Onderwijsbestuur dr. Aletta Jacobs College

Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Onderwijsbestuur dr. Aletta Jacobs College. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 3 schoolvestigingen en 1.420 leerlingen.
Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Onderwijsbestuur dr. Aletta Jacobs College. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 3 schoolvestigingen en 1.420 leerlingen.
Totaal aantal leerlingen per schooljaar
(1.420 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 3 vestigingen van het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting dr. Aletta Jacobs College.

Bevoegdgezagnummer: 42534.

Aantal scholen: 1. Aantal vestigingen: 3.

Adres: Laan van de Sport 4, 9603 TG, Hoogezand, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen.

Internetadres: www.aletta.nl.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Voortgezet Onderwijs.

Actief in: Hoogezand, Midden-Groningen.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 3 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 3 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Midden-Groningen. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen