Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden

Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden

Verken alle cijfers over Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden: met data over de schoolvestigingen, de leerlingen, het personeel en onderzoeken van de onderwijsinspectie tot en met schooljaar 2023-2024. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 2 schoolvestigingen en 382 leerlingen.
Verken alle cijfers over Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden: met data over de schoolvestigingen, de leerlingen, het personeel en onderzoeken van de onderwijsinspectie tot en met schooljaar 2023-2024. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 2 schoolvestigingen en 382 leerlingen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden telt 382 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van de 2 vestigingen van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij de onderwijslocaties van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-2024382-0,26%
2022-2023383-1,79%
2021-2022390-1,52%
2020-2021396-6,2%
2019-2020422-5,2%
2018-2019445-3,47%
2017-2018461-7,6%
2016-2017499-0,60%
2015-2016502-2,33%
2014-2015514-0,96%
2013-2014519-0,38%
2012-2013521-0,38%
2011-20125231,36%
2010-2011516geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2011-2012 (523 leerlingen) en 2012-2013 (521 leerlingen).

Gegevens van dit onderwijsbestuur (ook bevoegdgezag of koepel genoemd)
Organisatiegegevens van DUO van 1 juli 2024.

Bestuursnaam: Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

Bestuursnummer: 84579.

Aantal scholen: 2. Aantal vestigingen: 2.

Adres: Taghof 2, postcode 8281NA, woonplaats Genemuiden, gemeente Zwartewaterland, provincie Overijssel.

Website van het bestuur: geen internetadres bekend.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Primair onderwijs.

Actief in: Genemuiden, Zwartewaterland.

Bestuursnaam DUO: Ver. Herv. Sch.gem. voor Prot.-Chr. Ond. te Genem..

Advertentie:

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden 94 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 141 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 147 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden
<40
447
547
649
746
846
950
1046
1147
121 tot 5
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige4

50 leerlingen van Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden waren in schooljaar 2023-2024 9 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het Primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente Zwartewaterland zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de Zwartewaterland.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage van het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor dit bestuur zijn de volgende resultaten van de inspectie voor het onderwijs gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
EindoordeelVoldoende18 december 2023Toezicht BestuurVer. Herv. Sch.gem. voor Prot.-Chr. Ond. te Genem.
Oordeel over de financiële continuïteitBasistoezicht7 januari 2014Toezicht BestuurVer. Herv. Sch.gem. voor Prot.-Chr. Ond. te Genem.

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Schoolvestigingen
Bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden voert het gezag over 2 schoolvestigingen.

De volgende 2 schoolvestigingen vallen onder het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden:

Samenwerkingsverbanden
Het bestuur Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs te Genemuiden is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stichting Passend Onderwijs 23-05.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: