IKC De Vijf Pilaren in Zoetermeer

Aantal leerlingen per schooljaar
(131 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, De Vijf Pilaren. Gegevens voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 2022-2023. De Vijf Pilaren telt 131 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Kaart met scholen in de omgeving

De Vijf Pilaren (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


IKC De Vijf Pilaren biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Islamitisch" aan 131 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, De Vijf Pilaren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Vijf Pilaren in schooljaar 2022-2023.

De meeste (40) leerlingen van De Vijf Pilaren wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 2717.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2020-2021 t/m 2022-2023, De Vijf Pilaren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor IKC De Vijf Pilaren. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Advertentie:

Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2022-2023, De Vijf Pilaren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Vijf Pilaren in Zoetermeer.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: IKC De Vijf Pilaren.

BRIN en vestigingsnummer: 31PH00.

Denominatie: Islamitisch.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Yunus Emre.

Schoolbestuur: Islam Stichting Nederland Onderwijs en Opv Isno Yunus Emre Den Haag. Bestuursnummer: 40272.

Adres: Carry van Bruggenhove 2, 2717 XV, Zoetermeer. Gemeente Zoetermeer, Zuid-Holland. Telefoon: 0797810011.

Website van de school: https://www.bsyunusemre.nl/

Titel van de website: Yunus Emre|

Organisatiestructuur: IKC De Vijf Pilaren is de enige vestiging binnen de school Yunus Emre en 1 van de 5 vestigingen binnen het bestuur Islam Stichting Nederland Onderwijs en Opv Isno Yunus Emre Den Haag. Daarbij vallen er 5 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.026 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren. De linke vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.


Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de provincie Zuid-Holland zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Zoetermeer.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2021. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Islam Stichting Nederland Onderwijs en Opv Isno Yunus Emre Den Haag.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging IKC De Vijf Pilaren..

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel13 mei 2019Toezicht PO vestigingYunus Emre Zoetermeer
Oordeel over het financiële beheerVoldoende13 mei 2019Toezicht BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
Financieel beheerVoldoende13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
ContinuïteitVoldoende13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
DoelmatigheidGeen oordeel13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
RechtmatigheidVoldoende13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
KwaliteitszorgVoldoende13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
KwaliteitscultuurGoed13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag
Verantwoording en dialoogVoldoende13 mei 2019Onderzoek BestuurIslam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool De Vijf Pilaren ligt in de buurt Buytenwegh.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Buytenwegh getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

2.622 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Zoetermeer is 2.312 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Buytenwegh: 19%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Buytenwegh.

Meer over buurt Buytenwegh
Inkomen in buurt Buytenwegh: €24.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Buytenwegh.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Zoetermeer via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Zoetermeer. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Buytenwegh wonen 1.935 jongeren en zijn 446 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 163 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 62 bij gastouders (VGO) en 221 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,23 opvangplaats per jongere in de buurt van De Vijf Pilaren is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Vijf Pilaren beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Zoetermeer):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Speeltaalhuis Yunus Emre16KDVCarry van Bruggenhove 2 Zoetermeer
BSO De Buytenkans33BSOBusken Huethove 8 Zoetermeer
IKC De Buytenkans67KDVBusken Huethove 8 Zoetermeer
Henskens6VGOTitus Brandsmahove 52 Zoetermeer
Paulussen-Thijssen6VGOVestdijkhove 20 Zoetermeer
Goedhart-Willems5VGOTimmermanshove 95 Zoetermeer
Kinderdagverblijf NJoy Zoetermeer BV60KDVMarsmanhove 25 Zoetermeer
Merenciana A.V.V.6VGOTimmermanshove 27 Zoetermeer
Hoeneveld6VGOTheo Thijssenhove 21 Zoetermeer
Knoester6VGOHoevenbos 5 Zoetermeer
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Islam Stichting Nederland Onderwijs en Opv Isno Yunus Emre Den Haag.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Zoetermeer op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Zoetermeer.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van IKC De Vijf Pilaren in Zoetermeer op de buurtpagina voor Buytenwegh.

Aanmelden bij de basisschool in Zoetermeer?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.