(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen

Aantal leerlingen per schooljaar
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen telt 151 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Impuls Tegelen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Impuls Tegelentitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Impuls Tegelen% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20241512,03%
2022-20231482,07%
2021-20221450,69%
2020-2021144-6,5%
2019-20201540,00%
2018-2019154-3,14%
2017-2018159-1,24%
2016-2017161-26%
2015-20162176,9%
2014-2015203-6,9%
2013-20142180,46%
2012-20132171,40%
2011-20122141,90%
2010-2011210geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2013-2014 (218 leerlingen) en 2012-2013 (217 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Impuls Tegelen (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 151 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 2 scholen met "Impuls" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Venlo of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Impuls Tegelen zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de AMN toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Venlo en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 193 tot de maximale waarde van 758 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de AMN toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 373 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 417 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde AMN scores per schooljaar
De gemiddelde score op de AMN toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Venlo was 395,20.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Impuls Tegelen zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De AMN toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Venlo in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Tegelen. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Impuls Tegelensnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 februari 2024.

Vestigingsnaam: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen.

BRIN en vestigingsnummer: 17GQ00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Impuls.

Schoolbestuur: Onderwijsgroep Buitengewoon. Bestuursnummer: 44813.

Adres: Lingsterhofweg 1, 5931MA, Tegelen. Gemeente Venlo, Limburg. Telefoon: 0773542207.

Website van de school: www.ogbuitengewoon.nl/impuls

Titel van de website: Impuls - Impuls - Tegelen

Beschrijving van de website: Impuls verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar mogelijk met een meervoudige beperking.

Organisatiestructuur: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Impuls. En 1 van de 8 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 573 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.046 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 10 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Impuls Tegelen in 2023-2024.

De meeste leerlingen (9) van Impuls Tegelen wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 5915.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Impuls Tegelen. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen 20 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar en 131 leerlingen in de leeftijdsgroep 13+ jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Impuls Tegelen. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Impuls Tegelen was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Impuls Tegelen
<40
40
50
60
70
80
90
100
110
1220
1322
1429
1526
1625
1722
186
191 tot 5
200
210
220
230
240
25+0
Overige1

29 leerlingen van Impuls Tegelen waren in schooljaar 2023-2024 14 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Impuls. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Impuls. Vestiging (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school Impuls en school Impuls valt samen met 6 andere scholen onder het bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Venlo zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Venlo.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Impuls.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Impuls.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Onderwijsgroep Buitengewoon.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Impuls.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Impuls.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Impuls.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico'sOnvoldoende25 oktober 2023Toezicht SO vestigingImpuls VSO
KwaliteitsonderzoekGeen eindoordeel7 januari 2023Toezicht SO vestigingImpuls VSO
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel28 april 2020Toezicht SO vestigingImpuls VSO
KwaliteitsonderzoekVoldoende29 juli 2013Toezicht SO vestigingImpuls VSO
KwaliteitsonderzoekGeen eindoordeel29 juli 2013Toezicht SO vestigingImpuls VSO
EindoordeelVoldoende25 oktober 2023Toezicht BestuurStichting Onderwijsgroep Buitengewoon
ContinuïteitVoldoende14 november 2017Onderzoek BestuurStichting Onderwijsgroep Buitengewoon
RechtmatigheidVoldoende14 november 2017Onderzoek BestuurStichting Onderwijsgroep Buitengewoon
KwaliteitscultuurVoldoende14 november 2017Onderzoek BestuurStichting Onderwijsgroep Buitengewoon
Verantwoording en dialoogVoldoende14 november 2017Onderzoek BestuurStichting Onderwijsgroep Buitengewoon
Oordeel over de financiële continuïteitBasistoezicht7 januari 2014Toezicht BestuurStichting Onderwijsgroep Buitengewoon

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Impuls Tegelen ligt in de buurt Bosserhof.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bosserhof getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

8.828 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Venlo is 2.760 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Bosserhof: 13%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Bosserhof.

Meer over buurt Bosserhof
Inkomen in buurt Bosserhof: €25.900


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Bosserhof.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Venlo via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Venlo. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Bosserhof wonen 505 jongeren en zijn 112 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 52 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 20 bij gastouders (VGO) en 40 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,22 opvangplaats per jongere in de buurt van Impuls Tegelen is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Impuls Tegelen beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Venlo):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Baloe52BSOvan Wevelickhovenstraat 7A Tegelen
Baloe40KDVvan Wevelickhovenstraat 7A Tegelen
Gubbels4VGOPastoor Freybeuterstraat 16 Tegelen
Reijntjes-Vankan6VGOBroeklaan 18A Tegelen
Janssen-van Horck6VGOAcaciastraat 16 Tegelen
Het Veer40KDVBeekpunge 57 Tegelen
Het Veer62BSOBeekpunge 57 Tegelen
Buurman Thomassen6VGOGasthuisstraat 126 Tegelen
Verlaak6VGOGrotestraat 67A Tegelen
Zunneke20BSOGrotestraat 142 Tegelen
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Onderwijsgroep Buitengewoon:

  • Vestiging 17GQ00 (deze pagina): Impuls Tegelen

  • Vestiging 17GQ03: Spectrum

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Tegelen op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Tegelen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Impuls Tegelen op de buurtpagina voor Bosserhof.

Aanmelden bij de basisschool in Tegelen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.