Statistieken Hoorn Noord - Buurt 12 01

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01 in de gemeente Hoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01 in de gemeente Hoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Hoorn Noord - Buurt 12 01 telt 1.735 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01:

JaarAantal inwoners de Hoorn Noord - Buurt 12 01% verschil
20231.735-2,25%
20221.775-0,84%
20211.7905,6%
20201.6950,30%
20191.6900,90%
20181.675-0,59%
20171.6850%
20161.685-1,46%
20151.7101,48%
20141.6851,81%
20131.655geen data

De bevolking van de Hoorn Noord - Buurt 12 01 is met 80 inwoners toegenomen van 1.655 inwoners in 2013 tot 1.735 inwoners in 2023 (dat is een groei van 4,83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,49%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01:

In 2013 waren er 1.655 inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Het aantal van 1.655 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 1.790 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 135 (8,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 95 (5,6%). Het aantal van 1.790 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.735 inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Over de Hoorn Noord - Buurt 12 01

Hoorn Noord - Buurt 12 01 heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.391 adressen per km2. Er wonen 795 huishoudens in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Postcode 1624 is de meest voorkomende postcode in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. De Hoorn Noord - Buurt 12 01 ligt binnen Hoorn-Noord in de gemeente Hoorn.

De naam van deze buurt veranderde van Buurt 12 01 in 2013 naar Hoorn Noord - Buurt 12 01 in 2014.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Hoorn Noord - Buurt 12 01
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoorn-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoorn Noord - Buurt 12 00, 2: Hoorn Noord - Buurt 12 01, 3: Hoorn Noord - Buurt 12 03, 4: Hoorn Noord - Buurt 12 02, 5: Hoorn Noord - Buurt 12 04.

Woningkenmerken
Er zijn 790 woningen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 was €321.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Hoorn Noord - Buurt 12 01% verschil
2023€321.00014%
2022€281.00013%
2021€249.0009,7%
2020€227.00011%
2019€205.00011%
2018€185.0005,1%
2017€176.0003,53%
2016€170.000-0,58%
2015€171.000-1,72%
2014€174.000-5,9%
2013€185.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 is met €136.000 toegenomen van €185.000 in 2013 tot €321.000 in 2023 (dat is een stijging van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.600 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 is €321.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 790 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hoorn (geel), 3 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 66 buurten (blauw). De Hoorn Noord - Buurt 12 01 wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Hoorn Noord - Buurt 12 01: er zijn 329 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 918 totaal in de Hoorn Noord - Buurt 12 01

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Hoorn Noord - Buurt 12 01 telt in totaal 918 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Hoorn Noord - Buurt 12 01 liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de Hoorn Noord - Buurt 12 01 zijn er 791 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 393 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Hoorn Noord - Buurt 12 01

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Hoorn Noord - Buurt 12 01


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Hoorn Noord - Buurt 12 01


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.115115515
20221.135117523
20211.150117523
20201.070114511
20191.080111499
20181.070110495
20171.105106474
20161.120103462
20151.145103462
20141.129102454
20131.12597433

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 30% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Hoorn Noord - Buurt 12 01
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 in 2022 zijn Overig (225 inwoners) en Turkije (135 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Hoorn Noord - Buurt 12 01: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.790700
Tussenwoning2.6901.060
Hoekwoning2.7701.210
Twee onder één kap woning2.7901.480
Vrijstaande woning3.9701.980
Huurwoning1.920830
Eigen woning2.9101.160

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 zijn C (289 adressen) en D (150 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Hoorn Noord - Buurt 12 01: 289 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Hoorn Noord - Buurt 12 01 voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Hoorn Noord - Buurt 12 01 voor 2023:

DichtheidNederlandHoorn Noord - Buurt 12 01
Bevolking5336.673
Adressen2.0552.391
Autos2652.519

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Hoorn Noord - Buurt 12 01 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn is uitgebracht. Stembureau Wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Hoorn Noord - Buurt 12 01.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 56 stembureaus in de gemeente Hoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn.

Stembureaus Hoorn

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Hoorn Noord - Buurt 12 01.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoorn-Noord (Hoorn Noord - Buurt 12 01 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoorn-Noord is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.900. Hoorn Noord - Buurt 12 01 telt 1.400 inkomensontvangers op 1.735 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hoorn.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Hoorn Noord - Buurt 12 01 zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Hoorn Noord - Buurt 12 01
Er zijn 21 elektrische auto’s in juli 2024 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 21 elektrische auto’s in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 576 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 774 op naam geregistreerde voertuigen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 599 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 94 misdrijven in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Hoorn Noord - Buurt 12 01, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Hoorn Noord - Buurt 12 01 zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.088 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 94 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 in 2023 zijn Winkeldiefstal (19 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Hoorn Noord - Buurt 12 01 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 35,16 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
65% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Hoorn Noord - Buurt 12 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.735Aantal2023
Mannen840Aantal2023
Vrouwen900Aantal2023
0 tot 15 jaar280Aantal2023
15 tot 25 jaar265Aantal2023
25 tot 45 jaar410Aantal2023
45 tot 65 jaar460Aantal2023
65 jaar of ouder320Aantal2023
Ongehuwd905Aantal2023
Gehuwd615Aantal2023
Gescheiden135Aantal2023
Verweduwd75Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.673Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag470Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar520Aantal2022
Opleidingsniveau hoog300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten125Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel118Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel223Aantal2024
Adressen met definitief energielabel577Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A128Aantal2024
Energielabels B69Aantal2024
Energielabels C289Aantal2024
Energielabels D150Aantal2024
Energielabels E22Aantal2024
Energielabels F58Aantal2024
Energielabels G69Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2022
Drinker71%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2022
Lopen naar school of werk26%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam39%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid65%percentage2022
Niet-specifieke klachten59%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal795Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens300Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen205Aantal2023
Huishoudens met kinderen290Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€60x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.115Aantal2023
Herkomst buiten Nederland630Aantal2023
Herkomst Europa115Aantal2023
Herkomst buiten Europa515Aantal2023
Geboren in Nederland1.110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa280Aantal2023
Autochtoon1.135Aantal2022
Westers totaal125Aantal2022
Niet-westers totaal515Aantal2022
Marokko100Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije135Aantal2022
Overig niet-westers225Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal61Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven94Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km84Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04051201Code2023
RegionaamHoorn Noord - Buurt 12 01Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04051201Code2023
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2023
Oppervlakte land26Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.391Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal918Aantal2024
Adressen met postcode811Aantal2024
Adressen met woonfunctie791Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie107Aantal2024
Verblijfsobjecten918Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres606Aantal2024
Adressen met pand917Aantal2024
Percelen met adres437Aantal2024
Adressen met perceel918Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom918Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom791Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190036Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192534Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195071Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970393Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200019Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20108Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202036Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190037Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192534Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195071Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970591Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19904Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200019Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201023Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020133Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1624AH-1624XMNaam2024
Meest voorkomende postcode1624Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal655Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof125Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.519Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad790Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€321.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning58%Percentage2023
Percentage meergezinswoning42%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen47%Percentage2023
Huurwoningen totaal53%Percentage2023
In bezit woningcorporatie51%Percentage2023
In bezit overige verhuurders1%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement329Aantal2024
Tussen of geschakelde woning260Aantal2024
Hoekwoning139Aantal2024
Tweeonder1kap32Aantal2024
Vrijstaande woning31Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.127Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Hoorn Noord - Buurt 12 01: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01
Tabel met 918 adressen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Gildeplein1 t/m 601624VD t/m 1624VHHoorn60
Goudsmidsstraat1 t/m 531624VJ t/m 1624VLHoorn45
Hogerbeetsstraat1 t/m 241624XJHoorn28
Jan Campertstraat900 t/m 913-Hoorn14
Johannes Poststraat1 t/m 711624CA t/m 1624CBHoorn40
Juniusstraat1 t/m 9101624XA t/m 1624XEHoorn102
Koepoortsweg78 t/m 1301624AH t/m 1624AJHoorn28
Liornestraat105 t/m 1571624HL t/m 1624HMHoorn27
Metselaarsstraat1 t/m 9111624VA t/m 1624VCHoorn57
Pater Bleijsstraat2 t/m 141624CBHoorn7
Sint Chrispijnstraat900 t/m 918-Hoorn19
Sint Eloystraat1 t/m 1061624VWHoorn59
Sint Jozefstraat1 t/m 9121624VM t/m 1624VVHoorn130
Sint Laurentiusstraat1 t/m 421624VXHoorn42
Sint Matthijsstraat1 t/m 9341624XK t/m 1624XMHoorn88
Tweeboomlaan1 t/m 8011624EA t/m 1624EHHoorn142
Vredehofstraat1 t/m 8001624XG t/m 1624XHHoorn30

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 17 openbare ruimtes en 918 adressen in de Hoorn Noord - Buurt 12 01. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Hoorn
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Hoorn Noord - Buurt 12 01. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Hoorn Noord - Buurt 12 01 ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1624811
WoonkernHoorn918
WoonplaatsHoorn918
WijkHoorn-Noord918
GemeenteHoorn918
ProvincieNoord-Holland918
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier918
LandNederland918

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Hoorn Noord - Buurt 12 01 ‘raken’ met het aantal adressen uit de Hoorn Noord - Buurt 12 01 dat in het betreffende gebied ligt.

Hoorn Noord - Buurt 12 01 ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Hoorn Noord - Buurt 12 01 en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven