School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever in Meppel

Verken alle cijfers over School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever in Meppel. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever in Meppel. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever telt 155 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Reestoever.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Reestoevertitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Reestoever% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202415525%
2022-2023124-3,88%
2021-20221296,6%
2020-20211210%
2019-20201219%
2018-2019111-7,5%
2017-2018120-9,1%
2016-20171320%
2015-2016132-9%
2014-2015145-8,2%
2013-2014158-2,47%
2012-20131620,62%
2011-20121613,21%
2010-2011156geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2012-2013 (162 leerlingen) en 2011-2012 (161 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Reestoever (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Basisonderwijs" met de denominatie "Openbaar" aan 155 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (Reestoever, gemeente Meppel of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde score op de Route 8 toets in het schooljaar 2022-2023 voor Reestoever. Gebruik het filter boven de grafiek om de data voor andere schooljaren en voor de gemeente Meppel en Nederland weer te geven.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 100 tot de maximale waarde van 195 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen van het type Speciaal Basisonderwijs op de Route 8 toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 127 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 152 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Route 8 scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Route 8 toets in schooljaar 2022-2023 voor Reestoever was 125,15.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde scores op de Route 8 toets van het schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2022-2023 voor Reestoever. Bovendien worden de gemiddelde scores op de Route 8 toets per schooljaar voor de gemeente Meppel en Nederland getoond.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Meppel. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2022-2023, Reestoever
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welke soort middelbare school opleiding is gegaan.

Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal 5 leerlingen naar een soort opleiding gaan. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO. Om zoveel mogelijk data te kunnen tonen zijn daarom enkele opleidingen samengevoegd. Zie de toelichting voor het overzicht van de samengenomen opleidingen.

Toelichting op de uitstroom informatie:

Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de leerkracht op de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de scores op de toets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de toetsscore en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Zes categorieën uitstroom:
In bovenstaande grafiek worden zes categorieën uitstroom getoond. Hierbij zijn sommige soorten opleidingen in het voortgezet onderwijs samengevoegd. Dit is gedaan om de grafiek beter leesbaar te houden en om minder groepen met minder dan 5 leerlingen over te houden aangezien deze vanaf schooljaar 2022-2023 in verband met de door DUO toegepaste AVGregels niet getoond mogen worden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Overzicht van de samengenomen soorten vervolgopleidingen:
Onderstaande tabel toont de koppeling van de verschillende opleidingen in het voortgezet onderwijs waarnaar leerlingen vanuit het primair onderwijs kunnen doorstromen aan de samengevoegde categorieën.
Soort opleidingSamengenomen opleiding
Voortgezet speciaal onderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
PraktijkonderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO/VWOVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom naar een praktijkgerichte of een theoretische middelbare school
Vergelijking tussen de schoolvestiging Reestoever, het schoolbestuur Promes, de gemeente Meppel, de provincie Drenthe en Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel groep 8 leerlingen naar een praktische of een theoretische middelbare school zijn gegaan. Dit wordt getoond voor de schoolvestiging en voor het gemiddelde van de uitstroom van de scholen in het schoolbestuur en in de gemeente, in de provincie en in Nederland.

Bekijk de tabel met de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch in de toelichting:

Toelichting op de uitstroom informatie:

Praktische of theoretische uitstroom:
Onderstaande tabel toont de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch:
Soort opleidingPraktisch of theoretisch
Voortgezet speciaal onderwijsPraktisch
PraktijkonderwijsPraktisch
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOTheoretisch
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsTheoretisch
HAVO/VWOTheoretisch
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsTheoretisch
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen in schooljaar 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel procent van de groep 8 leerlingen naar één van de soorten middelbare school opleidingen is gegaan.

Van de groep 8 leerlingen van School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever ging in schooljaar 2022-2023 60% naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs en 40% naar een VMBO basis of kader opleiding.

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!

Huttenbouw of timmerdorp deze zomer?
Voorkom verwondingen aan je voeten en voel je veilig! Gebruik veiligheidszooltjes, die beschermen goed tegen scherpe objecten in je voet! Het materiaal van de zolen lijkt op dat van een kogelvrij vest. Bescherm je voeten tegen spijkers en schroeven bij het klussen, gebruik ze bij evenementen, draag ze in je laarzen voor extra isolatie en bescherming of gebruik ze in je waterschoenen.
Klik hier voor de veiligheidszolen van VeiligeVoeten.nl

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 juli 2024.

Vestigingsnaam: School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

BRIN en vestigingsnummer: 19QE00.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Speciaal Basisonderwijs.

Schoolnaam: School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

Schoolbestuur: Promes. Bestuursnummer: 41629.

Adres: Jacob Marisstraat 1, 7944EM, Meppel. Gemeente Meppel, Drenthe. Telefoon: 0522251575.

Website van de school: https://www.reestoeverschool.nl/

Titel van de website: Home

Organisatiestructuur: School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever is de enige vestiging binnen de school School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever en 1 van de 9 vestigingen binnen het bestuur Promes. Daarbij vallen er 9 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.035 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.067 schoolvestigingen).

Vakantiespreiding: School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever valt in de vakantieregio Noord Nederland.

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 10 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Reestoever in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Reestoever per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Reestoever is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
7944394392938333027313431353730
79421942521242321181412781110
794315114121168671114152126
795110712966671191191110
796349848774431111
806433781210142232
79488866323561013111310
792147657674651000
79419758898888771011
795764533346578677

De meeste leerlingen (39) van Reestoever wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 7944.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Reestoever. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever 13 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 38 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 104 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Reestoever. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Reestoever was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Reestoever
<40
41 tot 5
512
65
719
814
931
1020
1135
1218
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige1

35 leerlingen van Reestoever waren in schooljaar 2023-2024 11 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Meppel zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Meppel.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Promes.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
HerstelonderzoekVoldoende7 december 2020Toezicht PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
KwaliteitszorgVoldoende7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
KwaliteitscultuurVoldoende7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Zicht op ontwikkeling en begeleidingVoldoende7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Didactisch handelenVoldoende7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
ResultatenNiet te beoordelen7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
VeiligheidVoldoende7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Pedagogisch klimaatVoldoende7 december 2020Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenZeer zwak27 november 2019Toezicht PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
AanbodVoldoende27 november 2019Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
ResultatenNiet te beoordelen27 november 2019Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
VeiligheidVoldoende27 november 2019Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Pedagogisch klimaatKan beter27 november 2019Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
OnderwijsresultatenN.t.b.11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
ResultatenN.t.b.11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
OnderwijsprocesVoldoende11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
AanbodVoldoende11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Zicht op ontwikkelingVoldoende11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Didactisch handelenVoldoende11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
VeiligheidGoed11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Structuur en cultuurVoldoende11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Verantwoording en dialoogVoldoende11 mei 2016Onderzoek PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek)Voldoende25 december 2013Toezicht PO vestigings.s.b.o. Reestoeverschool
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 juni 2024Toezicht BestuurStichting Promes
Oordeel over het financiële beheerVoldoende17 december 2020Toezicht BestuurStichting Promes
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel17 december 2020Toezicht BestuurStichting Promes
Financieel beheerVoldoende17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
ContinuïteitVoldoende17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
DoelmatigheidGeen oordeel17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
RechtmatigheidVoldoende17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
KwaliteitszorgVoldoende17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
KwaliteitscultuurVoldoende17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
Verantwoording en dialoogVoldoende17 december 2020Onderzoek BestuurStichting Promes
Oordeel over het financiële beheerVoldoende27 november 2019Toezicht BestuurStichting Promes
Financieel beheerVoldoende27 november 2019Onderzoek BestuurStichting Promes
ContinuïteitVoldoende27 november 2019Onderzoek BestuurStichting Promes
DoelmatigheidGeen oordeel27 november 2019Onderzoek BestuurStichting Promes
RechtmatigheidVoldoende27 november 2019Onderzoek BestuurStichting Promes
KwaliteitscultuurVoldoende27 november 2019Onderzoek BestuurStichting Promes
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurStichting Promes

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Reestoever ligt in de buurt Koeberg.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Koeberg getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

5.081 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Meppel is 2.512 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Koeberg: 13%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Koeberg.

Meer over buurt Koeberg
Inkomen in buurt Koeberg: €20.100


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Koeberg.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Meppel via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Meppel. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Koeberg wonen 205 jongeren en zijn 325 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 178 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 18 bij gastouders (VGO) en 129 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 1,59 opvangplaats per jongere in de buurt van Reestoever is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Reestoever beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Meppel):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Ende6VGOVincent van Goghlaan 1 Meppel
Villa Petit Paradis36KDVZuideinde 108 Meppel
Villa Doomijn BSO Zuideinde61BSOZuideinde 108 Meppel
Partou BSO Zuiderlaan 197G118BSOZuiderlaan 197G Meppel
Partou KDV Zuiderlaan 197G93KDVZuiderlaan 197G Meppel
Hunneman-Geerts6VGOB. van der Helststraat 51 Meppel
Dokter Kunnekes6VGONicolaes Maesstraat 23 Meppel
Kindpunt Zuid60BSOGerard Doustraat 13 Meppel
Kindpunt Zuid36KDVGerard Doustraat 13 Meppel
Braad-Grit6VGONicolaes Maesstraat 43 Meppel
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Promes.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Meppel op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Meppel.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van School voor Speciaal Basisonderwijs Reestoever in Meppel op de buurtpagina voor Koeberg.

Aanmelden bij de basisschool in Meppel?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.