ZMOK School Xaverius Geleen

Verken alle cijfers over ZMOK School Xaverius Geleen. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over ZMOK School Xaverius Geleen. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
ZMOK School Xaverius Geleen telt 91 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Xaverius Geleen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Xaverius Geleentitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Xaverius Geleen% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202491-12%
2022-202310416%
2021-20229020%
2020-20217517%
2019-2020640%
2018-201964geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2022-2023 (104 leerlingen) en 2023-2024 (91 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Xaverius Geleen (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


ZMOK School Xaverius Geleen biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Rooms-Katholiek" aan 91 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 2 scholen met "Xaverius" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Sittard-Geleen of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Xaverius Geleen zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Cito toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Sittard-Geleen en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 503 tot de maximale waarde van 548 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Sittard-Geleen was 534,60.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Xaverius Geleen zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Cito toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Sittard-Geleen in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Geleen. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Xaverius Geleensnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 mei 2024.

Vestigingsnaam: ZMOK School Xaverius Geleen.

BRIN en vestigingsnummer: 04EP03.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: ZMOK School Xaverius.

Schoolbestuur: Kindante. Bestuursnummer: 83280.

Adres: Eloystraat 1-A, 6166XM, Geleen. Gemeente Sittard-Geleen, Limburg. Telefoon: .

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: ZMOK School Xaverius Geleen is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school ZMOK School Xaverius. En 1 van de 34 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Kindante. Daarbij vallen er 33 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.061 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 6 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Xaverius Geleen in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Xaverius Geleen per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Xaverius Geleen is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-2019
6163469910666
613632864851
617139778656
611822665302
613724665421
6191445810876

De meeste leerlingen (9) van Xaverius Geleen wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 6163.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Xaverius Geleen. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had ZMOK School Xaverius Geleen 30 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 57 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Xaverius Geleen. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Xaverius Geleen was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Xaverius Geleen
<40
41 tot 5
51 tot 5
67
711
812
913
1014
1113
1217
131 tot 5
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige4

17 leerlingen van Xaverius Geleen waren in schooljaar 2023-2024 12 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school ZMOK School Xaverius. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school ZMOK School Xaverius. Vestiging ZMOK School Xaverius Geleen is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school ZMOK School Xaverius en school ZMOK School Xaverius valt samen met 33 andere scholen onder het bestuur Kindante. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Sittard-Geleen zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Sittard-Geleen.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school ZMOK School Xaverius.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school ZMOK School Xaverius.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Kindante.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school ZMOK School Xaverius.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school ZMOK School Xaverius.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school ZMOK School Xaverius.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 mei 2020Toezicht SO vestigingXaveriusschool Geleen
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
Oordeel over het financiële beheerVoldoende18 mei 2020Toezicht BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel18 mei 2020Toezicht BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
Financieel beheerVoldoende18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
ContinuïteitVoldoende18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
DoelmatigheidGeen oordeel18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
RechtmatigheidVoldoende18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
KwaliteitszorgVoldoende18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
KwaliteitscultuurGoed18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
Verantwoording en dialoogVoldoende18 mei 2020Onderzoek BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurStichting Kindante, leren leren, leren leven
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten.5: niet te beoordelen9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten.5: niet te beoordelen9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten.5: niet te beoordelen9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging.5: niet te beoordelen9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen.4: goed9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in verwerkingsbehoeften van leerlingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De leraren stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen.4: goed9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebiedoverstijgende ontwikkelingsgebieden.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)
Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken.3: voldoende9 augustus 2016Onderzoek (V)SO vestigingXaveriusschool, De Triangel (MKD|Daghulp)

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Xaverius Geleen ligt in de buurt Oud-Geleen en Haesselderveld.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Oud-Geleen en Haesselderveld getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

4.484 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Sittard-Geleen is 2.062 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Oud-Geleen en Haesselderveld: 11%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Oud-Geleen en Haesselderveld.

Meer over buurt Oud-Geleen en Haesselderveld
Inkomen in buurt Oud-Geleen en Haesselderveld: €28.600


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Oud-Geleen en Haesselderveld.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Sittard-Geleen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Sittard-Geleen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Oud-Geleen en Haesselderveld wonen 560 jongeren en zijn 184 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 146 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 32 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,33 opvangplaats per jongere in de buurt van Xaverius Geleen is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Xaverius Geleen beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Sittard-Geleen):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
BSO Tinkeltime80BSOEloystraat 1 Geleen
Rietrae6VGOPater Hubertuscour 5 Geleen
Mens Princen6VGORijksweg Noord 27 Geleen
Kinderdagverblijf De Kaboutertjes45KDVGroenstraat 76 Geleen
't Hummelke32KDVHaesselderstraat 9 Geleen
BSO de Driesprong66BSOHaesselderstraat 9 Geleen
Martens6VGOMauritslaan 110B Geleen
Braams6VGORidder Vosstraat 26 Geleen
ut Jubelke48KDVJubileumplein 6 Geleen
Göbbels Geldof6VGODassenkuillaan 64 Geleen
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Kindante:

  • Vestiging 04EP00: Xaverius Sittard

  • Vestiging 04EP03 (deze pagina): Xaverius Geleen

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Geleen op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Geleen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van ZMOK School Xaverius Geleen op de buurtpagina voor Oud-Geleen en Haesselderveld.

Aanmelden bij de basisschool in Geleen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.