Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland

Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 12 schoolvestigingen en 2.274 leerlingen.
Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 12 schoolvestigingen en 2.274 leerlingen.
Totaal aantal leerlingen per schooljaar
(2.274 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 12 scholen en 12 vestigingen van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland.

Bevoegdgezagnummer: 41148.

Aantal scholen: 12. Aantal vestigingen: 12.

Adres: Burg Schullstraat 2, 4001 VV, Tiel, gemeente Tiel, provincie Gelderland.

Internetadres: www.basisschoolfloriant.nl.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: Basisschool.

Actief in: Beesd, Cothen, Culemborg, Leerdam, Tiel, Vijfheerenlanden, West Betuwe, Wijk bij Duurstede.

Bestuursnaam DUO: Stichting Kath. Onderw.bel. Rivierenland.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 12 scholen en 12 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 12 scholen en 12 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Tiel. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 12 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland.

Aantal FTE personeel per school in 2021-2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland voor het schooljaar 2021-2022.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor dit bestuur zijn de volgende resultaten van de inspectie voor het onderwijs gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende08 september 2014Toezicht BestuurStichting Kath. Onderw.bel. Rivierenland

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bel. Rivierenland is betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs: Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs, Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht & Samenwerkingsverband Driegang.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen