Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers in Gouda

Aantal leerlingen per schooljaar
(244 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, De Ontdekkingsreizigers. Gegevens voor de schooljaren 2021-2022 tot en met 2022-2023. De Ontdekkingsreizigers telt 244 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Advertentie:

Kaart met scholen in de omgeving

De Ontdekkingsreizigers (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2022, De Ontdekkingsreizigers


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor De Ontdekkingsreizigers gingen de leerlingen in het jaar 2022 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 36% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 43% naar het VMBO en 21% naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2021-2022

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor De Ontdekkingsreizigers worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2022 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de IEP eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 83 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Gouda.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaar 2021-2022, De Ontdekkingsreizigers


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor De Ontdekkingsreizigers wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Gouda, provincie Zuid-Holland en heel Nederland vind je op de pagina voor Gouda.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:

Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:

  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor De Ontdekkingsreizigers zijn alleen uitstroomgegevens bekend over 2022.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2022:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 1
Naar het praktijkonderwijs: 1
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 3
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 2
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 4
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 1
Naar de HAVO: 0
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 2
Naar het VWO of het gymnasium: 0.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 14
Totaal aantal leerlingen: 14

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, De Ontdekkingsreizigers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Ontdekkingsreizigers in schooljaar 2022-2023.

De meeste (216) leerlingen van De Ontdekkingsreizigers wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 2809.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2021-2022 t/m 2022-2023, De Ontdekkingsreizigers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Advertentie:

Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2022-2023, De Ontdekkingsreizigers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Ontdekkingsreizigers in Gouda.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers.

BRIN en vestigingsnummer: 31TF00.

Denominatie: Interconfessioneel.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: KC De Ontdekkingsreizigers.

Schoolbestuur: De Groeiling: Stichting Katholiek Interconfessioneel Primair Onderwijs Gouda. Bestuursnummer: 40765.

Adres: Burg van Dijkesingel 51, 2809 RB, Gouda. Gemeente Gouda, Zuid-Holland. Telefoon: 0182206001.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is de enige vestiging binnen de school KC De Ontdekkingsreizigers en 1 van de 24 vestigingen binnen het bestuur De Groeiling: Stichting Katholiek Interconfessioneel Primair Onderwijs Gouda. Daarbij vallen er 23 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.026 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen

Er zijn voor de De Ontdekkingsreizigerssnaam helaas geen gegevens over het aantal personeelsleden per jaar bekend.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst

Er zijn voor de De Ontdekkingsreizigerssnaam helaas geen gegevens over de onderverdeling naar dienstverband bekend. Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst

Er zijn voor de De Ontdekkingsreizigerssnaam helaas geen gegevens over het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE bekend. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur De Groeiling: Stichting Katholiek Interconfessioneel Primair Onderwijs Gouda.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep

Er zijn voor de De Ontdekkingsreizigerssnaam helaas geen gegevens over de onderverdeling naar functiegroep bekend. Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep

Er zijn voor de De Ontdekkingsreizigerssnaam helaas geen gegevens over het percentage personeelsleden per leeftijdsgroep beschikbaar. Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor

Er zijn voor de De Ontdekkingsreizigerssnaam helaas geen gegevens over het percentage personeelsleden naar FTE percentage bekend. FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Financieel beheerVoldoende23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
ContinuïteitVoldoende23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
DoelmatigheidGeen oordeel23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
RechtmatigheidVoldoende23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
KwaliteitszorgGoed23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
KwaliteitscultuurGoed23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Verantwoording en dialoogGoed23 september 2019Onderzoek BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel12 augustus 2019Toezicht PO vestigingKC De Ontdekkingsreizigers
Oordeel over het financiële beheerVoldoende12 augustus 2019Toezicht BestuurDe Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool De Ontdekkingsreizigers ligt in de Tuinenbuurt.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Tuinenbuurt getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

220 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Gouda is 3.150 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Tuinenbuurt: 28%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de Tuinenbuurt.

Meer over Tuinenbuurt
Inkomen in Tuinenbuurt: €22.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Tuinenbuurt.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Gouda via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Gouda. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Tuinenbuurt wonen 365 jongeren en zijn 166 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 100 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 66 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,45 opvangplaats per jongere in de buurt van De Ontdekkingsreizigers is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Ontdekkingsreizigers beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Gouda):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kindcentrum Ontdekkingsreizigers66KDVBurg van Dijkesingel 51 Gouda
BSO Ontdekkingsreizigers100BSOBurg van Dijkesingel 51 Gouda
Zwart Haasdijk6VGOAmelandstraat 5 Gouda
Verwaal6VGOTerschellinglaan 45 Gouda
Broekhoff6VGOSchoklandplantsoen 28 Gouda
Zuidervliet6VGOKoningin Wilhelminaweg 299 Gouda
Belksma6VGOBurgemeester Gaarlandtsingel 33 Gouda
Yakici6VGOTeunisbloemstraat 4 Gouda
Goudakker20BSOReigerstraat 37 Gouda
Peutergroep Goudrakkers16KDVReigerstraat 37 Gouda
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur De Groeiling: Stichting Katholiek Interconfessioneel Primair Onderwijs Gouda.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Gouda op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Gouda.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers in Gouda op de buurtpagina voor Tuinenbuurt.

Aanmelden bij de basisschool in Gouda?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.