Onderwijsbestuur Stichting Marnix College

Onderwijsbestuur Stichting Marnix College

Verken alle cijfers over Onderwijsbestuur Stichting Marnix College: met data over de schoolvestigingen, de leerlingen, het personeel en onderzoeken van de onderwijsinspectie tot en met schooljaar 2023-2024. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 2 schoolvestigingen en 1.492 leerlingen.
Verken alle cijfers over Onderwijsbestuur Stichting Marnix College: met data over de schoolvestigingen, de leerlingen, het personeel en onderzoeken van de onderwijsinspectie tot en met schooljaar 2023-2024. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 2 schoolvestigingen en 1.492 leerlingen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Onderwijsbestuur Stichting Marnix College telt 1.492 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van de 2 vestigingen van het bestuur Stichting Marnix College.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij de onderwijslocaties van het bestuur Stichting Marnix College is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Stichting Marnix College% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20241.4925,4%
2022-20231.4162,76%
2021-20221.3786,2%
2020-20211.2982,53%
2019-20201.266-2,69%
2018-20191.301-5,4%
2017-20181.375-6,7%
2016-20171.474-6,1%
2015-20161.569-2,12%
2014-20151.6030,19%
2013-20141.6000,88%
2012-20131.5864,27%
2011-20121.521geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2014-2015 (1.603 leerlingen) en 2013-2014 (1.600 leerlingen).

Gegevens van dit onderwijsbestuur (ook bevoegdgezag of koepel genoemd)
Organisatiegegevens van DUO van 1 mei 2024.

Bestuursnaam: Onderwijsbestuur Stichting Marnix College.

Bestuursnummer: 79314.

Aantal scholen: 1. Aantal vestigingen: 2.

Adres: Prins Bernhardlaan 30, postcode 6713MC, woonplaats Ede, gemeente Ede, provincie Gelderland.

Website van het bestuur: https://www.marnixcollege.nl/

Titel van de website: Marnix College | Samen School maken bij het Marnix

Beschrijving van de website: Marnix College: Samen school maken. Op deze middelbare school leer je samen te leven. Ons onderwijs zorgt ervoor dat je een wereldburger van de toekomst wordt.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Voortgezet onderwijs.

Actief in: Ede.

Bestuursnaam DUO: Stichting Marnix College.

Advertentie:

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor Stichting Marnix College. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Stichting Marnix College was ingeschreven:

LeerjaarAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van dit schoolbestuur
1278
2295
3350
4302
5190
677
Overige0

350 leerlingen van Stichting Marnix College zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 3.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor Stichting Marnix College.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen van het bestuur Stichting Marnix College. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het Voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor Onderwijsbestuur Stichting Marnix College. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente Ede zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de Ede.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband van het bestuur Stichting Marnix College.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) van het bestuur Stichting Marnix College.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Marnix College.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep van het bestuur Stichting Marnix College.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep van het bestuur Stichting Marnix College.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage van het bestuur Stichting Marnix College.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor dit bestuur zijn de volgende resultaten van de inspectie voor het onderwijs gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStichting Marnix College
Oordeel over het financiële beheerVoldoende29 oktober 2018Toezicht BestuurStichting Marnix College
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel29 oktober 2018Toezicht BestuurStichting Marnix College
Financieel beheerVoldoende29 oktober 2018Onderzoek BestuurStichting Marnix College
ContinuïteitVoldoende29 oktober 2018Onderzoek BestuurStichting Marnix College
RechtmatigheidVoldoende29 oktober 2018Onderzoek BestuurStichting Marnix College
KwaliteitszorgGoed29 oktober 2018Onderzoek BestuurStichting Marnix College
KwaliteitscultuurVoldoende29 oktober 2018Onderzoek BestuurStichting Marnix College
Verantwoording en dialoogVoldoende29 oktober 2018Onderzoek BestuurStichting Marnix College

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Schoolvestigingen
Onderwijsbestuur Stichting Marnix College voert het gezag over 2 schoolvestigingen.

De volgende 2 schoolvestigingen vallen onder het bestuur Stichting Marnix College:

Samenwerkingsverbanden
Het bestuur Stichting Marnix College is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede Wageningen en Rhenen.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: