentage onvoldoendes bij Nederlandse schrijfvaardigheid was 26% in 2004.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde cijfer dat per examenjaar voor het vak Nederlandse schrijfvaardigheid behaald is. Gebruik het filter boven de grafiek om een type opleiding te kiezen.

Nederlands schrijfvaardigheid, gemiddelde cijfers over de examenjaren per soort opleiding:

 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Kader examen Nederlandse schrijfvaardigheid was gemiddeld 17%.
 • Het percentage onvoldoendes voor het VMBO Gemengde & Theoretische examen Nederlandse schrijfvaardigheid was gemiddeld 20%.
Definities en gebruikte bronnen
Definities:
N-term
De N-term is een variabele die bij alle eindexamenvakken wordt gebruikt om de moeilijkheidsgraad van een examen te compenseren. N-term staat voor ‘normeringsterm’. Bij het opstellen van een eindexamen wordt geprobeerd om een examen te maken dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren qua moeilijkheid. Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet benadeeld worden door een moeilijk examen of juist een oneerlijk voordeel krijgen bij een makkelijk examen, wordt de N-term toegepast.
De N-term is een getal tussen de 0,0 en 2,0 (meestal afgerond op één decimaal), waarbij 1,0 als norm wordt genomen. Bij een moeilijker examen kan een hogere N-term worden toegekend, hiermee worden de behaalde scores iets verhoogd. Bij een makkelijker examen kan een lagere N-term worden toegekend, bijvoorbeeld 0,8 of 0,9. Dit zal de behaalde scores van de leerlingen iets verlagen.
Gebruikte datasets:

De gebruikte data komen van Stichting Cito. Zij voeren in opdracht van het CvTE jaarlijks een analyse uit op de gemaakte examens. Deze analyse wordt opgeleverd in een examenverslag met de behaalde resultaten op het VMBO, de HAVO en het VWO. De data die voor deze pagina is gebruikt is door Stichting Cito als open data gepubliceerd.

CvTE staat voor College voor Toetsen en Examens. Het is een onafhankelijk orgaan in Nederland dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, vaststelling en kwaliteitsborging van de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo