Basisschool De Zijderoute in Amsterdam

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.

Basisschool De Zijderoute in Amsterdam

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Zittenblijvers / Frederik Hendrikbuurt Zuidoost / Bronnen en definities

Basisschool De Zijderoute biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 15 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Amsterdam
Aantal leerlingen per schooljaar (15 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2019-2020 t/m 2021-2022, De Zijderoute

Aantal leerlingen per jaar, De Zijderoute. Gegevens voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022. De Zijderoute telt 15 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

De Zijderoute (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor De Zijderoute wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor De Zijderoute.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De Zijderoute


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van De Zijderoute in schooljaar 2021-2022.

De meeste (7) leerlingen van De Zijderoute wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 1055.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2019-2020 t/m 2021-2022, De Zijderoute


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Basisschool De Zijderoute. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, De Zijderoute


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Zijderoute in Amsterdam.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Basisschool De Zijderoute.

BRIN en vestigingsnummer: 31MX00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: De Zijderoute.

Schoolbestuur: Stichting voor Kunstzinnig Innovatief Toekomstgericht en Ambitieus Basisonderwijs. Bestuursnummer: 42795.

Adres: Rombout Hogerbeetsstraat 109, 1052 VW, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Noord-Holland. Telefoon: 0207794160.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Basisschool De Zijderoute is de enige vestiging binnen de school De Zijderoute en binnen het bestuur Stichting voor Kunstzinnig Innovatief Toekomstgericht en Ambitieus Basisonderwijs. Er zijn 336 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Basisschool De Zijderoute (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Stichting voor Kunstzinnig Innovatief Toekomstgericht en Ambitieus Basisonderwijs). Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Zijderoute (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Zijderoute (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Zijderoute (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting voor Kunstzinnig Innovatief Toekomstgericht en Ambitieus Basisonderwijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Basisschool De Zijderoute (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel27 augustus 2021Toezicht PO vestigingDe Zijderoute
Oordeel over het financiële beheerVoldoende27 augustus 2021Toezicht BestuurStichting v Kunstzinnig, Innovatief, Toekomstgericht en Ambitieus Basisonderwijs

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De Zijderoute ligt in de Frederik Hendrikbuurt Zuidoost.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Frederik Hendrikbuurt Zuidoost getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1.849 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Amsterdam is 3.753 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Frederik Hendrikbuurt Zuidoost: 9,06%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Frederik Hendrikbuurt Zuidoost.

Inkomen in Frederik Hendrikbuurt Zuidoost: €37.800


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Frederik Hendrikbuurt Zuidoost.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Amsterdam via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Amsterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Frederik Hendrikbuurt Zuidoost wonen 300 jongeren en zijn 245 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 120 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 3 bij gastouders (VGO) en 122 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,82 opvangplaats per jongere in de buurt van De Zijderoute is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Zijderoute beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
't Lieveheersbeestje B.V.16KDVFrederik Hendrikstraat 112 H Amsterdam
De Kleine Wereld Van Oldenbarneveldstraat120BSOVan Oldenbarneveldtstraat 48C Amsterdam
Mohring3VGOVan Oldenbarneveldtstr 71 3 Amsterdam
Junior Service Amsterdam15KDVVan Oldenbarneveldtstraat 77 H Amsterdam
SamSam Frederik Hendrik B.V.14KDVFrederik Hendrikstraat 28 H Amsterdam
Oya's Childcare Hugo B.V.91KDVHugo de Grootkade 30 H Amsterdam
Kidtopia B.V.57KDVMarcantilaan 499 Amsterdam
Lakbila6VGOEerste Kostverlorenkade 6 H Amsterdam
Voorschool De Locomotief15KDVVan Hallstraat 621 Amsterdam
BLOS Amaliastraat70BSOAmaliastraat 5 Amsterdam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting voor Kunstzinnig Innovatief Toekomstgericht en Ambitieus Basisonderwijs.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Amsterdam op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Amsterdam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Basisschool De Zijderoute in Amsterdam op de buurtpagina voor Frederik Hendrikbuurt Zuidoost.

Aanmelden bij de basisschool in Amsterdam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.