Basisschool Expeditiewijz in Hengelo

Basisschool Expeditiewijz in Hengelo

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Personeel / Zittenblijvers / buurt Woolde / Bronnen en definities

Basisschool Expeditiewijz biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 32 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Hengelo
Aantal leerlingen per schooljaar (32 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaar 2021-2022, Expeditiewijz

Aantal leerlingen per jaar, Expeditiewijz. Gegevens voor het schooljaar 2021-2022 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar). Expeditiewijz telt 32 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Expeditiewijz (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Expeditiewijz wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Expeditiewijz.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Expeditiewijz


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Expeditiewijz in schooljaar 2021-2022.

De meeste (10) leerlingen van Expeditiewijz wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 7553.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaar 2021-2022, Expeditiewijz


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Basisschool Expeditiewijz. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Expeditiewijz


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Expeditiewijz in Hengelo.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Basisschool Expeditiewijz.

BRIN en vestigingsnummer: 31RC00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Expeditiewijz.

Schoolbestuur: Stichting Expeditiewijz. Bestuursnummer: 42802.

Adres: F. Hazemeijerstraat 300, 7555 RJ, Hengelo. Gemeente Hengelo, Overijssel. Telefoon: 0621932069.

Website van de school: https://www.expeditiewijz.nl/

Titel van de website: Basisschool ExpeditieWijz Hengelo - ExpeditieWijz

Beschrijving van de website: Basisschool ExpeditieWijz in Hengelo werkt vanuit het onderwijsconcept dat aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen.

Organisatiestructuur: Basisschool Expeditiewijz is de enige vestiging binnen de school Expeditiewijz en binnen het bestuur Stichting Expeditiewijz. Er zijn 336 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Basisschool Expeditiewijz (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Stichting Expeditiewijz). Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Basisschool Expeditiewijz (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Basisschool Expeditiewijz (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Basisschool Expeditiewijz (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Expeditiewijz.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Basisschool Expeditiewijz (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en voor het bestuur van de school is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Expeditiewijz ligt in de buurt Woolde.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Woolde getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

4.448 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Hengelo is 5.361 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Woolde: 11,64%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Woolde.

Inkomen in buurt Woolde: €28.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Woolde.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hengelo via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Hengelo. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Woolde wonen 195 jongeren en zijn 118 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 112 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,61 opvangplaats per jongere in de buurt van Expeditiewijz is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Expeditiewijz beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Erve Tuindorp (Parbédie) 64KDVTuindorpstraat 136 Hengelo
S.C. Servaas Nijhuis3VGOVondelstraat 26 Hengelo
J.A. Schmitz6VGOJavastraat 51 Hengelo
BSO Esrein locatie Kerkstraat30BSOKerkstraat 116 Hengelo
Peuterspeelschool Esrein16KDVKerkstraat 116 Hengelo
L.J.M. Oostrik4VGOSumatrastraat 11 Hengelo
R. Bosch Nijboer6VGO't Kotte 9 Hengelo
B.W. Dijksma Kreijkes6VGOKalanderstraat 2 Hengelo
M.A.C. Vehof Oude Lansink6VGOGeerdinksweg 113 Hengelo
N.K. Mees ten Oever 6VGOLouisestraat 5 Hengelo
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Expeditiewijz.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Hengelo op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Hengelo.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Basisschool Expeditiewijz in Hengelo op de buurtpagina voor Woolde.

Aanmelden bij de basisschool in Hengelo?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.