Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

Verken alle cijfers over Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo: met data over de schoolvestigingen, de leerlingen, het personeel en onderzoeken van de onderwijsinspectie tot en met schooljaar 2023-2024. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 3 schoolvestigingen en 5.057 leerlingen.
Verken alle cijfers over Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo: met data over de schoolvestigingen, de leerlingen, het personeel en onderzoeken van de onderwijsinspectie tot en met schooljaar 2023-2024. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 3 schoolvestigingen en 5.057 leerlingen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo telt 5.057 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van de 3 vestigingen van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij de onderwijslocaties van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20245.057-3,05%
2022-20235.216-2,58%
2021-20225.354-3,02%
2020-20215.521-4,56%
2019-20205.785-0,86%
2018-20195.835-2,41%
2017-20185.979-2,05%
2016-20176.1042,35%
2015-20165.964-1,49%
2014-20156.054-1,00%
2013-20146.1150,38%
2012-20136.0920,51%
2011-20126.061geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2013-2014 (6.115 leerlingen) en 2016-2017 (6.104 leerlingen).

Gegevens van dit onderwijsbestuur (ook bevoegdgezag of koepel genoemd)
Organisatiegegevens van DUO van 1 juli 2024.

Bestuursnaam: Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Bestuursnummer: 40842.

Aantal scholen: 3. Aantal vestigingen: 3.

Adres: Hogeweg 26-A, postcode 5911EB, woonplaats Venlo, gemeente Venlo, provincie Limburg.

Website van het bestuur: https://www.ogvo.nl/

Titel van de website: Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken - OGVO

Beschrijving van de website: Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo.

Denominatie: Samenwerking RK Alg. Bijz..

Soort onderwijs: Voortgezet onderwijs.

Actief in: Venlo.

Bestuursnaam DUO: Samenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo.

Advertentie:

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo was ingeschreven:

LeerjaarAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van dit schoolbestuur
11085
2999
31055
41180
5568
6170
Overige0

1180 leerlingen van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 4.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het Voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente Venlo zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de Venlo.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage van het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor dit bestuur zijn de volgende resultaten van de inspectie voor het onderwijs gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
EindoordeelGeen eindoordeel1 juni 2024Toezicht BestuurSamenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Oordeel over het financiële beheerVoldoende1 juli 2023Toezicht BestuurSamenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 juli 2023Toezicht BestuurSamenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
KwaliteitszorgVoldoende28 juni 2021Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
KwaliteitscultuurVoldoende28 juni 2021Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
KwaliteitszorgVoldoende20 mei 2020Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
Verantwoording en dialoogVoldoende20 mei 2020Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
Financieel beheerVoldoende15 februari 2019Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
ContinuïteitVoldoende15 februari 2019Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
RechtmatigheidVoldoende15 februari 2019Onderzoek BestuurSamenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Schoolvestigingen
Bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo voert het gezag over 3 schoolvestigingen.

De volgende 3 schoolvestigingen vallen onder het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo:

Samenwerkingsverbanden
Het bestuur Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: