Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Steding / Bronnen en definities

Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 33 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 3 scholen met "Lichtenbeek" in hun naam.

Scholen gemeente Overbetuwe
Aantal leerlingen per schooljaar (33 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2016-2017 t/m 2021-2022, Lichtenbeek

Aantal leerlingen per jaar, Lichtenbeek Elst. Gegevens voor de schooljaren 2016-2017 tot en met 2021-2022. Lichtenbeek Elst telt 33 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Lichtenbeek Elst (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Lichtenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Lichtenbeek in schooljaar 2021-2022.

De meeste (4) leerlingen van Lichtenbeek wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 6665.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2016-2017 t/m 2021-2022, Lichtenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Lichtenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Lichtenbeek Elst in Elst.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst.

BRIN en vestigingsnummer: 24HY03.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Lichtenbeek SO Mg.

Schoolbestuur: Stichting De Onderwijsspecialisten. Bestuursnummer: 40631.

Adres: Chopinstraat 3, 6661 CZ, Elst. Gemeente Overbetuwe, Gelderland. Telefoon: Onbekend..

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Lichtenbeek SO Mg. En 1 van de 33 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting De Onderwijsspecialisten. Daarbij vallen er 22 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 551 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Lichtenbeek SO Mg.
Vestiging Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school Lichtenbeek SO Mg en school Lichtenbeek SO Mg valt samen met 22 andere scholen onder het bestuur Stichting De Onderwijsspecialisten. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Lichtenbeek SO Mg.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Lichtenbeek SO Mg.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Lichtenbeek SO Mg.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting De Onderwijsspecialisten.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Lichtenbeek SO Mg.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
OnderzoekVoldoende26 oktober 2015Toezicht SO vestigingLichtenbeek
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurStichting De Onderwijsspecialisten

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Lichtenbeek Elst ligt in de buurt Steding.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Steding getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

5.821 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Overbetuwe is 6.925 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Steding: 12,63%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Steding.

Meer over buurt Steding
Inkomen in buurt Steding: €28.900


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Steding.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Overbetuwe via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Overbetuwe. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Steding wonen 60 jongeren en zijn 130 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 44 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 80 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 2,17 opvangplaats per jongere in de buurt van Lichtenbeek Elst is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Lichtenbeek Elst beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Overbetuwe):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Peutercentrum de Notendop16KDVBachstraat 51 Elst
BSO De Boomhut44BSOBachstraat 47 Elst
Tante Kers48KDVChopinstraat 1 Elst
Peuteropvang De Kleine Musketiers16KDVChopinstraat 1 Elst
Silvius-Driessen6VGOLisztstraat 1 Elst
Nannies Kinderdagverblijven Elst76KDVSint Maartenstraat 30 Elst
BSO Nannies Na School!60BSOSint Maartenstraat 30 Elst
Kindcentrum Sunte Werfert / SPO16KDVKostverloren 14 Elst
KDV Moeder de Gans44KDVKostverloren 14 Elst
BSO Moeder de Gans16BSOKostverloren 14 Elst
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting De Onderwijsspecialisten:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Elst op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Elst.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Speciaal Onderwijs Lichtenbeek Elst op de buurtpagina voor Steding.

Aanmelden bij de basisschool in Elst?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.