Speciaal Onderwijs 4 De Windroos in Boxmeer

Verken alle cijfers over Speciaal Onderwijs 4 De Windroos in Boxmeer. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Speciaal Onderwijs 4 De Windroos in Boxmeer. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Speciaal Onderwijs 4 De Windroos telt 12 leerlingen in schooljaar 2018-2019.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging 4 De Windroos.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij 4 De Windroostitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen 4 De Windroos% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2018-201912-25%
2017-20181614%
2016-201714geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2017-2018 (16 leerlingen) en 2016-2017 (14 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
4 De Windroos (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Speciaal Onderwijs 4 De Windroos biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Rooms-Katholiek" aan 12 leerlingen in schooljaar 2018-2019.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Land van Cuijk of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor 4 De Windroos zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de IEP toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Land van Cuijk en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 50 tot de maximale waarde van 97 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de IEP toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 83 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde IEP scores per schooljaar
De gemiddelde score op de IEP toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Land van Cuijk was 81,65.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor 4 De Windroos zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De IEP toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Land van Cuijk in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Boxmeer. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor 4 De Windroossnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 maart 2024.

Vestigingsnaam: Speciaal Onderwijs 4 De Windroos.

BRIN en vestigingsnummer: 01GF01.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: De Kleurencirkel.

Schoolbestuur: Conexus. Bestuursnummer: 29810.

Adres: Pastoor Kerstenstraat 38, 5831EW, Boxmeer. Gemeente Land van Cuijk, Noord-Brabant. Telefoon: 0243733960.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Speciaal Onderwijs 4 De Windroos is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school De Kleurencirkel. En 1 van de 32 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Conexus. Daarbij vallen er 30 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 569 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.044 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 2 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van 4 De Windroos in 2018-2019. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van 4 De Windroos per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2018-2019. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2018-2019 naar 4 De Windroos is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2018-20192017-20182016-2017
583117584

De meeste leerlingen (7) van 4 De Windroos wonen in schooljaar 2018-2019 in postcodegebied Overige.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor 4 De Windroos. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2018-2019 had Speciaal Onderwijs 4 De Windroos 3 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 9 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2018-2019.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2018-2019 voor 4 De Windroos. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2018-2019 bij 4 De Windroos was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2018-2019 van 4 De Windroos
<40
40
50
60
70
83
94
103
112
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige0

4 leerlingen van 4 De Windroos waren in schooljaar 2018-2019 9 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school De Kleurencirkel. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school De Kleurencirkel. Vestiging Speciaal Onderwijs 4 De Windroos is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school De Kleurencirkel en school De Kleurencirkel valt samen met 30 andere scholen onder het bestuur Conexus. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Land van Cuijk zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Land van Cuijk.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school De Kleurencirkel.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school De Kleurencirkel.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Conexus.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school De Kleurencirkel.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school De Kleurencirkel.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school De Kleurencirkel.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende1 januari 2024Toezicht BestuurStichting Conexus
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStichting Conexus
Oordeel over het financiële beheerGeen samenvattend oordeel28 oktober 2021Toezicht BestuurStichting Conexus
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel28 oktober 2021Toezicht BestuurStichting Conexus
KwaliteitscultuurVoldoende28 oktober 2021Onderzoek BestuurStichting Conexus
Verantwoording en dialoogVoldoende28 oktober 2021Onderzoek BestuurStichting Conexus
Financieel beheerVoldoende30 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Conexus
ContinuïteitVoldoende30 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Conexus
DoelmatigheidGeen oordeel30 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Conexus
RechtmatigheidVoldoende30 juni 2020Onderzoek BestuurStichting Conexus
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende30 september 2014Toezicht BestuurStichting Conexus
KwaliteitszorgVoldoende30 juni 2020Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
KwaliteitscultuurVoldoende30 juni 2020Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Zicht op ontwikkeling en begeleidingVoldoende30 juni 2020Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Didactisch handelenVoldoende30 juni 2020Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
ResultatenGoed30 juni 2020Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten.5: niet te beoordelen26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten.5: niet te beoordelen26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten.5: niet te beoordelen26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging.5: niet te beoordelen26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.3: voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WEC, art. 27 en 22).Voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WEC, art. 27 en 21).Voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos
De leraren die het onderwijs verzorgen, zijn daartoe bevoegd (WEC, art. 3).Voldoende26 november 2015Onderzoek (V)SO vestigingSO4 De Windroos

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 februari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool 4 De Windroos ligt in de buurt Bakelgeert-Zuid.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bakelgeert-Zuid getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

4.550 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Land van Cuijk is 2.495 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Bakelgeert-Zuid: 14%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Bakelgeert-Zuid.

Meer over buurt Bakelgeert-Zuid
Inkomen in buurt Bakelgeert-Zuid: €25.923


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Bakelgeert-Zuid.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Land van Cuijk via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Land van Cuijk. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Bakelgeert-Zuid wonen 145 jongeren en zijn 99 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 40 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 59 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,68 opvangplaats per jongere in de buurt van 4 De Windroos is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij 4 De Windroos beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Land van Cuijk):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Spring, Het Kleine Bolwerk59KDVStationsweg 40 Boxmeer
Spring, Het Kleine Bolwerk40BSOStationsweg 40 Boxmeer
Cornelissen6VGOKarekiet 22 Boxmeer
Vousten6VGOWim de Körverstraat 11 Boxmeer
Spring, De Koele Kikker16KDVFrans Halsstraat 31 Boxmeer
Spring, BSO De Koele Kikker48BSOFrans Halsstraat 29 Boxmeer
KDO De Dag Door27KDVde Raetsingel 5 Boxmeer
Lichteveld-Langeslag6VGOGraafseweg 28 Boxmeer
BSO De Dag Door, locatie De Weijerwereld35BSOWeijerstraat 2 Boxmeer
Sportvi64BSOGraafseweg 34 Boxmeer
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Conexus:

  • Vestiging 01GF00: De Kleurencirkel

  • Vestiging 01GF01 (deze pagina): 4 De Windroos

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Boxmeer op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Boxmeer.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Speciaal Onderwijs 4 De Windroos in Boxmeer op de buurtpagina voor Bakelgeert-Zuid.

Aanmelden bij de basisschool in Boxmeer?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.