Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs in Hoorn (Hoorn)

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Hoorn Noord - Buurt 12 01 / Bronnen en definities

Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Basisonderwijs" met de denominatie "Openbaar".

Scholen gemeente Hoorn
Aantal leerlingen per schooljaar (43 leerlingen in schooljaar 2019-2020)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2019-2020, Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs

Aantal leerlingen per jaar, Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2019-2020. Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs telt 43 leerlingen in schooljaar 2019-2020.

Kaart met scholen in de omgeving

Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2019-2020, Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs in schooljaar 2019-2020.

De meeste (9) leerlingen van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs wonen in schooljaar 2019-2020 in postcodegebied 1628.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2019-2020, Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2019-2020, Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs in Hoorn (Hoorn).

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs.

BRIN en vestigingsnummer: 01UR01.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Speciaal Basisonderwijs.

Schoolnaam: Ikec Hoorn.

Schoolbestuur: Stichting Trigoon. Bestuursnummer: 42635.

Adres: Tweeboomlaan 102-A, 1624 EH, Hoorn (Hoorn). Gemeente Hoorn, Noord-Holland. Telefoon: 0229214545.

Website van de school: https://ikec-hoorn.nl/

Titel van de website: Ikec Hoorn | Trigoon scholengemeenschap West-Friesland

Beschrijving van de website: Ikec Hoorn | Trigoon scholengemeenschap West-Friesland

Organisatiestructuur: Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs is 1 van de 3 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Ikec Hoorn. En 1 van de 7 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Trigoon. Daarbij vallen er 5 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 551 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Ikec Hoorn.
Vestiging Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs is 1 van de 3 primair onderwijs vestigingen binnen de school Ikec Hoorn en school Ikec Hoorn valt samen met 5 andere scholen onder het bestuur Stichting Trigoon. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Ikec Hoorn.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Ikec Hoorn.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Ikec Hoorn.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Trigoon.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Ikec Hoorn.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Onderzoek naar de kwaliteitsverbeteringVoldoende10 mei 2016Toezicht PO vestigingIKEC Hoorn
(SBO) De resultaten van de leerlingen aan het eind van de speciale basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.5: niet te beoordelen10 mei 2016Onderzoek PO vestigingsbo De Piramide
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende10 mei 2016Onderzoek PO vestigingsbo De Piramide
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende10 mei 2016Onderzoek PO vestigingsbo De Piramide
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.3: voldoende10 mei 2016Onderzoek PO vestigingsbo De Piramide

Klik hier en toon alle 26 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs ligt in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Hoorn Noord - Buurt 12 01 getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

4.469 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Hoorn is 4.177 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Hoorn Noord - Buurt 12 01: 16,43%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Meer over Hoorn Noord - Buurt 12 01
Inkomen in Hoorn Noord - Buurt 12 01: €23.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hoorn via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Hoorn. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Hoorn Noord - Buurt 12 01 wonen 295 jongeren en zijn 83 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 33 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 18 bij gastouders (VGO) en 32 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,28 opvangplaats per jongere in de buurt van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Hoorn):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
S.C.G. Weber6VGOLoniusstraat 10 Hoorn
Fluitschip32KDVHogerbeetsstraat 14 Hoorn
Fluitschip33BSOHogerbeetsstraat 14 Hoorn
W.A. Arentsen6VGOTweeboomlaan 35 Hoorn
M.P. van Dam6VGOJuniusstraat 42 Hoorn
P. Kluft6VGOJuniusstraat 45 Hoorn
Kinderopvang 't Zonnehoekje31BSORotiusstraat 1A Hoorn
Kinderopvang 't Zonnehoekje15KDVRotiusstraat 1A Hoorn
W. Gotlieb6VGOLiornestraat 4 Hoorn
C.L. Meij6VGOAbbingstraat 10 Hoorn
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Trigoon:

  • Vestiging 01UR00: IKEC-Hoorn

  • Vestiging 01UR01 (deze pagina): Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs

  • Vestiging 01UR02: De Wissel Hoorn

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Hoorn (Hoorn) op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Hoorn (Hoorn).

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs in Hoorn (Hoorn) op de buurtpagina voor Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Aanmelden bij de basisschool in Hoorn (Hoorn)?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.