(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal

Aantal leerlingen per schooljaar
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal telt 131 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging De Fakkel Roosendaal.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij De Fakkel Roosendaaltitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen De Fakkel Roosendaal% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20241313,15%
2022-2023127-3,79%
2021-2022132-2,94%
2020-2021136-4,90%
2019-20201435,1%
2018-201913611%
2017-201812321%
2016-2017102-13%
2015-2016117-11%
2014-20151313,97%
2013-20141261,61%
2012-2013124-6,8%
2011-2012133-8,3%
2010-2011145geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2010-2011 (145 leerlingen) en 2019-2020 (143 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
De Fakkel Roosendaal (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Rooms-Katholiek" aan 131 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 6 scholen met "De Fakkel" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Roosendaal of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor De Fakkel Roosendaal zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Cito toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Roosendaal en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 503 tot de maximale waarde van 548 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Roosendaal was 534,60.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor De Fakkel Roosendaal zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Cito toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Roosendaal in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Roosendaal. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor De Fakkel Roosendaalsnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 februari 2024.

Vestigingsnaam: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal.

BRIN en vestigingsnummer: 02RH01.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Het Aventurijncollege.

Schoolbestuur: Het Driespan. Bestuursnummer: 41200.

Adres: Van Goghlaan 8, 4703JB, Roosendaal. Gemeente Roosendaal, Noord-Brabant. Telefoon: 0165538151.

Website van de school: www.hetdriespan.nl

Titel van de website: Het Driespan

Beschrijving van de website: In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn vijf scholen voor speciaal onderwijs (so) die onderwijs verzorgen aan leerlingen van ongeveer 4 tot 13 jaar.

Organisatiestructuur: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal is 1 van de 8 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Het Aventurijncollege. En 1 van de 13 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Het Driespan. Daarbij vallen er 3 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 573 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.046 primair onderwijs schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Fakkel Roosendaal in 2023-2024.

De meeste leerlingen (15) van De Fakkel Roosendaal wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 4761.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor De Fakkel Roosendaal. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal 24 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 44 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 61 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor De Fakkel Roosendaal. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij De Fakkel Roosendaal was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van De Fakkel Roosendaal
<40
47
517
617
712
815
912
1014
1126
129
131 tot 5
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige2

26 leerlingen van De Fakkel Roosendaal waren in schooljaar 2023-2024 11 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Het Aventurijncollege. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Het Aventurijncollege. Vestiging (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal is 1 van de 8 primair onderwijs vestigingen binnen de school Het Aventurijncollege en school Het Aventurijncollege valt samen met 3 andere scholen onder het bestuur Het Driespan. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Roosendaal zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Roosendaal.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Het Aventurijncollege.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Het Aventurijncollege.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Het Driespan.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Het Aventurijncollege.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Het Aventurijncollege.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Het Aventurijncollege.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
KwaliteitsonderzoekGeen eindoordeel7 januari 2023Toezicht SO vestigingDe Fakkel
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel7 april 2021Toezicht SO vestigingDe Fakkel
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel21 februari 2019Toezicht SO vestigingDe Fakkel
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenZonder actueel oordeel21 februari 2019Toezicht SO vestigingDe Fakkel
KwaliteitsonderzoekGeen eindoordeel1 augustus 2013Toezicht SO vestigingDe Fakkel
EindoordeelVoldoende18 juli 2023Toezicht BestuurStichting 'Het Driespan'
Oordeel over het financiële beheerVoldoende1 juli 2023Toezicht BestuurStichting 'Het Driespan'
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 juli 2023Toezicht BestuurStichting 'Het Driespan'
KwaliteitszorgVoldoende7 april 2021Onderzoek BestuurStichting 'Het Driespan'
Financieel beheerVoldoende21 februari 2019Onderzoek BestuurStichting 'Het Driespan'
ContinuïteitVoldoende21 februari 2019Onderzoek BestuurStichting 'Het Driespan'
RechtmatigheidVoldoende21 februari 2019Onderzoek BestuurStichting 'Het Driespan'
KwaliteitscultuurVoldoende21 februari 2019Onderzoek BestuurStichting 'Het Driespan'
Verantwoording en dialoogVoldoende21 februari 2019Onderzoek BestuurStichting 'Het Driespan'
De leraren die het onderwijs verzorgen, zijn daartoe bevoegd (WEC, art. 3).Nee20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.5: niet te beoordelen20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de gestelde norm.5: niet te beoordelen20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging.5: niet te beoordelen20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief (in het bijzonder de arbeidscompetenties) en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
Voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel biedt de school de kerndoelen aan als te bereiken doelstellingen.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De voorbereiding op en de uitvoering en begeleiding van de praktijkvorming zijn doeltreffend.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school evalueert regelmatig de kwaliteit van het onderwijsleerproces van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school heeft een beeld van de competenties en functies die zij nodig acht voor het verzorgen van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school heeft zicht op de ontwikkelbehoeften van het personeel.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege
De school heeft een professionaliseringsbeleid gericht op het (verder) ontwikkelen van de kwaliteit van het personeel dat het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel verzorgt.3: voldoende20 september 2016Onderzoek (V)SO vestigingHet Berkenhofcollege

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool De Fakkel Roosendaal ligt in de buurt Scherpdeel.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Scherpdeel getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

7.615 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Roosendaal is 2.026 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Scherpdeel: 13%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Scherpdeel.

Meer over buurt Scherpdeel
Inkomen in buurt Scherpdeel: €24.100


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Scherpdeel.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Roosendaal via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Roosendaal. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Scherpdeel wonen 295 jongeren en zijn 156 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 60 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 96 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,53 opvangplaats per jongere in de buurt van De Fakkel Roosendaal is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Fakkel Roosendaal beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Roosendaal):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Domino64KDVJan Sluijtersstraat 2 Roosendaal
Domino44BSOJan Sluijtersstraat 2 Roosendaal
Don Bosco16BSOVan Goghlaan 9a Roosendaal
de Appel32KDVVan Goghlaan 9b Roosendaal
Vrolijk6VGOSint Theresiastraat 17 Roosendaal
Blokkentrein30BSOBoulevard Antverpia 9 Roosendaal
Kindercentrum De Blokkentrein35KDVBoulevard Antverpia 9 Roosendaal
de Blokwei16KDVBoulevard Antverpia 9a Roosendaal
Doppido70BSOKloosterstraat 15 Roosendaal
Doppido56KDVKloosterstraat 15 Roosendaal
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Het Driespan:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Roosendaal op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Roosendaal.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Fakkel Roosendaal op de buurtpagina voor Scherpdeel.

Aanmelden bij de basisschool in Roosendaal?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.