Altra College Zuidoost in Amsterdam

Aantal leerlingen per schooljaar
Altra College Zuidoost telt 32 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Altra College Zuidoost.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Altra College Zuidoosttitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Altra College Zuidoost% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202432-20%
2022-202340-15%
2021-202247-16%
2020-202156-48%
2019-2020107-14%
2018-20191250,00%
2017-201812589%
2016-2017663,12%
2015-20166452%
2014-20154211%
2013-201438-24%
2012-201350-7,4%
2011-2012545,9%
2010-201151geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2017-2018 (125 leerlingen) en 2018-2019 (125 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Altra College Zuidoost (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Altra College Zuidoost biedt primair onderwijs van het type "Voortgezet Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 32 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 7 scholen met "Altra College" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Amsterdam of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Altra College Zuidoost zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Cito toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Amsterdam en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 503 tot de maximale waarde van 548 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Amsterdam was 533,55.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Altra College Zuidoost zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Cito toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Amsterdam in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Amsterdam. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Altra College Zuidoostsnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 februari 2024.

Vestigingsnaam: Altra College Zuidoost.

BRIN en vestigingsnummer: 07IQ09.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Altra College Zuidoost.

Schoolbestuur: iHUB. Bestuursnummer: 62077.

Adres: Kortvoort 60, 1104NB, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Noord-Holland. Telefoon: 0205558444.

Website van de school: www.altra.nl

Titel van de website: Altra

Organisatiestructuur: Altra College Zuidoost is 1 van de 10 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Altra College Zuidoost. En 1 van de 36 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur iHUB. Daarbij vallen er 7 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 573 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.046 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per gemeente
Leerlingaantallen naar de gemeente van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal leerlingen per gemeente voor de 1 meest voorkomende gemeentes van de huisadressen van de leerlingen van Altra College Zuidoost in 2023-2024.

De meeste leerlingen (23) van Altra College Zuidoost wonen in schooljaar 2023-2024 de gemeente Amsterdam.

Toelichting op het aantal leerlingen per gemeente:

De gegevens worden naar de gemeente van het huisadres van de leerlingen getoond. De open data over de huisadressen van leerlingen bevat het aantal leerlingen naar de postcodes van het huisadres. Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens echter alleen nog gepubliceerd worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. En voor Altra College Zuidoost zijn er geen postcodegebieden met vijf of meer leerlingen. Daarom zijn de gegevens opgeteld tot het aantal leerlingen per gemeente. Hierbij zijn gemeentes met vijf of minder leerlingen samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Altra College Zuidoost. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Altra College Zuidoost 32 leerlingen in de leeftijdsgroep 13+ jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Altra College Zuidoost. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Altra College Zuidoost was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Altra College Zuidoost
<40
40
50
60
70
80
90
100
110
120
131 tot 5
147
158
161 tot 5
179
180
191 tot 5
200
210
220
230
240
25+0
Overige8

9 leerlingen van Altra College Zuidoost waren in schooljaar 2023-2024 17 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Altra College Zuidoost. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Altra College Zuidoost. Vestiging Altra College Zuidoost is 1 van de 10 primair onderwijs vestigingen binnen de school Altra College Zuidoost en school Altra College Zuidoost valt samen met 7 andere scholen onder het bestuur iHUB. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Amsterdam zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Amsterdam.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Altra College Zuidoost.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Altra College Zuidoost.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur iHUB.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Altra College Zuidoost.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Altra College Zuidoost.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Altra College Zuidoost.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Herstelonderzoek school/opleidingVoldoende24 februari 2022Toezicht SO vestigingAltra College, Zuidoost
Herstelonderzoek school/opleidingVoldoende17 februari 2022Toezicht SO vestigingAltra College, Zuidoost
Rechtmatigheidsonderzoek team BVE HO VTGeen eindoordeel13 mei 2020Toezicht SO vestigingAltra College, Zuidoost
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 maart 2019Toezicht SO vestigingAltra College, Zuidoost
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenZonder actueel oordeel18 maart 2019Toezicht SO vestigingAltra College, Zuidoost
EindoordeelOnvoldoende9 augustus 2023Toezicht BestuurStichting iHUB Onderwijs
Oordeel Financieel beheerVoldoende25 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
ContinuïteitVoldoende25 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
RechtmatigheidVoldoende25 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
KwaliteitszorgVoldoende25 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
KwaliteitscultuurVoldoende25 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Verantwoording en dialoogVoldoende25 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Oordeel over de financiële continuïteitBasistoezicht7 januari 2014Toezicht BestuurStichting iHUB Onderwijs
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten.5: niet te beoordelen21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten.5: niet te beoordelen21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten.5: niet te beoordelen21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging.5: niet te beoordelen21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken van het uitstroomprofiel.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de school.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De leraren stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken.3: voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WEC, art. 27 en 22).Voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer
Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WEC, art. 27 en 21).Voldoende21 december 2015Onderzoek (V)SO vestigingAltra College, Haarlemmermeer

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Altra College Zuidoost ligt in de buurt Kortvoort.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Kortvoort getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

6.363 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Amsterdam is 2.316 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Kortvoort: 15%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Kortvoort.

Meer over buurt Kortvoort
Inkomen in buurt Kortvoort: €22.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Kortvoort.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Amsterdam via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Amsterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Kortvoort wonen 430 jongeren en zijn 123 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 44 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 17 bij gastouders (VGO) en 62 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,29 opvangplaats per jongere in de buurt van Altra College Zuidoost is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Altra College Zuidoost beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Amsterdam):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
BSO Kortvoort44BSOKortvoort 61A Amsterdam
Voorschool 't Kwetternest16KDVKortvoort 61B Amsterdam
Voorschool De Kleine Wereld16KDVKortvoort 61B Amsterdam
Voorschool De Blauwe Bij - BSO Kortvoort30KDVKortvoort 61B Amsterdam
Basarat5VGOKuilsenhofweg 45 Amsterdam
Dogbe6VGOKemminkhorstweg 27 Amsterdam
Kinderopvang Nietje Pietje23KDVKikkenstein 915 Amsterdam
Kinderopvang Nietje Pietje11BSOKikkenstein 915 Amsterdam
Gonzalez Nunez6VGOKemminkhorstweg 16 Amsterdam
Partou KDV Kelbergen 1670KDVKelbergen 16 Amsterdam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur iHUB:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Amsterdam op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Amsterdam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Altra College Zuidoost in Amsterdam op de buurtpagina voor Kortvoort.

Aanmelden bij de basisschool in Amsterdam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.