Speciaal Onderwijs Mr de Jonghschool in Amsterdam

Speciaal Onderwijs Mr de Jonghschool in Amsterdam

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Leerlinggegevens per schooljaar
Voor Mr de Jonghschool in Amsterdam zijn helaas geen leerlinggegevens bekend.

Bekijk de gegevens van het schoolbestuur en eventuele andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Kaart met scholen in de omgeving

Mr de Jonghschool Amsterdam Erich Salomonstraat (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Amsterdam via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Amsterdam
Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Mr de Jonghschool.

BRIN en vestigingsnummer: 20YD03.

Denominatie: Openbaar.

Type primair onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Mr de Jonghschool.

Schoolbestuur: Stichting Orion. Bevoegdgezagnummer: 41479.

Adres: Erich Salomonstraat 432, 1087 JA, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland. Telefoon: Gegevens onbekend.

Internetadres: Internet adres onbekend.

Organisatiestructuur: Mr de Jonghschool is 1 van de 3 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Mr de Jonghschool. En 1 van de 12 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Orion. Daarbij vallen er 9 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 538 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.132 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Mr de Jonghschool.
Vestiging Mr de Jonghschool is 1 van de 3 primair onderwijs vestigingen binnen de school Mr de Jonghschool en school Mr de Jonghschool valt samen met 9 andere scholen onder het bestuur Stichting Orion. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Mr de Jonghschool.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Mr de Jonghschool.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Mr de Jonghschool.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Orion.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Mr de Jonghschool.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Kwaliteitsonderzoek naar een goede schoolGoed11 oktober 2018Toezicht SO vestigingMr. G.T.J. de Jonghschool
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende15 september 2014Toezicht BestuurStichting Orion

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Mr de Jonghschool ligt in de buurt Haveneiland Noordoost.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Haveneiland Noordoost getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

2250 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van leerlingen in Amsterdam en het adres van de scholen.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Haveneiland Noordoost: 24,10%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Haveneiland Noordoost.

Inkomen in buurt Haveneiland Noordoost: €28.000


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Haveneiland Noordoost.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Amsterdam via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Amsterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Haveneiland Noordoost wonen 1.410 jongeren en zijn 310 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 70 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 19 bij gastouders (VGO) en 221 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,22 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Mr de Jonghschool is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Mr de Jonghschool beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Ali4VGOKiekstraat 68 Amsterdam
Kinderdagverblijf De Orchidee18KDVMaria Austriastraat 698 Amsterdam
Small Society De Koning59KDVBrand Dirk Ochsepark 5 Amsterdam
el Hani5VGOIJburglaan 1415 Amsterdam
BSO KidsArt B.V.70BSODiemerparklaan 65 Amsterdam
Blij-Land Kinderdagverblijf48KDVDiemerparklaan 21 Amsterdam
De Kinderster IJburg32KDVEd Pelsterpark 8 Amsterdam
Small Society de Admiraal60KDVIJburglaan 1475 Amsterdam
UniKidz Haven144BSOEva Besnyöstraat 11 Amsterdam
Partou BSO Zwanebloemlaan 17040BSOZwanebloemlaan 170 Amsterdam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Orion:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Amsterdam op de overzichtspagina voor Amsterdam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Mr de Jonghschool Amsterdam Erich Salomonstraat op de buurtpagina voor Haveneiland Noordoost.

Aanmelden bij de basisschool in Amsterdam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.