Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael in Arnhem

Verken alle cijfers over Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael in Arnhem. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael in Arnhem. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael telt 368 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Mariëndael.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Mariëndaeltitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Mariëndael% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20243689,2%
2022-20233373,37%
2021-20223260,93%
2020-20213234,87%
2019-2020308-2,84%
2018-201931714%
2017-20182786,1%
2016-2017262-12%
2015-2016299-14%
2014-2015348-2,52%
2013-20143579,5%
2012-201332614%
2011-2012286112%
2010-2011135geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.

Kaart met scholen in de omgeving
Mariëndael (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael biedt primair onderwijs van het type "Voortgezet Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 368 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (gemeente Arnhem of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Mariëndael zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. Daarom worden hier de Cito toetsresultaten voor de scholen in de gemeente Arnhem en voor Nederland getoond.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 503 tot de maximale waarde van 548 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor gemeente Arnhem was 534,65.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Voor Mariëndael zijn geen data over afgenomen toetsen bekend. De Cito toets is het meest gebruikte type toets van de scholen in de gemeente Arnhem in schooljaar 2022-2023.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Arnhem. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar.

Voor Mariëndaelsnaam zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. De vestiging komt niet voor in de open data over schooladviezen en uitstroom van DUO.

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 3 juni 2024.

Vestigingsnaam: Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael.

BRIN en vestigingsnummer: 14PG00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Mariëndael.

Schoolbestuur: De Onderwijsspecialisten. Bestuursnummer: 40631.

Adres: Middachtensingel 12, 6825HN, Arnhem. Gemeente Arnhem, Gelderland. Telefoon: 0263537480.

Website van de school: https://www.mariendael.nl/

Titel van de website: Mariëndael

Beschrijving van de website: Mariëndael - voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Organisatiestructuur: Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael is de enige vestiging binnen de school Mariëndael en 1 van de 40 vestigingen binnen het bestuur De Onderwijsspecialisten. Daarbij vallen er 23 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.034 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).

Vakantiespreiding: Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael valt in de vakantieregio Zuid Nederland.

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 20 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Mariëndael in 2023-2024. Bekijk de data voor de overige postcodes en de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Mariëndael per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Mariëndael is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
682351963233455434
692167974466356656
684659974626644362
684395991114118533877
685261976552446643
666148856544551221
6836828567109658576
693152744522445654
671740761114452252
682239774322214322
687154754446555432
682449778422322363
670859743454555665
668143676533222331
684541664332223424
684455645744346453
682550676435333442
688336676643000211
390454697943211345
390238643241113553
690334532224422332
690518544101000021
683242576665331000
684132543233323112
671536543233310345
671435533255311331
666533554311232223
390546542114345854
699147575245324541

De meeste leerlingen (9) van Mariëndael wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 6823, in postcodegebied 6921, in postcodegebied 6846, in postcodegebied 6843 en in postcodegebied 6852.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Mariëndael. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael 31 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar en 337 leerlingen in de leeftijdsgroep 13+ jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Mariëndael. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Mariëndael was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Mariëndael
<40
40
50
60
70
80
90
100
110
1231
1353
1461
1569
1662
1758
1825
197
201 tot 5
210
220
230
240
25+0
Overige2

69 leerlingen van Mariëndael waren in schooljaar 2023-2024 15 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Arnhem zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Arnhem.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur De Onderwijsspecialisten.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
OnderzoekGeen eindoordeel11 januari 2023Toezicht SO vestigingSG Mariëndael
OnderzoekGeen eindoordeel2 januari 2023Toezicht SO vestigingSG Mariëndael (00TQ|14PG)
OnderzoekVoldoende25 december 2013Toezicht SO vestigingSG Mariëndael (00TQ|14PG)
EindoordeelGoed28 juni 2022Toezicht BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Visie, ambities en doelenVoldoende28 juni 2022Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Uitvoering en kwaliteitscultuurGoed28 juni 2022Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Evaluatie, verantwoording en dialoogGoed28 juni 2022Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Eindoordeel bestuurGoed28 juni 2022Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Oordeel Financieel beheerVoldoende31 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
ContinuïteitVoldoende31 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
RechtmatigheidVoldoende31 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
KwaliteitszorgVoldoende31 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
KwaliteitscultuurGoed31 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Verantwoording en dialoogVoldoende31 oktober 2017Onderzoek BestuurStichting De Onderwijsspecialisten
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurStichting De Onderwijsspecialisten

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Mariëndael ligt in de buurt Over het Lange Water.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Over het Lange Water getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

14.168 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Arnhem is 2.847 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Over het Lange Water: 14%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Over het Lange Water.

Meer over buurt Over het Lange Water
Inkomen in buurt Over het Lange Water: €24.100


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Over het Lange Water.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Arnhem via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Arnhem. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Over het Lange Water wonen 725 jongeren en zijn 124 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 16 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 32 bij gastouders (VGO) en 76 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,17 opvangplaats per jongere in de buurt van Mariëndael is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Mariëndael beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Arnhem):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kinderopvang Twins44KDVMiddachtensingel 37 Arnhem
Kinderopvang Twins16BSOMiddachtensingel 37 Arnhem
Mouwen6VGOToutenburgstraat 12 Arnhem
Mouwen Evers6VGOToutenburgstraat 12 Arnhem
De Vlieger32KDVKinderkamp 11 Arnhem
Wekken6VGOMagerhorststraat 17 Arnhem
KindCentrum de Schatkist16KDVHeeckerensstraat 201 Velp
Daams6VGOVerwoldelaan 10 Arnhem
Budak Budak5VGOHoeckenburg 29 Arnhem
Kop-Willems3VGOEnserinkstraat 21 Arnhem
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur De Onderwijsspecialisten.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Arnhem op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Arnhem.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Voortgezet Speciaal Onderwijs Mariëndael in Arnhem op de buurtpagina voor Over het Lange Water.

Aanmelden bij de basisschool in Arnhem?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.