Bestuur Stichting voor Christelijk basisonderwijs in Noardwest Fryslan

Aantal leerlingen per schooljaar
(2.118 leerlingen in schooljaar 2022-2023)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 17 scholen en 17 vestigingen van het bestuur Stichting voor Christelijk basisonderwijs in Noardwest Fryslan.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting voor Christelijk basisonderwijs in Noardwest Fryslan.

Bevoegdgezagnummer: 42656.

Aantal scholen: 17. Aantal vestigingen: 17.

Adres: Academiestraat 30, 8801 LJ, Franeker, gemeente Waadhoeke, provincie Friesland.

Denominatie: Overige.

Soort onderwijs: Basisschool.

Actief in: Achlum, Berltsum, Bitgummole, Britsum, Dronryp, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Sexbierum, St.-Annaparochie, Tzum, Waadhoeke.

Bestuursnaam DUO: Sticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslƒn.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor dit bestuur zijn de volgende resultaten van de inspectie voor het onderwijs gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende17 december 2015Toezicht BestuurSticht. voor Christ. B.o. in Noardwest Fryslân

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven

Advertentie:

Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen