Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Amsterdam

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Amsterdam

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Amsterdam. De gegevens gelden voor 2022.

De buurt Nintemanterrein heeft met 100% het hoogste percentage koopwoningen van alle buurten in de gemeente Amsterdam.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Amsterdam. De gegevens gelden voor 2022.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Amsterdam


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Amsterdam naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Amsterdam in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Amsterdam


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Amsterdam. De cumulatieve verdeling toont elk van de 517 buurten in de gemeente Amsterdam als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Amsterdam

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 517 buurten in de gemeente Amsterdam waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
Planciusbuurt-Noord1%99%96%4%10%90%0%100%0%
Westelijke eilanden3%97%92%8%33%66%1%86%14%
Westerdokseiland0%100%93%7%43%57%0%0%100%
Planciusbuurt-Zuid0%100%98%2%1%99%0%100%0%
Haarlemmerbuurt-West2%98%90%10%25%75%0%94%6%
Haarlemmerbuurt-Oost5%95%87%13%25%75%0%99%1%
Marnixbuurt-Noord0%100%92%8%16%83%1%100%0%
Driehoekbuurt4%96%90%10%26%73%1%97%3%
Anjeliersbuurt-Noord7%93%90%10%29%71%0%97%3%
Zaagpoortbuurt0%100%92%8%15%85%1%100%0%
Anjeliersbuurt-Zuid5%95%91%9%26%73%0%98%2%
Marnixbuurt-Midden1%99%90%10%45%54%1%100%0%
Bloemgrachtbuurt7%93%88%12%31%67%1%95%5%
Groenmarktkadebuurt0%100%90%10%30%70%0%100%0%
Marnixbuurt-Zuid0%100%90%10%14%86%0%71%29%
Elandsgrachtbuurt3%97%88%12%24%75%1%96%4%
Passeerdersgrachtbuurt3%97%89%11%37%62%2%97%3%
Langestraat en omgeving9%91%82%18%48%51%1%99%1%
Leliegracht en omgeving7%93%78%22%40%59%1%100%0%
Felix Meritisbuurt8%92%76%24%39%59%2%99%1%
Leidsegracht-Noord10%90%78%22%42%57%1%99%1%
Stationsplein en omgeving0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hemelrijk2%98%81%19%29%69%2%99%1%
Nieuwendijk-Noord7%93%80%20%16%84%0%97%3%
Spuistraat-Noord6%94%86%14%27%72%1%100%0%
Nieuwe Kerk en omgeving8%92%84%16%21%78%1%97%3%
Spuistraat-Zuid3%97%81%19%17%82%1%93%7%
Begijnhofbuurt7%93%82%18%9%91%0%100%0%
Kalverdriehoek3%97%77%23%21%77%3%98%2%
Kop Zeedijk4%96%82%18%20%80%1%97%3%
Oude Kerk en omgeving5%95%78%22%13%86%1%87%13%
Burgwallen-Oost4%96%84%16%17%82%0%96%4%
Nes en omgeving9%91%75%25%29%71%0%98%2%
BG-terrein en omgeving7%93%87%13%21%78%1%100%0%
Oosterdokseiland0%100%85%15%44%56%1%4%96%
Lastage6%94%86%14%34%66%0%98%2%
Scheepvaarthuisbuurt4%96%87%13%38%61%2%98%2%
Rapenburg3%97%89%11%25%74%1%95%5%
Nieuwmarkt5%95%93%7%17%83%0%100%0%
Uilenburg0%100%90%10%37%63%0%72%28%
Valkenburg0%100%90%10%43%57%1%100%0%
Zuiderkerkbuurt4%96%89%11%21%78%0%100%0%
Waterloopleinbuurt2%98%90%10%29%71%0%96%4%
Leidsegracht-Zuid15%85%77%23%33%65%2%100%0%
Geelvinckbuurt7%93%71%29%24%74%2%94%6%
Rembrandtplein en omgeving7%93%75%25%23%76%1%98%2%
Spiegelbuurt9%91%72%28%42%57%1%99%1%
Vijzelstraatbuurt18%82%79%21%42%57%1%97%3%
Amstelveldbuurt14%86%83%17%44%55%1%99%1%
Leidsebuurt-Noordwest8%92%82%18%35%64%1%100%0%
Leidsebuurt-Noordoost6%94%81%19%26%72%2%98%2%
Weteringbuurt9%91%86%14%39%61%1%92%8%
Utrechtsebuurt-Zuid9%91%87%13%37%62%1%97%3%
Leidsebuurt-Zuidwest0%100%79%21%15%85%0%95%5%
Leidsebuurt-Zuidoost2%98%86%14%29%71%0%100%0%
Den Texbuurt3%97%88%12%45%55%0%98%2%
Frederikspleinbuurt6%94%87%13%45%54%1%92%8%
Weesperbuurt2%98%86%14%31%69%0%98%2%
Plantage5%95%88%12%47%53%0%95%5%
Sarphatistrook1%99%92%8%28%72%0%88%12%
Alexanderplein en omgeving1%99%91%9%47%53%0%99%1%
Marine-Etablissement1%99%94%6%29%70%1%86%14%
Kattenburg4%96%98%2%23%76%0%100%0%
Wittenburg1%99%97%3%31%69%0%94%6%
Oostenburg2%98%97%3%24%76%0%77%23%
Czaar Peterbuurt2%98%95%5%23%77%0%79%21%
Het Funen0%100%96%4%62%38%0%1%99%
Kadijken2%98%95%5%33%67%0%92%8%
Kazernebuurt1%99%94%6%24%76%0%100%0%
Afrikahaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amerikahaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Westhaven-Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Petroleumhaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vervoerscentrum0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Westhaven-Zuid0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Coenhaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlothaven88%12%74%26%16%84%0%88%12%
Minervahaven-Noordoost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Minervahaven-Noordwest0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Minervahaven-Zuidwest0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Minervahaven-Zuidoost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Alfa-driehoek0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hemknoop-Noord88%12%74%26%16%84%0%88%12%
Isolatorbuurt0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Contactbuurt0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Woon- en Groengebied Sloterdijk10%90%85%15%29%71%0%42%58%
Hemknoop-Zuid0%100%96%4%22%77%0%98%2%
Overbraker Binnenpolder0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Zaanstraat emplacement0%100%96%4%22%77%0%98%2%
Spaarndammerbuurt-Noordwest0%100%96%4%10%90%0%100%0%
Spaarndammerbuurt-Midden1%99%97%3%26%74%0%88%12%
Spaarndammerbuurt-Zuidwest0%100%97%3%27%73%0%92%8%
Spaarndammerbuurt-Noordoost0%100%97%3%22%78%0%100%0%
Zeeheldenbuurt0%100%96%4%27%73%0%93%7%
Westergasfabriek0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Spaarndammerbuurt-Zuidoost0%100%96%4%30%70%0%89%11%
Houthavens-West8%92%92%8%61%39%0%0%100%
Houthavens-Oost0%100%95%5%55%45%0%55%45%
Kolenkitbuurt-Noord6%94%92%8%14%79%7%51%49%
Kolenkitbuurt-Zuid0%100%89%11%25%75%0%31%69%
Laan van Spartaan8%92%96%4%20%80%0%0%100%
Robert Scottbuurt-West1%99%84%16%21%76%2%87%13%
Bosleeuw3%97%94%6%28%72%0%94%6%
Gibraltarbuurt0%100%96%4%21%79%0%100%0%
Bedrijventerrein Landlust1%99%95%5%40%60%0%100%0%
Landlust-Noord0%100%97%3%26%74%0%98%2%
Erasmusparkbuurt-Oost0%100%97%3%38%62%0%82%18%
Landlust-Zuid0%100%96%4%33%67%0%100%0%
Robert Scottbuurt-Oost0%100%96%4%31%69%0%99%1%
Erasmusparkbuurt-West0%100%96%4%47%52%0%89%11%
Bedrijvencentrum Westerkwartier0%0%0%0%0%0%0%0%0%
GWL-terrein0%100%99%1%47%53%0%100%0%
Markthallen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Marcanti0%100%96%4%29%71%0%76%24%
Westerstaatsman0%100%94%6%36%64%1%97%3%
Fannius Scholtenbuurt0%100%94%6%29%71%0%97%3%
Staatsliedenbuurt-Noordoost0%100%97%3%19%81%0%100%0%
De Wittenbuurt-Noord0%100%91%9%22%78%1%100%0%
De Wittenbuurt-Zuid1%99%97%3%22%77%1%100%0%
Buyskade en omgeving0%100%95%5%33%67%0%66%34%
Frederik Hendrikbuurt-Noord0%100%95%5%28%71%1%99%1%
Frederik Hendrikbuurt-Zuidwest2%98%94%6%35%65%0%88%12%
Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost0%100%95%5%29%71%0%91%9%
Mercatorpark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Orteliusbuurt-Noord0%100%97%3%29%71%0%100%0%
Jan Maijenbuurt0%100%96%4%22%78%0%100%0%
John Franklinbuurt0%100%95%5%17%83%0%100%0%
Pieter van der Doesbuurt0%100%95%5%18%82%0%97%3%
Trompbuurt0%100%94%6%31%69%0%100%0%
Geuzenhofbuurt0%100%94%6%45%55%0%97%3%
Orteliusbuurt-Midden0%100%97%3%29%70%0%100%0%
Balboaplein en omgeving0%100%96%4%21%79%0%94%6%
Orteliusbuurt-Zuid0%100%95%5%26%74%0%100%0%
Columbusplein en omgeving0%100%96%4%15%85%0%100%0%
Filips van Almondekwartier0%100%95%5%36%64%0%79%21%
Kortenaerkwartier5%95%95%5%29%71%0%99%1%
Van Brakelkwartier0%100%97%3%17%82%0%92%8%
De Wester Quartier0%100%95%5%22%78%0%87%13%
Bellamybuurt-Noord1%99%92%8%23%77%0%98%2%
Bellamybuurt-Zuid2%98%91%9%24%76%0%83%17%
Da Costabuurt-Noord0%100%93%7%31%68%0%98%2%
Postjeskade en omgeving1%99%96%4%26%74%0%100%0%
Paramariboplein en omgeving1%99%95%5%36%63%1%100%0%
Lootsbuurt0%100%95%5%23%77%0%94%6%
Borgerbuurt0%100%96%4%17%83%0%100%0%
Da Costabuurt-Zuid0%100%92%8%33%66%1%99%1%
Cremerbuurt-West0%100%93%7%31%68%0%100%0%
Vondelparkbuurt-West3%97%92%8%39%61%0%98%2%
Cremerbuurt-Oost0%100%92%8%36%63%1%100%0%
WG-terrein1%99%90%10%24%75%0%91%9%
Helmersbuurt-Oost1%99%91%9%39%60%1%99%1%
Vondelparkbuurt-Midden12%88%89%11%37%63%0%100%0%
Vondelparkbuurt-Oost7%93%83%17%48%52%0%100%0%
Sloterdijk De Heining0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Sloterdijk Poort-Noord3%97%55%45%7%93%0%17%83%
Sloterdijk Poort-Zuid3%97%55%45%7%93%0%17%83%
Sloterdijk Rhônepark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Sloterdijk Donauhoek23%77%27%73%2%90%8%60%40%
Bretten-West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bretten-Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Sloterdijk Stationskwartier0%100%88%12%3%97%0%23%77%
Osdorper Binnenpolder0%0%0%0%0%0%0%0%0%
De Eendracht74%26%98%2%52%48%0%100%0%
Ruys de Beerenbrouckbuurt28%72%97%3%20%80%0%53%47%
Eendrachtspark0%100%88%12%49%51%0%100%0%
Van Tijenbuurt72%28%96%4%46%54%0%62%38%
Dudokbuurt12%88%95%5%20%79%0%63%37%
Bakemabuurt6%94%96%4%26%74%0%51%49%
Wegener Sleeswijkbuurt26%74%93%7%6%94%0%94%6%
Jan de Louterbuurt30%70%91%9%36%64%0%87%13%
Lodewijk van Deysselbuurt6%94%92%8%7%93%0%98%2%
Confuciusbuurt25%75%95%5%16%84%0%88%12%
Arondeusbuurt34%66%96%4%25%75%0%97%3%
Coronelbuurt34%66%96%4%25%75%0%97%3%
Meerwaldtbuurt34%66%96%4%25%75%0%97%3%
Dobbebuurt0%100%91%9%23%77%0%91%9%
Dichtersbuurt8%92%96%4%10%90%0%100%0%
Louis Couperusbuurt8%92%96%4%10%90%0%100%0%
Noordoever Sloterplas16%84%95%5%37%63%0%87%13%
Sloterpark0%100%100%0%11%89%0%0%100%
Osdorper Bovenpolder93%7%90%10%69%30%0%76%24%
Ookmeer0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bedrijvenpark Lutkemeer100%0%96%4%74%26%0%52%48%
Middelveldsche Akerpolder65%35%98%2%23%77%0%99%1%
De Aker-West59%41%98%2%65%35%0%93%7%
De Aker-Oost72%28%97%3%70%30%0%62%38%
Bedrijvencentrum Osdorp0%100%80%20%2%98%0%7%93%
Dijkgraafpleinbuurt27%73%95%5%32%67%0%88%12%
Reimerswaal6%94%93%7%8%92%0%58%42%
Botteskerkbuurt3%97%98%2%21%79%0%60%40%
Zuidwestkwadrant-Noord0%100%95%5%25%75%0%30%70%
Zuidwestkwadrant-Zuid9%91%96%4%42%58%0%24%76%
Wildeman2%98%95%5%10%90%0%96%4%
Meer en Oever1%99%95%5%45%54%0%45%55%
Osdorpplein en omgeving3%97%96%4%19%81%0%47%53%
Calandlaan/Lelylaan21%79%98%2%25%75%0%85%15%
Osdorp-Zuidoost48%52%96%4%34%66%0%98%2%
Oostoever Sloterplas32%68%98%2%63%37%0%99%1%
Emanuel van Meterenbuurt40%60%97%3%37%63%0%100%0%
Jacob Geelbuurt19%81%89%11%6%94%0%95%5%
Lucas/Andreasziekenhuis en omgeving0%100%97%3%0%100%0%0%100%
Overtoomse Veld-Noord6%94%97%3%23%77%0%45%55%
Rembrandtpark-Noord0%100%92%8%0%100%0%100%0%
Overtoomse Veld-Zuid3%97%97%3%19%81%0%37%63%
Rembrandtpark-Zuid0%100%95%5%53%47%0%100%0%
Johan Jongkindbuurt0%100%65%35%0%100%0%100%0%
Louis Crispijnbuurt22%78%90%10%20%80%0%86%14%
Jacques Veldmanbuurt20%80%96%4%22%78%0%67%33%
Medisch Centrum Slotervaart0%100%93%7%0%100%0%62%38%
Staalmanbuurt12%88%97%3%19%81%0%43%57%
Schipluidenbuurt0%100%93%7%5%95%0%1%99%
Koningin Wilhelminaplein0%100%94%6%22%78%1%60%40%
Andreasterrein3%97%96%4%46%53%0%3%97%
Delflandpleinbuurt-West0%100%97%3%13%87%0%50%50%
Delflandpleinbuurt-Oost0%100%95%5%10%90%0%48%52%
Riekerhaven0%100%93%7%0%100%0%0%100%
Dorp Sloten76%24%89%11%74%26%0%89%11%
Nieuw-Sloten-Noordwest78%22%99%1%51%49%0%100%0%
Nieuw-Sloten-Noordoost70%30%99%1%35%65%0%100%0%
Nieuw-Sloten-Zuidwest88%12%99%1%95%5%0%100%0%
Belgiëplein en omgeving1%99%96%4%43%56%0%100%0%
Nieuw-Sloten-Zuidoost66%34%96%4%20%80%0%91%9%
Sloterweg en omgeving86%14%90%10%83%17%0%73%27%
Park Haagseweg56%44%98%2%92%8%0%91%9%
Riekerpolder1%99%95%5%1%99%0%1%99%
Nieuwe Meer0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Westlandgrachtbuurt0%100%95%5%34%66%0%99%1%
Surinamepleinbuurt8%92%95%5%38%62%0%98%2%
Legmeerpleinbuurt3%97%95%5%32%67%0%96%4%
Aalsmeerwegbuurt-West0%100%96%4%43%57%0%100%0%
Aalsmeerwegbuurt-Oost2%98%94%6%38%62%0%99%1%
Bedrijventerrein Schinkel0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Schinkelbuurt-Noord1%99%93%7%32%68%1%94%6%
Schinkelbuurt-Zuid2%98%94%6%15%85%0%89%11%
Vondelpark-West6%94%91%9%46%53%1%100%0%
Willemsparkbuurt-Noord13%87%86%14%48%52%0%100%0%
Valeriusbuurt-West2%98%92%8%45%55%0%100%0%
Valeriusbuurt-Oost3%97%86%14%58%41%1%100%0%
Vondelpark-Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Cornelis Schuytbuurt8%92%84%16%54%46%0%100%0%
Concertgebouwbuurt10%90%85%15%54%46%1%98%2%
P.C. Hooftbuurt6%94%74%26%32%68%0%99%1%
Museumplein0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Banpleinbuurt31%69%90%10%55%45%0%99%1%
Hondecoeterbuurt1%99%88%12%39%61%1%98%2%
Johannes Vermeerbuurt3%97%89%11%49%50%1%91%9%
Duivelseiland0%100%89%11%31%69%0%100%0%
Harmoniehofbuurt1%99%97%3%0%100%0%100%0%
Frans Halsbuurt1%99%90%10%27%73%0%98%2%
Gerard Doubuurt0%100%90%10%23%76%1%97%3%
Hercules Seghersbuurt0%100%92%8%17%82%1%97%3%
Sarphatiparkbuurt0%100%91%9%23%77%0%98%2%
Hemonybuurt1%99%91%9%30%69%1%99%1%
Cornelis Troostbuurt0%100%92%8%30%69%0%98%2%
Lizzy Ansinghbuurt0%100%93%7%23%76%0%100%0%
Van der Helstpleinbuurt0%100%93%7%26%71%4%88%12%
Willibrordusbuurt1%99%91%9%22%78%1%91%9%
BurgemeesterTellegenbuurt-West0%100%96%4%12%88%0%100%0%
Burgemeester Tellegenbuurt-Oost0%100%94%6%14%86%0%95%5%
Diamantbuurt4%96%96%4%15%84%0%100%0%
Bertelmanpleinbuurt0%100%97%3%5%95%0%100%0%
Olympisch Stadion en omgeving0%100%92%8%9%91%0%11%89%
Marathonbuurt-West0%100%96%4%15%85%0%100%0%
Marathonbuurt-Oost1%99%97%3%12%88%0%100%0%
Van Tuyllbuurt1%99%94%6%27%73%0%100%0%
IJsbaanpad en omgeving1%99%95%5%17%82%0%85%15%
Hiltonbuurt88%12%85%15%55%45%0%97%3%
Minervabuurt-Noord9%91%91%9%60%40%0%100%0%
Minervabuurt-Midden7%93%90%10%57%43%0%100%0%
Minervabuurt-Zuid4%96%92%8%48%52%0%100%0%
Beethovenbuurt32%68%91%9%49%50%0%100%0%
Diepenbrockbuurt62%38%90%10%67%33%0%99%1%
Wielingenbuurt3%97%94%6%33%67%0%100%0%
Scheldebuurt-West0%100%93%7%29%71%0%100%0%
Scheldebuurt-Midden0%100%95%5%36%64%0%100%0%
Scheldebuurt-Oost0%100%93%7%34%66%0%100%0%
Veluwebuurt9%91%93%7%9%91%0%85%15%
Kop Zuidas0%100%88%12%25%75%0%0%100%
IJselbuurt-West0%100%96%4%16%84%0%100%0%
IJselbuurt-Oost0%100%95%5%17%83%0%89%11%
Kromme Mijdrechtbuurt0%100%96%4%17%83%0%97%3%
Rijnbuurt-West0%100%96%4%11%89%0%96%4%
Rijnbuurt-Midden2%98%94%6%21%79%0%100%0%
Rijnbuurt-Oost0%100%95%5%29%71%0%99%1%
Zorgvlied1%99%95%5%19%81%0%98%2%
Prinses Irenebuurt33%67%90%10%74%25%1%100%0%
Beatrixpark33%67%91%9%76%23%1%100%0%
Zuidas-Noord1%99%95%5%28%72%0%1%99%
RAI0%0%0%0%0%0%0%0%0%
VU-kwartier16%84%89%11%54%46%0%100%0%
Zuidas-Zuid0%100%84%16%24%75%1%0%100%
Vivaldi0%100%92%8%7%93%0%0%100%
Amsterdamse Bos77%23%41%59%45%55%0%77%23%
Zuiderhof0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Buitenveldert-West-Midden34%66%94%6%51%49%0%62%38%
Gelderlandpleinbuurt1%99%95%5%33%67%1%93%7%
Buitenveldert-Zuidwest25%75%93%7%38%62%0%94%6%
Buitenveldert-Zuid-Midden11%89%91%9%44%56%0%99%1%
De Klenckebuurt0%100%93%7%35%65%0%88%12%
Buitenveldert-Oost-Midden0%100%94%6%24%76%1%100%0%
Buitenveldert-Zuidoost15%85%93%7%38%61%0%96%4%
Amstelpark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Java-eiland4%96%94%6%32%68%0%85%15%
KNSM-eiland0%100%96%4%48%52%0%97%3%
Oostelijke Handelskade0%100%92%8%26%74%0%0%100%
Rietlanden5%95%96%4%41%59%0%19%81%
Sporenburg35%65%95%5%49%51%0%47%53%
Borneo17%83%98%2%37%63%0%60%40%
Entrepot-Noordwest0%100%97%3%33%67%0%89%11%
Bedrijvengebied Veelaan0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Architectenbuurt2%98%97%3%54%45%0%100%0%
Cruquiusbuurt0%100%87%13%34%66%0%1%99%
Bedrijvengebied Zeeburgerkade0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Weesperzijde-Noord1%99%94%6%43%57%0%90%10%
Weesperzijde-Midden/Zuid1%99%94%6%35%65%0%91%9%
Parooldriehoek0%100%98%2%0%100%0%100%0%
Oosterparkbuurt-Noordwest0%100%94%6%23%77%0%87%13%
Oosterpark0%100%96%4%0%100%0%100%0%
Oosterparkbuurt-Zuidwest0%100%96%4%21%79%0%94%6%
Oosterparkbuurt-Zuidoost3%97%93%7%32%68%0%99%1%
Transvaalbuurt-West2%98%97%3%25%75%0%98%2%
Transvaalbuurt-Oost2%98%94%6%22%78%0%94%6%
Dapperbuurt-Noord0%100%95%5%24%76%0%93%7%
Dapperbuurt-Zuid1%99%96%4%22%77%1%96%4%
Oostpoort13%87%93%7%37%63%0%26%74%
Timorpleinbuurt-Noord1%99%90%10%33%67%0%85%15%
Timorpleinbuurt-Zuid1%99%96%4%28%72%1%96%4%
Ambonpleinbuurt0%100%95%5%19%81%0%92%8%
Makassarpleinbuurt1%99%94%6%19%81%0%93%7%
Zeeburgerdijk-Oost0%100%94%6%56%44%0%21%79%
Sumatraplantsoenbuurt0%100%95%5%23%77%0%85%15%
Flevopark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Sluisbuurt0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Sportheldenbuurt4%96%94%6%26%74%0%0%100%
Oostpunt Zeeburgereiland7%93%90%10%6%93%1%2%98%
Baaibuurt-West3%97%88%12%1%99%0%0%100%
Baaibuurt-Oost0%100%95%5%0%100%0%0%100%
Bovendiep/Diemerpark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Steigereiland-Zuid47%53%92%8%57%43%0%0%100%
Steigereiland-Noord36%64%97%3%41%59%0%0%100%
Rieteilanden-West56%44%98%2%67%33%0%0%100%
Joris Ivenspleinbuurt14%86%95%5%30%70%0%0%100%
Ed Pelsterparkbuurt18%82%97%3%46%54%0%0%100%
Buiteneiland0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Pampusbuurt-West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Pampusbuurt-Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Centrumeiland38%62%82%18%94%4%1%0%100%
Muidenbuurt-West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Havenkwartier IJburg10%90%97%3%24%76%0%0%100%
Theo van Goghparkbuurt33%67%97%3%50%50%0%0%100%
Rieteiland-Oost100%0%99%1%97%3%0%0%100%
Van der Kunbuurt0%100%95%5%1%99%0%100%0%
De Eenhoorn1%99%93%7%1%99%0%43%57%
Don Bosco14%86%95%5%43%57%0%98%2%
Julianapark17%83%97%3%13%87%0%69%31%
Frankendael0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Tuindorp Amstelstation12%88%97%3%0%100%0%100%0%
De Wetbuurt43%57%95%5%37%63%0%100%0%
Tuindorp Frankendael17%83%96%4%15%85%0%75%25%
Linnaeusparkbuurt6%94%91%9%45%55%0%100%0%
Middenmeer-Noord5%95%93%7%45%55%0%100%0%
Middenmeer-Zuid4%96%95%5%46%54%0%100%0%
Science Park-Noord0%100%96%4%14%86%0%0%100%
Science Park-Zuid1%99%98%2%0%100%0%1%99%
Sportpark Middenmeer-Zuid2%98%97%3%56%44%0%100%0%
Sportpark Middenmeer-Noord0%100%96%4%0%100%0%0%100%
Park de Meer30%70%97%3%64%36%0%0%100%
Sportpark Voorland0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Drieburg0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Nieuwe Oosterbegraafplaats0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Betondorp31%69%91%9%17%83%0%100%0%
De Omval0%100%90%10%47%53%0%94%6%
Overamstel0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstelglorie0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstelkwartier-West0%100%95%5%0%100%0%27%73%
Amstelkwartier-Noord0%100%93%7%22%78%0%0%100%
Amstelkwartier-Zuid0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Weespertrekvaart1%99%33%67%8%92%0%3%97%
Noorder IJplas42%58%97%3%44%56%0%97%3%
Melkweg/Oostzanerwerf0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Walvisbuurt89%11%98%2%71%29%0%95%5%
Twiske-West77%23%97%3%66%34%0%94%6%
Oostzanerdijk83%17%93%7%71%29%0%89%11%
Circus/Kermisbuurt35%65%99%1%56%44%0%92%8%
Molenwijk0%100%93%7%15%85%0%100%0%
Cornelis Douwesterrein-West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Cornelis Douwesterrein-Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
NDSM terrein0%100%95%5%4%96%0%0%100%
Buiksloterham-Zuid15%85%90%10%32%67%1%2%98%
Buiksloterham-Noord15%85%87%13%75%24%1%15%85%
Klaprozenbuurt15%85%87%13%75%24%1%15%85%
Overhoeks0%100%91%9%29%69%2%0%100%
Tuindorp Oostzaan-West71%29%98%2%23%77%0%100%0%
Tuindorp Oostzaan-Oost95%5%97%3%31%69%0%100%0%
Terrasdorp44%56%97%3%22%78%0%92%8%
De Bongerd78%22%99%1%63%37%0%0%100%
Twiske-Oost78%22%98%2%55%45%0%100%0%
Kadoelen89%11%97%3%71%29%0%77%23%
Banne-Noordwest7%93%98%2%20%80%0%100%0%
Banne-Noordoost16%84%97%3%30%70%0%100%0%
Banne-Zuidwest16%84%97%3%25%75%0%70%30%
Banne-Zuidoost22%78%96%4%34%66%0%61%39%
Buiksloterbreek90%10%96%4%94%6%0%100%0%
Marjoleinterrein44%56%93%7%50%50%0%69%31%
Buiksloterdijk-West83%17%95%5%95%5%0%80%20%
Buiksloterdijk-Oost89%11%94%6%94%6%0%94%6%
Nieuwendammerdijk-West85%15%95%5%90%10%0%96%4%
Nieuwendammerdijk-Oost84%16%93%7%96%4%0%88%12%
Nieuwendammerdijk-Zuid85%15%94%6%87%12%2%95%5%
Elzenhagen-Noord48%52%98%2%42%58%0%25%75%
Elzenhagen-Zuid0%100%68%32%0%100%0%0%100%
Nintemanterrein100%0%98%2%100%0%0%100%0%
Buikslotermeer-Noord13%87%90%10%47%52%0%100%0%
De Kleine Wereld0%100%98%2%10%90%0%100%0%
Loenermark4%96%97%3%27%73%0%79%21%
Buikslotermeerplein0%100%97%3%18%82%0%46%54%
Plan van Gool0%100%97%3%28%72%0%100%0%
Rode Kruisbuurt98%2%96%4%95%5%0%99%1%
Markengouw-Noord0%100%92%8%46%54%0%100%0%
Markengouw-Midden43%57%98%2%22%78%0%46%54%
Markengouw-Zuid17%83%97%3%27%73%0%83%17%
Werengouw-Noord1%99%92%8%71%29%0%100%0%
Werengouw-Midden1%99%96%4%27%73%0%82%18%
Werengouw-Zuid31%69%97%3%40%60%0%100%0%
Bloemenbuurt-Noord53%47%97%3%27%73%0%100%0%
Bloemenbuurt-Zuid17%83%96%4%8%92%0%100%0%
Van der Pekbuurt14%86%87%13%10%90%0%98%2%
Vogelbuurt-Noord38%62%94%6%19%81%0%100%0%
Vliegenbos17%83%69%31%61%39%0%28%72%
Vogelbuurt-Zuid3%97%96%4%19%81%0%94%6%
IJplein en omgeving0%100%96%4%19%81%0%100%0%
Blauwe Zand77%23%93%7%19%81%0%100%0%
Tuindorp Nieuwendam-West78%22%97%3%24%76%0%100%0%
Tuindorp Nieuwendam-Oost95%5%97%3%19%81%0%100%0%
Hamerstraatkwartier-West6%94%81%19%9%91%0%37%63%
Hamerstraatkwartier-Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bedrijventerrein Nieuwendammerdijk22%78%70%30%33%64%3%100%0%
Noorderstrook-West14%86%94%6%31%67%2%90%10%
Noorderstrook-Oost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Zunderdorp73%27%92%8%70%30%0%68%32%
Schellingwoude-West100%0%90%10%77%23%0%73%27%
Schellingwoude-Oost97%3%96%4%87%13%0%80%20%
Schellingwoude-Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Zwarte Gouw87%13%92%8%78%20%2%83%17%
Holysloot88%12%88%12%90%10%0%70%30%
Ransdorp85%15%91%9%88%12%0%85%15%
Durgerdam90%10%92%8%86%14%0%83%17%
Landelijk gebied Driemond100%0%94%6%94%6%0%35%65%
Dorp Driemond81%19%98%2%58%42%0%94%6%
Weespersluis-Noord81%19%95%5%96%4%1%3%97%
Waterrijk0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Lanenrijk0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vechtrijk0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Leeuwenveld85%15%99%1%92%8%0%33%67%
Bedrijventerrein Nijverheidslaan0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Bedrijventerrein-Noord Weesp3%97%89%11%39%61%0%100%0%
Hogewey-Noord31%69%96%4%66%34%0%62%38%
Hogewey-Midden49%51%95%5%41%59%0%97%3%
Hogewey-Zuid22%78%96%4%35%65%0%86%14%
Weesp Dichtersbuurt11%89%95%5%48%52%0%95%5%
Weesp Schildersbuurt41%59%96%4%16%84%0%90%10%
Herensingelkwartier48%52%86%14%64%36%0%90%10%
Bedrijventerrein Van Houten97%3%97%3%94%6%0%100%0%
Weesp Centrum57%43%94%6%56%44%0%95%5%
Weesp-Zuid I42%58%93%7%20%80%0%97%3%
Weesp-Zuid II84%16%98%2%33%67%0%98%2%
De Klomp100%0%99%1%87%13%0%99%1%
Aetsveldsepolder90%10%94%6%91%9%0%85%15%
Aetsveld-Zuid64%36%98%2%68%32%0%100%0%
Aetsveld-Noord83%17%98%2%68%32%0%100%0%
Oostelijke Vechtoever85%15%94%6%84%16%0%90%10%
Hoofdcentrum-Zuidoost0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstel III deel C/D-Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstel III deel A/B-Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstel III deel C/D-Zuid0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstel III deel A/B-Zuid0%100%89%11%0%100%0%3%97%
AMC0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hoge Dijk0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Venserpolder-West0%100%95%5%21%79%0%90%10%
Venserpolder-Oost6%94%97%3%33%66%0%96%4%
D-buurt0%100%94%6%2%98%0%24%76%
F-buurt24%76%96%4%28%72%0%23%77%
Amsterdamse Poort0%100%96%4%0%100%0%65%35%
Vogeltjeswei74%26%98%2%58%42%0%100%0%
Nelson Mandelapark0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Hoptille8%92%95%5%6%94%0%100%0%
Rechte H-buurt0%100%96%4%17%83%0%100%0%
Hakfort/Huigenbos0%100%95%5%0%100%0%100%0%
Huntum100%0%95%5%85%15%0%100%0%
E-buurt83%17%97%3%50%50%0%13%87%
G-buurt-West35%65%97%3%36%63%0%71%29%
G-buurt-Noord0%100%99%1%0%100%0%100%0%
G-buurt-Oost31%69%95%5%64%36%0%99%1%
Grunder/Koningshoef62%38%97%3%51%49%0%0%100%
Kantershof62%38%97%3%52%48%0%92%8%
Bijlmermuseum-Noord0%100%97%3%8%92%0%63%37%
Bijlmermuseum-Zuid0%100%95%5%25%75%0%100%0%
De Kameleon en omgeving1%99%97%3%0%100%0%52%48%
Gooise Kant100%0%97%3%65%35%0%0%100%
Kortvoort13%87%96%4%14%86%0%92%8%
Kelbergen100%0%99%1%19%81%0%100%0%
K-buurt-Zuidwest73%27%98%2%55%45%0%0%100%
K-buurt-Zuidoost78%22%98%2%41%59%0%0%100%
Holendrecht-West0%100%93%7%0%100%0%100%0%
Holendrecht-Oost86%14%99%1%55%45%0%100%0%
Holendrecht-Zuid3%97%97%3%13%87%0%100%0%
L-buurt0%100%94%6%42%58%0%100%0%
Gaasperpark1%99%93%7%42%57%1%100%0%
Gaasperplas95%5%81%19%76%24%0%100%0%
Reigersbos 16%94%94%6%33%67%0%98%2%
Reigersbos 24%96%95%5%35%65%0%100%0%
Reigersbos 333%67%98%2%31%69%0%100%0%
Reigersbos 476%24%96%4%38%62%0%100%0%
Gein 10%100%93%7%20%80%0%100%0%
Gein 20%100%98%2%23%77%0%100%0%
Gein 3100%0%99%1%96%4%0%100%0%
Gein 456%44%94%6%25%75%0%100%0%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Amsterdam. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 5 september 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo