Statistieken postcode 6681

Aantal inwoners per jaar
(7% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 6681, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 6681 is tussen 2003 en 2022 met 865 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 11.335 in 2003 tot 12.200 in 2022.

Over postcode 6681

Postcode 6681 ligt binnen de gemeente Lingewaard. Postcode 6681 telt 12.200 inwoners en 5.090 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,40 personen. Er zijn 5.160 woningen in postcodegebied 6681 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €288.000. Postcodegebied 6681 grenst aan de volgende 10 postcodegebieden: 6515, 6576, 6661, 6662, 6663, 6684, 6685, 6687, 6836 en 6851. Bekijk de straatnamen voor postcode 6681 in de tabel met adressen in Lingewaard. De numerieke (viercijferige) postcode 6681 telt 305 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 6681
Kaart van het postcodegebied 6681. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 6681 binnen de gemeente Lingewaard. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 6681


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 6681 in 2022 is 12.200. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Lingewaard. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 6681


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.933 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 6681 telt in totaal 5.933 adressen, met 5.927 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 6681. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 6681. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 6681

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 6681. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 305 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 8 numerieke postcodes in de gemeente Lingewaard.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
6681AA2935
6681AB2630
6681AC1225
6681AD1120
6681AE2220

Toon alle 305 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 6681

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 6681 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
't Erf47
't Rietland50
't Slag28
Acaciastraat19
Anna Vaecstraat29

Toon alle 166 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Lingewaard


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Lingewaard bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 6681 telt 5.933 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 6681


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 6681


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 6681 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 6681 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 6681 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.370gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.090gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.090aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.390aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.730aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen315aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.640aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,40gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen30%percentage2018
% hoog huishoudinkomen26%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering645aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.200aantal2021
Mannen5.965aantal2020
Vrouwen6.185aantal2020
0 tot 15 jaar1.845aantal2021
15 tot 25 jaar1.440aantal2021
25 tot 45 jaar2.285aantal2021
45 tot 65 jaar3.785aantal2021
65 jaar of ouder2.845aantal2021
Geboorte totaal75aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,10kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,10aantal2018
Café - aantal 3 KM4,00aantal2018
Café - aantal 5 KM5,60aantal2018
Cafetaria - afstand0,90kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM3,90aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM9,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM12,30aantal2018
Hotel - afstand5,40kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM0,30aantal2018
Hotel - aantal 10 KM13,70aantal2018
Hotel - aantal 20 KM58,20aantal2018
Restaurant - afstand1,10kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM2,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM5,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM9,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand7,80kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,20kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM8,50aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM19,80aantal2018
Museum - afstand7,40kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,80aantal2018
Museum - aantal 20 KM23,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,90kilometer2018
Huisartsenpost - afstand9,10kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,20aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM3,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM5,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand10,60kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM4,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand5,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM8,90aantal2018
Apotheek - afstand1,10kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,90kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM8,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM13,60aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,90kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM6,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM10,70aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,90kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,50aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM4,30aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM7,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM2,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM3,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM19,20aantal2018
VMBO - afstand1,50kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM1,80aantal2018
VMBO - aantal 5 KM2,90aantal2018
VMBO - aantal 10 KM16,40aantal2018
HAVO VWO - afstand2,00kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM11,30aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand5,40kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,90aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM7,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM29,00aantal2018
Zwembad - afstand2,00kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand13,90kilometer2018
Bioscoop - afstand4,20kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM0,90aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM3,80aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM12,80aantal2018
Sauna - afstand11,70kilometer2018
Zonnebank - afstand7,50kilometer2018
Aantal adressen5.904aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,50kilometer2018
Treinstation - afstand5,60kilometer2018
Overstapstation - afstand9,00kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,40kilometer2018
Brandweer - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,00kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM2,10aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM4,70aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM6,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,00kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM3,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM6,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM9,80aantal2018
Warenhuis - afstand1,20kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM5,60aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM21,40aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode6681string2020
Omgevingsadressendichtheid927gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.160aantal2020
Niet bewoonde woningen115aantal2020
Woningen voor 1945260aantal2020
Woningen 1945 tot 1965690aantal2020
Woningen 1965 tot 1975800aantal2020
Woningen 1975 tot 1985700aantal2020
Woningen 1985 tot 1995830aantal2020
Woningen 1995 tot 20051.325aantal2020
Woningen 2005 tot 2015535aantal2020
Woningen 2015 en later20aantal2020
Meergezinswoningen870aantal2020
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie890aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€288.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 6681. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Lingewaard
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Lingewaard. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Lingewaard
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Lingewaard:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lingewaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lingewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Lingewaard. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 6681