Statistieken buurt Bakelgeert-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bakelgeert-Zuid in de gemeente Land van Cuijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bakelgeert-Zuid in de gemeente Land van Cuijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Bakelgeert-Zuid telt 1.020 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bakelgeert-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bakelgeert-Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Bakelgeert-Zuid% verschil
20231.020-0,97%
20221.030-0,48%
20211.0350,49%
20201.0301,48%
20191.015-1,46%
20181.0300,98%
20171.0200,49%
20161.015-0,49%
20151.020-0,49%
20141.0250%
20131.025geen data

De bevolking van de buurt Bakelgeert-Zuid is met 5 personen gedaald van 1.025 personen in 2013 tot 1.020 personen in 2023 (dat is een afname van 0,49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 personen (-0,05%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Land van Cuijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Bakelgeert-Zuid:

In 2013 telde de buurt Bakelgeert-Zuid 1.025 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 1.015 personen. Dit is een daling van 10 (-0,98%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -5 (-0,49%). Het aantal van 1.015 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 was het aantal ook op het laagste punt van 1.015 personen. In 2021 is het aantal gestegen tot 1.035 personen. De stijging ten opzichte van 2019 is 20 (1,97%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 5 (0,49%). Het aantal van 1.035 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Bakelgeert-Zuid 1.020 inwoners.

Over de buurt Bakelgeert-Zuid

Buurt Bakelgeert-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.430 adressen per km2. Er wonen 495 huishoudens in de buurt Bakelgeert-Zuid. Postcode 5831 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bakelgeert-Zuid. De buurt Bakelgeert-Zuid ligt binnen Boxmeer in de gemeente Land van Cuijk.

De gemeente Land van Cuijk (gemeentecode GM1982) is in 2022 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk overgegaan. De gegevens van de buurt Bakelgeert-Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bakelgeert-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Boxmeer met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Maasbroeksche Blokken, 2: Boxmeer buitengebied Oost, 3: Hollesteeg, 4: De Elzen, 5: Bakelgeert-Noord ...Toon meer... Kaart van de wijk Boxmeer met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Maasbroeksche Blokken, 2: Boxmeer buitengebied Oost, 3: Hollesteeg, 4: De Elzen, 5: Bakelgeert-Noord, 6: Boxmeer Centrum, 7: Villapark ’t Zand, 8: Boxmeer buitengebied West, 9: Bakelgeert-Zuid, 10: Bedrijventerrein Saxa Gotha, 11: Luneven ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 532 woningen in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Land van Cuijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Bakelgeert-Zuid was €274.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Bakelgeert-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bakelgeert-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Bakelgeert-Zuid% verschil
2023€274.00012%
2022€244.00017%
2021€209.0003,98%
2020€201.0004,15%
2019€193.0003,76%
2018€186.0001,09%
2017€184.0001,66%
2016€181.000-5,2%
2015€191.000-3,05%
2014€197.000-9,6%
2013€218.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bakelgeert-Zuid is met €56.000 toegenomen van €218.000 in 2013 tot €274.000 in 2023 (dat is een toename van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.600 (2,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Land van Cuijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bakelgeert-Zuid is €274.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 532 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Land van Cuijk (geel), 34 woonplaatsen (groen), wijk Boxmeer (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Bakelgeert-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Bakelgeert-Zuid: er zijn 202 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Bakelgeert-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 624 totaal in de buurt Bakelgeert-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Bakelgeert-Zuid telt in totaal 624 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Bakelgeert-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Land van Cuijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Bakelgeert-Zuid zijn er 559 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Bakelgeert-Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 198 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bakelgeert-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Bakelgeert-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bakelgeert-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bakelgeert-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Land van Cuijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bakelgeert-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Bakelgeert-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bakelgeert-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202379580150
202280578147
202182573137
202083070130
201982566124
201885561114
201786056104
201685556104
201585059111
201485160114
201385160114

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Bakelgeert-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Land van Cuijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bakelgeert-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bakelgeert-Zuid in 2022 zijn Westers (100 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bakelgeert-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Bakelgeert-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bakelgeert-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Land van Cuijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Land van Cuijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bakelgeert-Zuid zijn C (133 adressen) en D (91 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bakelgeert-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Bakelgeert-Zuid: 133 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Land van Cuijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bakelgeert-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bakelgeert-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bakelgeert-Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bakelgeert-Zuid voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bakelgeert-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Bakelgeert-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Bakelgeert-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Bakelgeert-Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Land van Cuijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Bakelgeert-Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Land van Cuijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Land van Cuijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Land van Cuijk.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bakelgeert-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Boxmeer (Bakelgeert-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Boxmeer is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bakelgeert-Zuid is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.800. Buurt Bakelgeert-Zuid telt 900 inkomensontvangers op 1.020 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6% procent van de huishoudens in buurt Bakelgeert-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Boxmeer (Bakelgeert-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Boxmeer is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (120 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Bakelgeert-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Bakelgeert-Zuid zijn in totaal 120 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bakelgeert-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Bakelgeert-Zuid
Er zijn 15 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bakelgeert-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de buurt Bakelgeert-Zuid. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bakelgeert-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 590 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Bakelgeert-Zuid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bakelgeert-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 810 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bakelgeert-Zuid (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 603 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bakelgeert-Zuid in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bakelgeert-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bakelgeert-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 114 misdrijven in de buurt Bakelgeert-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bakelgeert-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bakelgeert-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.449 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Bakelgeert-Zuid 114 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bakelgeert-Zuid in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (33 delicten) en Overige vermogensdelicten (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Bakelgeert-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Bakelgeert-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bakelgeert-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bakelgeert-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Land van Cuijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 64,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Bakelgeert-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bakelgeert-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bakelgeert-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bakelgeert-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Bakelgeert-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bakelgeert-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Bakelgeert-Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Bakelgeert-Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bakelgeert-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bakelgeert-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bakelgeert-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Bakelgeert-Zuid.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bakelgeert-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal120Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.020Aantal2023
Mannen515Aantal2023
Vrouwen510Aantal2023
0 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 25 jaar125Aantal2023
25 tot 45 jaar265Aantal2023
45 tot 65 jaar250Aantal2023
65 jaar of ouder245Aantal2023
Ongehuwd500Aantal2023
Gehuwd370Aantal2023
Gescheiden105Aantal2023
Verweduwd50Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.615Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar340Aantal2022
Opleidingsniveau hoog190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,2%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel150Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel143Aantal2024
Adressen met definitief energielabel331Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A30Aantal2024
Energielabels B33Aantal2024
Energielabels C133Aantal2024
Energielabels D91Aantal2024
Energielabels E69Aantal2024
Energielabels F67Aantal2024
Energielabels G49Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal495Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens195Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen165Aantal2023
Huishoudens met kinderen135Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€93x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland795Aantal2023
Herkomst buiten Nederland230Aantal2023
Herkomst Europa80Aantal2023
Herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland800Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Autochtoon805Aantal2022
Westers totaal100Aantal2022
Niet-westers totaal125Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal66Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven114Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand26,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19822209Code2023
RegionaamBakelgeert-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19822209Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land39Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.430Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal624Aantal2024
Adressen met postcode610Aantal2024
Adressen met woonfunctie559Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie15Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie14Aantal2024
Verblijfsobjecten624Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres422Aantal2024
Adressen met pand624Aantal2024
Percelen met adres350Aantal2024
Adressen met perceel624Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom624Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom559Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192556Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195061Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970198Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198017Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199033Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200022Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202016Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190020Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192582Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195072Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970210Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198022Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199088Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200055Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20108Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202018Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later48Aantal2024
Postcodegebied5831CL-5831NBNaam2024
Meest voorkomende postcode5831Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal500Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine395Aantal2023
Personenautos - overige brandstof105Aantal2023
Personenautos per huishouden1,01Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.282Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad532Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€274.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning66%Percentage2023
Percentage meergezinswoning34%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen52%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement202Aantal2024
Tussen of geschakelde woning138Aantal2024
Hoekwoning76Aantal2024
Tweeonder1kap87Aantal2024
Vrijstaande woning56Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.65Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Land van Cuijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bakelgeert-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Bakelgeert-Zuid
Tabel met 624 adressen in de buurt Bakelgeert-Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bakelgeert-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Land van Cuijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.L. Schrijenstraat2 t/m 725831NBBoxmeer36
Bakelgeertstraat1 t/m 845831CS t/m 5831CVBoxmeer85
Beatrixstraat1 t/m 195831EABoxmeer22
Begijnenstraat2 t/m 615831EMBoxmeer35
Bernhardstraat6 t/m 85831ECBoxmeer2
Bilderbeekstraat1 t/m 445831CW t/m 5831CXBoxmeer43
Binnenweg1 t/m 45831CNBoxmeer5
Burgemeester Van Soeststraat--Boxmeer0
Burgemeester Verkuijlstraat70 t/m 765831ELBoxmeer4
Dokter Peelenstraat3 t/m 215831EE t/m 5831EGBoxmeer13
Emmastraat1 t/m 105831EPBoxmeer10
Hendrikstraat1 t/m 315831ERBoxmeer21
Irenestraat2 t/m 225831EBBoxmeer13
Julianastraat1 t/m 245831ES t/m 5831ETBoxmeer24
Marijkestraat--Boxmeer0
Nassaustraat1 t/m 125831CZBoxmeer12
Oranjestraat1 t/m 215831CPBoxmeer22
Pastoor Kerstenstraat2 t/m 445831EV t/m 5831EWBoxmeer42
Prinses Margrietstraat1 t/m 1035831EX t/m 5831EZBoxmeer78
Spoorstraat2 t/m 745831CL t/m 5831CMBoxmeer73
Stationsweg1 t/m 445831CRBoxmeer60
Valendries65831DVBoxmeer1
Wilhelminastraat2 t/m 265831ENBoxmeer13
’t Leucker1 t/m 215831DBBoxmeer10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 24 openbare ruimtes en 624 adressen in de buurt Bakelgeert-Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Land van Cuijk
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bakelgeert-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Bakelgeert-Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5831610
WoonkernBoxmeer624
WoonplaatsBoxmeer626
WijkBoxmeer626
GemeenteLand van Cuijk626
ProvincieNoord-Brabant626
WaterschapWaterschap Aa en Maas626
LandNederland626

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Bakelgeert-Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Bakelgeert-Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Bakelgeert-Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Bakelgeert-Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven