Basisschool De Schatkaart in Amsterdam

Verken alle cijfers over Basisschool De Schatkaart in Amsterdam. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Basisschool De Schatkaart in Amsterdam. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Basisschool De Schatkaart telt 50 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging De Schatkaart.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij De Schatkaarttitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen De Schatkaart% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202450257%
2022-202314geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.

Kaart met scholen in de omgeving
De Schatkaart (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Basisschool De Schatkaart biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Openbaar" aan 50 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 2 scholen met "De Schatkaart" in hun naam.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Amsterdam of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor De Schatkaart zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Cito toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Amsterdam en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 503 tot de maximale waarde van 548 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Amsterdam was 533,55.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor De Schatkaart zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Cito toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Amsterdam in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Amsterdam. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor De Schatkaartsnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 mei 2024.

Vestigingsnaam: Basisschool De Schatkaart.

BRIN en vestigingsnummer: 31VD00.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: De Schatkaart.

Schoolbestuur: Samen tussen Amstel en IJ. Bestuursnummer: 41774.

Adres: Srefidensiplein 419, 1087VE, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Noord-Holland. Telefoon: 0202184371.

Website van de school: https://www.mkcdeschatkaart.nl/

Titel van de website: Montessori Kindcentrum De Schatkaart | Amsterdam

Beschrijving van de website: De Schatkaart is een Montessori Kindcentrum voor onderwijs opvoeding en opvang. Voor kinderen van 0-12 jaar op Centrumeiland in Amsterdam.

Organisatiestructuur: Basisschool De Schatkaart is de enige vestiging binnen de school De Schatkaart en 1 van de 18 vestigingen binnen het bestuur Samen tussen Amstel en IJ. Daarbij vallen er 17 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.030 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.061 schoolvestigingen).

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 2 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Schatkaart in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van De Schatkaart per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar De Schatkaart is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-2023
108751429

De meeste leerlingen (42) van De Schatkaart wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 1087.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor De Schatkaart. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Basisschool De Schatkaart 40 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar en 10 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor De Schatkaart. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij De Schatkaart was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van De Schatkaart
<40
428
512
69
70
81 tot 5
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige1

28 leerlingen van De Schatkaart waren in schooljaar 2023-2024 4 jaar oud.

Personeelsgegevens

Er zijn voor de De Schatkaartsnaam helaas geen gegevens over het aantal personeelsleden per jaar bekend.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst

Er zijn voor de De Schatkaartsnaam helaas geen gegevens over de onderverdeling naar dienstverband bekend. Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht

Er zijn voor de De Schatkaartsnaam helaas geen gegevens over het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE bekend. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Samen tussen Amstel en IJ.

Personeel per functiegroep

Er zijn voor de De Schatkaartsnaam helaas geen gegevens over de onderverdeling naar functiegroep bekend. Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep

Er zijn voor de De Schatkaartsnaam helaas geen gegevens over het percentage personeelsleden per leeftijdsgroep beschikbaar. Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor

Er zijn voor de De Schatkaartsnaam helaas geen gegevens over het percentage personeelsleden naar FTE percentage bekend. FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
Oordeel over het financiële beheerVoldoende11 oktober 2019Toezicht Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel11 oktober 2019Toezicht Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
Financieel beheerVoldoende11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
ContinuïteitVoldoende11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
DoelmatigheidGeen oordeel11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
RechtmatigheidVoldoende11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
KwaliteitszorgGoed11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
KwaliteitscultuurGoed11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
Verantwoording en dialoogGoed11 oktober 2019Onderzoek Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende12 mei 2014Toezicht Bestuur'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool De Schatkaart ligt in de buurt Centrumeiland.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Centrumeiland getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

2.022 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Amsterdam is 2.315 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Centrumeiland: 27%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Centrumeiland.

Meer over buurt Centrumeiland
Inkomen in buurt Centrumeiland: €0


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Centrumeiland.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Amsterdam via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Amsterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Centrumeiland wonen 170 jongeren en zijn 77 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 22 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 55 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,45 opvangplaats per jongere in de buurt van De Schatkaart is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Schatkaart beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Amsterdam):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
MKC de Schatkaart22BSOSrefidensiplein 417 Amsterdam
MKC de Schatkaart55KDVSrefidensiplein 417 Amsterdam
Elhadiyin6VGOBen van Meerendonkstraat 223 Amsterdam
Iallouchen6VGOBen van Meerendonkstraat 225 Amsterdam
Unikidz ParkHoek60BSOEva Besnyöstraat 571 Amsterdam
Unikidz ParkHoek28KDVEva Besnyöstraat 571 Amsterdam
Unikidz Park90BSOEva Besnyöstraat 541 Amsterdam
UniKidz Kade27BSOFranz Zieglerstraat 201A Amsterdam
UniKidz Kade16KDVFranz Zieglerstraat 201A Amsterdam
Partou KDV Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica)68KDVEva Besnyöstraat 491 Amsterdam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Amsterdam op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Amsterdam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Basisschool De Schatkaart in Amsterdam op de buurtpagina voor Centrumeiland.

Aanmelden bij de basisschool in Amsterdam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.