HAVO / VWO Bonaventuracollege Leiden

Aantal leerlingen per schooljaar
(120 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, Bonaventuracollege Leiden. Gegevens voor de schooljaren 2021-2022 tot en met 2022-2023. Bonaventuracollege Leiden telt 120 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Kaart met scholen in de omgeving
Bonaventuracollege Leiden (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


HAVO / VWO Bonaventuracollege Leiden biedt voortgezet onderwijs van het type "HAVO / VWO" met de denominatie "Bijzonder". In schooljaar 2022-2023 telde de school 120 leerlingen. Er zijn 5 scholen met "Bonaventuracollege" in hun naam.

Advertentie:

Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2022-2023, Bonaventuracollege


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor Bonaventuracollege Leiden.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, Bonaventuracollege


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Bonaventuracollege in schooljaar 2022-2023.

De meeste (10) leerlingen van Bonaventuracollege wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 2313.

Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar. Met het filter boven de grafiek kan het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen weergegeven worden. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaar 2022-2023, Bonaventuracollege Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor Bonaventuracollege Leiden.

Voor Bonaventuracollege Sgm voor Gym. Ath. HAVO VMBO zijn opstromersgegevens bekend voor het jaar 2023.

Percentage opstromers
2023, Bonaventuracollege Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor Bonaventuracollege Leiden, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 0,00% procent van de leerlingen van Bonaventuracollege Sgm voor Gym. Ath. HAVO VMBO naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaar 2022-2023, Bonaventuracollege Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor Bonaventuracollege Leiden.

Voor Bonaventuracollege Sgm voor Gym. Ath. HAVO VMBO zijn afstromersgegevens bekend voor het jaar 2023.

Percentage afstromers
2023, Bonaventuracollege Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor Bonaventuracollege Leiden, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 35% procent van de leerlingen van Bonaventuracollege Sgm voor Gym. Ath. HAVO VMBO naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2021-2022, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo. De linke vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo. Vestiging HAVO / VWO Bonaventuracollege Leiden is 1 van de 5 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo en school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo valt samen met 15 andere scholen onder het bestuur Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Leiden zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Leiden.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
ContinuïteitVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden
DoelmatigheidGeen oordeel12 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden
RechtmatigheidVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden
KwaliteitszorgVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden
KwaliteitscultuurVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Verantwoording en dialoogVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurStichting Confessioneel Onderwijs Leiden

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op . Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaar 2022-2023, Bonaventuracollege Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor Bonaventuracollege Leiden.

Voor Bonaventuracollege Sgm voor Gym. Ath. HAVO VMBO zijn zittenblijversgegevens bekend voor het jaar 2023.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Percentage zittenblijvers
2023, Bonaventuracollege Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor Bonaventuracollege Leiden, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 1,20% procent van de leerlingen van Bonaventuracollege Sgm voor Gym. Ath. HAVO VMBO blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2021-2022 of dit was in een lager schooltype dan in 2021-2022.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: HAVO / VWO Bonaventuracollege Leiden Scholengemeenschap voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

BRIN en vestigingsnummer: 21GW07.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: HAVO / VWO.

Schoolnaam: Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo.

Schoolbestuur: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Bestuursnummer: 57266.

Adres: Kernstraat 6, 2313 EV, Leiden. Gemeente Leiden, Zuid-Holland. Telefoon: 0712036045.

Website van de school: https://bonaventuracollege.nl/

Titel van de website: Bonaventuracollege. Voortgezet onderwijs in Leiden.

Beschrijving van de website: Het Bonaventuracollege is een moderne school voor voortgezet onderwijs. Ruim 2500 leerlingen volgen op drie locaties ons onderwijs.

Organisatiestructuur: HAVO / VWO Bonaventuracollege Leiden is 1 van de 5 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Bonaventuracollege SGM voor Gym. Ath. Havo Vmbo. En 1 van de 9 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Daarbij vallen er 15 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 953 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.605 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Leiden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Leiden. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school Bonaventuracollege Leiden ligt in de Rijndijkbuurt

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Rijndijkbuurt getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de Rijndijkbuurt
€34.500 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de Rijndijkbuurt
32 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2022-2023, Bonaventuracollege


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor Bonaventuracollege Leiden.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school
  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 17 middelbare scholen in de gemeente Leiden op de overzichtspagina voor Leiden.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo