Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Onderwijsbestuur Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel

Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Onderwijsbestuur Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 6 schoolvestigingen en 986 leerlingen.
Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Onderwijsbestuur Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 6 schoolvestigingen en 986 leerlingen.
Totaal aantal leerlingen per schooljaar
(986 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 6 scholen en 6 vestigingen van het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel.

Bevoegdgezagnummer: 41039.

Aantal scholen: 6. Aantal vestigingen: 6.

Adres: Altenastreek 66, 9101 BA, Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland.

Internetadres: www.pcbodantumadeel.nl.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Basisschool.

Actief in: Broeksterwâld, Damwâld, Dantumadiel, De Westereen, Dokkum, Feanwâlden, Noardeast-Fryslân, Rinsumageast, Wâlterswâld.

Bestuursnaam DUO: Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 6 scholen en 6 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 6 scholen en 6 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Noardeast-Fryslân. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 6 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel.

Aantal FTE personeel per school in 2021-2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel voor het schooljaar 2021-2022.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor dit bestuur zijn de volgende resultaten van de inspectie voor het onderwijs gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende16 oktober 2018Toezicht BestuurVereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel
Financieel beheerVoldoende16 oktober 2018Onderzoek BestuurVer. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
ContinuïteitVoldoende16 oktober 2018Onderzoek BestuurVer. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
RechtmatigheidVoldoende16 oktober 2018Onderzoek BestuurVer. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
KwaliteitszorgVoldoende16 oktober 2018Onderzoek BestuurVer. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
KwaliteitscultuurVoldoende16 oktober 2018Onderzoek BestuurVer. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
Verantwoording en dialoogVoldoende16 oktober 2018Onderzoek BestuurVer. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk B O in de Gemeente Dantumadiel is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen